24 mai
fredag 24 mai 2024 kl. 08:00

Utfordrer EU-demokratiet EØS-avtalen?

Hvordan vil et mer politisk og demokratisk EU-samarbeid kunne påvirke Norges forhold til EU? Hvilken rolle vil EFTAs overvåkingsorgan ESA få i en slik utvikling?

Civitafrokost på Domus Bibliotheca fredag 24. mai kl. 08.00–09.00

Utfordrer EU-demokratiet EØS-avtalen?

Siden EØS-avtalen ble iverksatt i 1994, er EU-samarbeidet kraftig utvidet i bredden og dybden. Samtidig er samarbeidet mellom EU-landene blitt mer demokratisk forankret.

Det direkte folkevalgte Europaparlamentet har fått mer innflytelse i de politiske beslutningsprosessene, og befolkningene i EU-landene er blitt mer positive til EU som «et sted for stabilitet i en urolig verden».

Hvordan vil et mer politisk og demokratisk EU-samarbeid kunne påvirke Norges forhold til EU? Hvilken rolle vil EFTAs overvåkingsorgan ESA få i en slik utvikling?

I panelet er:

  • Arne Røksund, president for EFTAs overvåkingsorgan (ESA)
  • Guri Rosén, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
  • Oda Helene Sletnes, seniorrådgiver KREAB Brussel, tidligere norsk ambassadør til EU og tidligere president i EFTAs overvåkingsorgan (ESA)

Frokostmøtet er et samarbeid med Universitetet i Oslo og finner sted i lokalet Domus Bibliotheca, i Karl Johans gt. 47, Oslo.

Påmelding i den oransje boksen øverst på siden.

Velkommen!

Se også flere møter fra UiO i serien Skjebnetid for Europa.