De unge må i arbeid

Jon Nicolaisen Jon Nicolaisen
De unge må i arbeid

Noen av våre yngste arbeidstakere står i fare for å bli satt varig utenfor arbeidslivet. Det vil i så fall ha alvorlige konsekvenser, både for dem det gjelder og for samfunnet. I dette notatet drøftes hvilke tiltak som kan settes inn for å møte denne utfordringen.

Er økonomifaget høyrevridd?

29.oktober kl.21:00, Påfyll

En live podcast i samarbeid med KÅKÅnomics. Ola Kvaløy møter antagonistene til økonomifaget i Rethinking Economics til debatt.

Les mer »

Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport  «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

Konsekvensene av forslagene til Storberget-utvalget oppfatter Storsletten og Juel å være så alvorlige og svakt konsekvensvurdert at de valgte å utarbeide en høringsuttalelse til rapporten. I dette notatet gjengis høringsuttalelsen.

Les mer »

Politikk og retorikk i den norske TV-debatten

Politikk og retorikk i den  norske TV-debatten

Spiller politikerne mer på følelser nå enn før? Går underholdningsverdi på bekostning av saklighet? Har debatten beveget seg i en mindre kunnskapsrik retning? Dette notatet har analysert NRKs TV-sendte partilederdebatter fra 2001 til 2021, for å kartlegge hvordan retorikken har endret seg, og om valgsendingene oppfyller sin samfunnskritiske rolle som arena for politisk debatt.

Les mer »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »