#CIVITAFROKOST:

Hvordan vinner vi kampen for det åpne samfunnet i disse tider?

Hvordan vinner vi kampen for det åpne samfunnet i disse tider?

Hva ligger det i ønskene om en fornyet, grønn og sosial liberalisme? Hvordan påvirkes kampen for det åpne samfunn av koronakrisen? Se live stream med den liberale stemmen i tysk og europeisk samfunnsdebatt, Ralf Fücks.

Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

3.juni kl.08:00, Møtet streames uten publikum

Koronakrisen viser at mange trenger NAV og de ytelsene NAV forvalter. Er NAV godt nok rustet? Er det behov for en grunnleggende gjennomgang av NAVs ytelser? NAV-veileder Hege Moen har foreslått en garantiinntekt, er det løsningen? Meld deg på her!

Les mer »

Garantiinntekt - En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Garantiinntekt - En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 

Les mer »

Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?

Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?

Dette notatet ser nærmere på overgangen i Russland fra et mangelfullt demokrati til et semi-autoritært eller autoritært styre, utviklingen til den liberale opposisjonen, og om den virkelig har politisk handlings- og gjennomslagskraft.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »