Civitas tidligere ansatte

Om Civita

Civita er en liberal tankesmie med et ideelt mål. Civita skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer.

Civita vil vektlegge det idébaserte og prinsipielle perspektivet i samfunnsdebatten. Civita skal fremme, ikke bare forklare, betydningen av liberale verdier, blant annet gjennom utredning og analyse, deltakelse i samfunnsdebatten, skolering, møter og publikasjoner. Blant de mest sentrale liberale verdiene og ideene er det liberale demokratiet, menneskerettighetene, en fri og åpen økonomi, et sterkt sivilt samfunn og det personlige ansvar. Liberale rettigheter beskytter og muliggjør individets frihet.

Civita skal fungere som et nettverk av personer med ulik politisk partitilhørighet, og fra ulike deler av samfunnet (akademia, næringsliv, media, organisasjonsliv og politikk). Civita skal opptre uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter.

Formål

Civita arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar. Civita skal realisere sitt formål gjennom utredninger og analyser, deltakelse i samfunnsdebatten, skolering, møter og seminarer.

Realiseringen av Civitas formål er betinget av økonomisk støtte fra et mangfold av private bidragsytere.

En liste over Civitas aksjonærer finnes i Aksjonærregisteret (åpent tilgjengelig bl.a. her).

Om utredninger og utgivelser

Alle utredninger og utgivelser, både som tekst, lyd og bilde, og de analyser, konklusjoner og anbefalinger som fremmes i disse, er den enkelte forfatter eller ansattes mening, og deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemeldinger, slik at vi kan rette opp eller justere.