DEBATT:

Effektiv og rettferdig klimapolitikk

Lars Peder Nordbakken Lars Peder Nordbakken

Det er tid for en effektiv og rettferdig klimapolitikk med liberale kjennetegn. Ett virkemiddel som seriøst bør vurderes er såkalt karbonavgift til fordeling (KAF).

Hva kan norsk høyreside lære av det som har skjedd i Kristiansand?

6.desember kl.19:30, Teateret i Kristiansand

Valget i 2019 etterlot Kristiansand med et fragmentert politisk landskap. Protestpartiene Demokratene og Tverrpolitisk Folkeliste fikk til sammen 18,9% av stemmene og både Venstre og Senterpartiet valgte samarbeid med venstresiden. Hva kan den norske høyresiden lære av det som har skjedd i Kristiansand?

Les mer »

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i utgangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det å passe på! Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet for unge voksne.

Bestill boken her »

Kraftmarkedet: Høye strømpriser er et signal om å investere i ny fornybar energi

Kraftmarkedet: Høye strømpriser er et signal  om å investere i ny fornybar energi

Dette notatet ser på hvordan det norske og europeiske kraftsystemet fungerer, og forklarer hvorfor kraftprisene er så høye nå. Notatet ser også på hvorfor et velfungerende kraftmarked er viktig for vårt fremtidige behov for mer fornybar kraftproduksjon.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »