Internasjonalt

Temaside: Civita om EØS og EU

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om Europa og EØS, og noen utvalgte artikler.

Publisert: 18. september 2019

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om Europa og EØS, og noen utvalgte artikler. Siden inkluderer saker tilbake til 2016.

publikasjoner

Skjalg Stokke Hougen

Liberale partier i Europa

I dette notatet sees det nærmere på den liberale partifamilien og på noen av de toneangivende partiene i Europa. Hva er partienes historiske opphav? Hvor står de politisk og ideologisk? Og hvilke partinavn og merkelapper benytter partiene seg av?
IdeerUtenrikspolitikkEU og EØS
Russisk gass
Jon Nicolaisen

Europas energikrise

Europas avhengighet av russisk gass skal reduseres så raskt som mulig, men det vil kreve en betydelig og kostbar omstilling. Dette notatet, skrevet av Jon Nicolaisen, ser nærmere på dette med utgangspunkt i det europeiske gassmarkedet.
ØkonomiKlima og miljøEU og EØS
Håndlaget ukrainsk flagg, Budapest, Ungarn, demokrati, valg
Bård Larsen

Valg i Ungarn – En folkeavstemning om demokrati

De siste ukene før valget i Ungarn har vært en nedtur for opposisjonen. Meningsmålingene viser at den taper terreng. I tillegg har Fidesz en betydelig fordel fordi Orbán gjennom en årrekke har endret valgsystemet til egen gunst. Det er altså ganske lite som tyder på et regjeringsskifte. Hva skjer i så fall med Ungarn og europeisk samarbeid?
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Europakart, vintage
Theodor Barndon Helland

Hvor går Sentral-Europa?

Både for de sentraleuropeiske landene og for Europas del må vi håpe at moderate og liberale krefter fortsetter å vinne frem.
IdeerEU og EØS
Theodor Barndon Helland

Unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land

tatet undersøker unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land.
DemokratiMenneskerettigheter
Jan Erik Grindheim

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Denne boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv og sosiale spørsmål.
EU og EØS
Torkel Brekke

Europas svik mot Bosnia-Hercegovina

I dette notatet argumenteres det for at EU har gjort en stor, og kanskje skjebnesvanger, feil ved ikke å drive gjennom integrering og medlemskap for Bosnia-Hercegovina på tross av mange utfordringer.
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterEU og EØS
Albert Didriksen

Norge og Europa i møte med orbánsk illiberalisme

Dette notatet ser på de siste årenes utvikling i Ungarn. Notatet undersøker også hvorvidt retningen Orbán har tatt er ideologisk motivert, og ser på hva EU og Norge har gjort i møte med ungarsk illiberalitet. 
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Lars Peder Nordbakken

Koronakrisen: Fra varslet krise til lærdommer om internasjonalt samarbeid

Det urealistisk å tro at Norge eller andre land vil kunne komme seg rimelig velberget gjennom de problemene som bygger seg opp og formerer seg – uten et krafttak for å gjenreise og styrke det internasjonale samarbeidet på bred front.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
Jan Erik Grindheim

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

I dette notatet ser vi nærmere på hvordan EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret i Norge.
DemokratiEU og EØS
Norske kroner og Euro
Torstein Ulserød

Handlingsrommet i EØS-avtalen: Bør det brukes i større grad?

Det kommer stadig krav om at Norge må bruke «handlingsrommet» i EØS-avtalen. Men hva innebærer det? Dette notatet ser på mulighetene for å føre en aktiv europapolitikk.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Europaparlamentsvalget 2019, valg, Europa, EU
Jan Erik Grindheim

Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019

Ved valget i mai kan  EU-skeptiske partier på høyre og venstre fløy øke sin makt og innflytelse, og påvirke den politiske utviklingen i Europa i en mer nasjonalstatlig retning. Hvis det skjer, hva vil det i så fall kunne bety for EUs fremtid, og for Norges forhold til EU?
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunnEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?

I dette notatet ser vi nærmere på hvilke oppgaver det nye arbeidslivsbyrået skal ha, hvordan ansvaret for EUs politikk på arbeidslivsområdet må balanseres mot de enkelte medlemsstatenes politikk, og den norske politiske debatten om byrået.
ArbeidslivEU og EØSArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?

I dette notatet ser vi nærmere på grunnlaget for EØS-avtalen, hvilke prinsipper den baserer seg på og hva EØS-avtalen betyr for norske bedrifter og arbeidsplasser. Notatet viser at EØS-avtalen har tjent norsk arbeidsliv godt og at handelsavtalen fra 1973  ikke er noe alternativ.
ArbeidslivØkonomiEU og EØSArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Hva Norge kan lære av Brexit – så langt

Dette notatet ser på de signaler og rammer som angis i felleserklæringen og hva vi i Norge kan lære av den.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Hva betyr Brexit for EØS og for Norge?

Måten Storbritannia går ut av EU på, hva som blir det endelige resultatet på lang sikt og hvilke overgangsordninger som blir valgt, vil også få betydning for tredjeland som Norge. Dette notatet ser på den britiske Brexit-prosessen og betydningen Brexit vil ha for Norge og norsk næringsliv.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerØkonomiEU og EØS
Haakon Riekeles

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Dette notatet foreslår endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at politikken virker med, og ikke mot, kvotesystemene. Notatet forklarer også hvordan klimakvoter fungerer, svakheter og fordeler ved å bruke klimakvoter som virkemiddel.
ØkonomiKlima og miljø
Iven OpsahlTorstein Ulserød

Nr. 8 2017: EØS-avtalen, arbeidsinnvandring og virkningene for norsk arbeidsliv

Dette notatet drøfter erfaringene med EØS-innvandringen til Norge. Notatet tar også opp noen av konsekvensene av økt mobilitet i EØS-området som helhet, og forsøker å vise hvordan politiske interessekamper på dette området utkjempes under dekke av å være kamp mot «sosial dumping».
ArbeidslivIntegreringInnvandringMigrasjonInnvandring og integreringEU og EØSArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Nr. 18 2016: TTIP, Brexit og Norge

Med Brexit vil Norge kunne komme i en lojalitetsskvis mellom EU og Storbritannia. Storbritannia er en viktig handels- og investeringspartner for Norge, men det er også de resterende EU-landene og USA.
HandelEU og EØS

podcast

Mathilde Fasting

Hvorfor går MDG inn for norsk EU-medlemskap?

IdeerEU og EØS
Mathilde Fasting

Hvor går EU?

Hva betyr kriser og utfordringer for hvordan EU utvikler seg? Hva betyr EUs utvikling for Norges forhold til EU?
EU og EØS
Mathilde Fasting

Er et desentralisert EU mulig?

Utvidelsen av EU mot øst ga østeuropeiske land muligheten til å konkurrere og til å forbedre demokratiske institusjoner. Hvordan kan EU håndtere mangfoldet i de 27 medlemslandene?
IdeerEU og EØS
Mathilde Fasting

Bør Norge bli medlem av EU?

Hør ny episode av Liberal halvtime med direktør i ECIPE i Brussel, Fredrik Erixon.
Ideer
Eirik Løkke

Hvordan står det til med demokratiet i Europa?

Hvordan skal vi forstå utviklingen i land som Ungarn og Polen? Og hva kan for eksempel EU gjøre for å styrke de demokratiske institusjonene? Hør ny episode med tidligere stortingsrepresentant Jette Christensen.
DemokratiEU og EØS
Mathilde Fasting

Kjetil Wiedswang og Jan Erik Grindheim om Brexit og Norges avtale med Storbritannia

I denne episoden av vår podcast Liberal halvtime diskuterer Kjetil Wiedswang, kommentator i DN, og Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita, hva som skjer med landbruk, fisk og med Norges forhold til EU og til Storbritannia fremover.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunnEU og EØS
Jan Erik GrindheimEirik Løkke

Civitasamtalen: Hvordan vil koronakrisen påvirke EU?

Se ny episode av Civitasamtalen med tidligere leder i Europabevegelsen Jan Erik Grindheim, i samtale med Civita-kollega Eirik Løkke om EUs håndtering av koronakrisen.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Mathilde Fasting

25 år etter Norges nei til EU

Hvorfor sa Norge nei til EU og samtidig ja til EØS? Hør ukens gjest Jan Erik Grindheim, Civita-kollega og tidligere leder av Europabevegelsen, forklare hva som skjedde i 1994 og hva EØS-avtalen betyr.
EU og EØS

arrangementer

8 feb
onsdag 8 februar 2023 kl. 08:00

Er Europa et verdifellesskap?

Civitafrokost onsdag 8 februar kl. 8.00: Med krig i Ukraina, energikrise i Europa og et mer autoritært Kina, er det på tide å tenke nytt om Europas rolle i verden?
IdeerEU og EØS
22 nov
tirsdag 22 november 2022 kl. 19:00

Trenger vi en ny EU-debatt?

Bør Norge melde seg ut av EØS, melde seg inn i EU, eller er EØS-medlemskap den beste løsningen? Hvordan påvirker det Norge at EU er i forandring?
EU og EØS
21 apr
det franske valget, civitakveld
torsdag 21 april 2022 kl. 19:00

Hvem vinner det franske valget?

Vi inviterer til samtale om det franske valget på Bakgården på Løkka med forsker ved NUPI Pernille Rieker, førsteamanuensis i fransk Kjerstin Aukrust og økonom Haakon Riekeles.
UtenrikspolitikkPolitikk og samfunn
3 mar
torsdag 3 mars 2022 kl. 19:30

Nasjonalstaten og demokratiet

Kagge forlag og Civita inviterer til boklansering på Bakgården på Løkka torsdag 3. mars kl. 19.30.
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunn
1 des
onsdag 1 desember 2021 kl. 00:00

Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?

Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett? Se video fra møtet her!
Demokrati og rettigheterEU og EØS
2 nov
mandag 2 november 2020 kl. 00:00

Hva skjer med markedene og konkurransen i Amerika og i Europa? Og hva betyr det for Norge?

Se live stream fra kl. 15.00 i dag med den franske økonomen Thomas Philippon om helsetilstanden til den frie konkurransen i Amerika og Europa, og hvordan den har utviklet seg over tid.
Økonomi
4 nov
onsdag 4 november 2020 kl. 00:00

Hva betyr presidentvalget i USA for forholdet til EU?

Hvordan vil dette påvirke utviklingen i det europeiske samarbeidet innen EU og hva vil det bety for Norges forhold til EU og til USA? Meld deg på Civitalunsj onsdag 4. november kl. 11.30. Møtet arrangeres i samarbeid med Europabevegelsen.
Økonomi
25 nov
onsdag 25 november 2020 kl. 00:00

Demokratiet trues i Europa – hva kan EU gjøre?

Civitakveld onsdag 25. november kl. 18.00: Samarbeidet i EU utfordres internt av politiske ledere i Polen og Ungarn, samtidig utfordres også demokratiet i EUs nabostater som Hviterussland, Russland og Tyrkia av nasjonalistiske og antidemokratiske ledere. Hvordan kan EU som politisk samarbeid møte disse utfordringene?
Demokrati og rettigheter
25 sep
fredag 25 september 2020 kl. 00:00

Kan Tyskland redde EU?

Er EU i ferd med å utvikle en mer integrert økonomisk politikk, og hva vil det kunne bety for Norges fremtidige forhold til EU?
Økonomi
27 mai
mandag 27 mai 2019 kl. 00:00

Brexit – Hva vil det bety for norsk næringsliv

Frokostseminar i Kristiansand mandag 27. mai kl. 8.00 – 9.30. Møtet er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Fædrelandsvennen, Civita, Kristiansand Business Region og SR-BANK.
Økonomi
14 mai
tirsdag 14 mai 2019 kl. 00:00

Hvor går Europa?

Civitafrokost tirsdag 14. mai kl. 8.00 – 9.15. Årets valg til Europaparlamentet er mer spennende enn noen gang. Det er blitt kalt et valg om Europas sjel.
Demokrati og rettigheter
14 feb
torsdag 14 februar 2019 kl. 00:00

25 år med EØS: Hva er erfaringene for det norske arbeidsmarkedet?

Civitafrokost torsdag 14. februar kl. 8.00 – 9.15. Les mer og meld deg på her!
Økonomi
26 sep
onsdag 26 september 2018 kl. 00:00

Brexit – hva nå?  

Forhandlingene om en avtale for Storbritannias utmeldelse fra EU går mot slutten. Hvis Brexit blir en realitet i mars 2019, hva vil dette bety for EU som politisk prosjekt, for Storbritannias fremtidige forhold til sine europeiske naboer og for Norge?
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
9 mai
onsdag 9 mai 2018 kl. 00:00

Fire visjoner for Europa: Utenriksministeren presenterer regjeringens EU-strategi 2018-2021

Hva ønsker regjeringen å oppnå i samarbeidet med EU? Og hvordan skal Norge få størst mulig gjennomslag i Europa? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide presenterer regjeringens EU-strategi.
Økonomi
6 jun
tirsdag 6 juni 2017 kl. 00:00

Hva skal vi med EØS-avtalen?

Motstanden mot EØS-avtalen vokser. Sp og SV vil skrote avtalen, Frp vil reforhandle den, og LOs forsvar for avtalen krymper. Men kan Norge greie seg uten EØS? Hvor viktig er avtalen? Og hva skjer hvis vi prøver å reforhandle den?
Økonomi

Etter Brexit: Hvor går EU?

Se video fra Civitafrokost om Brexit og EU med Stine Bosse, Martin Sandbu og Sveinung Rotevatn her!
Økonomi

utvalgte artikler

Europa
Skjalg Stokke Hougen

Europa i skvis

Stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina har store politiske konsekvenser for Europa. Er tanken om å bygge opp strategisk autonomi for Europa noe vi burde avvise?
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Rohac
Mathilde Fasting

Rohác, Dalibor: Governing the EU in an Age of Division

Rohác argumenterer for en styringsmodell som legger opp til at samarbeid og løsninger kan finnes lokalt og regionalt innen unionen, men at ikke alle medlemsland trenger å være med på alle samarbeidsarenaer.
Praha
Theodor Barndon Helland

Er EPC et forvarsel om et mer integrert Europa?

Det er særlig tre grunner til at det nye European Political Community, med sitt overordnede formål om å binde flere land av geopolitisk betydning tettere til EU-masten, trolig er godt.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norden i NATO! Norden i EU?

Hva skjer med Norden når EU-landene Finland og Sverige allierer seg med EU-landet Danmark i NATO, mens NATO-landene Island og Norge står igjen utenfor EU?
Politikk og samfunnEU og EØS
Theodor Barndon Helland

Nå bør USA ønske seg en europeisk felleshær

Russlands invasjon av Ukraina bør overbevise USA om at det er bedre å ha et samlet Europa som sin sterkeste allierte i NATO.
Forsvar og sikkerhetEU og EØS
EU Europa Brussel
Theodor Barndon Helland

No taxation without representation

I alle andre forvaltningsledd er nordmenn opptatt av å ha sine egne representanter. Hvorfor ikke i EU?
UtenrikspolitikkEU og EØS
Theodor Barndon HellandSkjalg Stokke Hougen

Europa trenger Macron

Forholdene ligger til rette for dypere europeisk integrasjon, og det er strengt nødvendig.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Europa
Eirik Løkke

Derfor bør Norge bli medlem av EU

Det er grunn til å minne om at det er krig og konflikt som er den historiske normalen i Europa – ikke fredelig sameksistens. Men EU er en fredsskapende kraft.
EU og EØS
Strømmast i snø
Jon Nicolaisen

Norge må bidra til å løse Europas energikrise

Vi må bygge ut mye, ny fornybar kraft så snart som mulig nå. Å begrense krafteksporten vil fremstå som dypt usolidarisk og uakseptabelt for Norges nærmeste allierte og handelspartnere.
ØkonomiEU og EØS
Jente med EU-flagg
Mathilde Fasting

Om ikke nå, når da?

Hvis ikke krig på europeisk jord får oss til å revurdere vårt forhold til EU, vet jeg ikke hva som skal til.
EU og EØS
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiet må stå klippefast på EØS-avtalen

Arbeiderpartiet står «klippefast» på EØS-avtalen ifølge eget program. Kun tidvis er Jonas Gahr Støre like forbilledlig klar i spørsmål om Norges tilknytning til EU.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Vi trenger en ny EØS- og EU-debatt i Norge

«Vi kan ikke lenger diskutere dette med utgangspunkt i gamle tenkemåter og politiske skillelinjer som hører fortiden til. Vi må ta dagens realiteter inn over oss og diskutere fremtiden. Da finnes det kun ett realistisk alternativ til dagens EØS-avtale, og det er et fullt norsk medlemskap i EU», skriver Jan Erik Grindheim.
Demokrati og rettigheterEU og EØS
Live Maria GrønvoldSara Lovisa Hustad

Vi må ha en saklig debatt om EØS

Den norske EØS-debatten er mer preget av hjertesaker og personangrep enn saklig argumentasjon. Hvordan vil dette påvirke EØS-saken i høstens valgkamp?
ØkonomiEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Europas økte betydning

Vårt fremtidige forhold til EU bør handle om langt mer enn EØS. Og er det ikke snart på tide å gravlegge illusjonen fra 1800-tallet om en absolutt nasjonal suverenitet? I stedet bør vi kanskje stille oss dette spørsmålet: Hvordan kan vi sikre fremtidige generasjoners suverenitet over sine egne liv?
ØkonomiEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Vi trenger EUs solidariske vaksinestrategi

Hvis derimot alle land hadde opptrådt kortsiktig og nasjonalegoistisk, sneket i køen, kuttet hjørner og godkjenningsprosedyrer og overbudt hverandre, ville ikke utsiktene for verdens mestring av koronakrisen sett spesielt lyse ut.
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

EU-medlemskap er best

Dagsavisen mener at brexit-avtalen britene har fått med EU viser at EØS er en bedre løsning for Norge. Absolutt, men et norsk medlemskap i EU ville vært enda bedre., skriver Jan Erik Grindheim i Dagsavisen.
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Europa er ikke i krise

Nasjonen, velferdsstaten og globalismen ligger ikke bak oss. Alle tre lever i beste velgående. Det gjør også Europa!
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Det finnes ikke utland i EØS

EØS-avtalen bygger på de samme rettighetene som er nedfelt i den norske velferdsstaten: fri bevegelse for alle som bor innenfor grensene av de 30 landene avtalen omfatter, skriver Jan Erik Grindheim i Aftenposten.
InnvandringØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Hva skjer med EU etter koronakrisen?

Koronapandemien har utfordret samarbeidet mellom medlemsstatene i EU, men viser samtidig at behovet for samarbeid er stort, og at det er gode muligheter for dette, gitt måten EU er organisert på.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Alternativet til EØS er medlemskap i EU

«Hadde me vore medlemmer av EU, kunne me òg ha påverka den politiske utviklinga i den felles rettsordenen me no fyljer utan eigentleg å skjøne kva han handlar om.»
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

25 års utenforskap er nok!

28. november var det 25 år siden et knapt flertall av norske velgere stemte nei til medlemskap i EU. Her til lands er det på tide med en ny EU-debatt. Et fullverdig medlemskap i EU vil kunne sikre det norske demokratiet, vår forsvars- og sikkerhetsevne og vår plass i det globale handels- og investeringsbildet.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Det finnes ikke trygdeeksport i EØS

«Rettigheter er noe som gis den enkelte innbygger i et land, eller som i dette tilfellet på tvers av landegrensene i EØS. Det er ikke noe som tilhører staten.»
VelferdsstatenØkonomiEU og EØS
Torstein Ulserød

Hva vil bli resultatet av en utredning om EØS-avtalen?

Fellesforbundet vil ha en ny offentlig utredning av EØS-avtalen. Det kan vise seg å bli en blandet fornøyelse for både EØS-motstanderne og EØS-tilhengerne på venstresiden, skriver Torstein Ulserød i VG.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Har EØS-avtalen alltid skylden for alt?

Vi må spørre om problemene skyldes EØS-avtalen eller manglende oppfølging og moral. Jan Erik Grindheim i Klassekampen.
EU og EØS
Torstein Ulserød

Kan sentrum-venstre sikre EØS-avtalen?

Når leder i tankesmien Agenda, Trygve Svensson, tar til orde for å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen, fremstår det mest som et taktisk grep for å sikre samholdet på venstresiden. Torstein Ulserød i Minerva.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

EUs politikk for det indre marked har i 25 år påvirket norsk kommunepolitikk gjennom EØS-avtalen. Hvorfor diskuteres ikke alternativer til denne avtalen i årets valgkamp?
EU og EØS
Torstein Ulserød

Et sosialt prosjekt

«Hadde vi brukt handlingsrommet som vi har til å iverksette flere av venstresidens foretrukne tiltak i arbeidslivspolitikken de siste 10-15 årene, hadde nordmenn flest sannsynligvis opplevd lavere velstand enn vi har hatt de siste årene», skriver Torstein Ulserød i Dagbladet.
ArbeidslivInnvandringEU og EØSArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Drømmen om Brexit og Norge

De som ønsker at Norge skal ut av EØS, bør lære av det kaoset dette har vært med på å skape for Storbritannia. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Venstresiden har aldri stilt opp for EØS-avtalen

«Retoriske vendinger og politisk spinneri, er ikke måten å fremme en ryddig og nyttig EØS-debatt på. Det virker bare polariserende og fordummende, og fører til en rekke usanne påstander om EØS-avtalen og om den sittende regjeringens politikk.» Jan Erik Grindheim svarer Trygve Svensson.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Frihandelsavtaler kan ikke erstatte EØS

«EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser, ikke minst i distriktene hvor mange av våre eksportbedrifter holder til.» Jan Erik Grindheim i Nationen.
HandelGlobaliseringEU og EØS
Torstein Ulserød

Det er både fordeler og ulemper med EØS

Når en politisk tankesmie argumenterer som om debatten om å bruke handlingsrommet i EØS står mellom de som ønsker det som er best for Norge, og de som bare ikke er enige i dette, er det fordummende.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norge må bli medlem av EU

«Mens våre nordiske naboer, med samfunnssystemer som ligner det norske, klarer seg utmerket i EU selv uten et oljefond, og er med på å bestemme Europas og sin egen fremtid, sitter ikke norske politikere engang på gangen i EU.»
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

«La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt.»
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Høyresiden må snakke mer om norsk EU-medlemskap

«EØS-avtalen er et nasjonalt kompromiss. Når de som er for EU tilsynelatende har sluttet å forfekte det, så flytter debatten seg. EØS-avtalen går fra å være et kompromiss til det ene av to alternativer, hvor den isolasjonistiske og nasjonalistiske neisiden får definere den andre siden.»
EU og EØS
Steinar Juel

EU: Om å være annerledes

Det er forunderlig at det ikke er mulig med en levende debatt om dette paradokset; at vi i praksis er medlem i EU, men ikke ønsker å bestemme.
EU og EØS
Steinar Juel

Drømmen om handelsavtaler

«Små land som Norge blir den svake part i konflikt med andre land. Vi er tjent med brede regelverk som EØS-avtalen,» skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Kristin Clemet

MDG og EU. En oppdatering.

«Dersom MDG kunne bli det neste partiet som sier ja til EU, kunne det åpne opp for en ny, spennende og svært viktig debatt om Norges forhold til Europa og EU – og om hvordan Norge mer aktivt kan være med på å løse klimaproblemene.»
Norsk politikkKlima og miljøEU og EØS
Kristin Clemet

2021: Et EØS-valg?

Man skal være veldig forsiktig med å spå hvilke saker velgerne vil mene er de viktigste om noen år. I 2021 kan for eksempel EØS-avtalen og vårt forhold til EU bli et tema, og det av flere grunner. Kristin Clemet blogger.
EU og EØS

Siden er oppdatert 15.5.2023.