Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Ayesha Wolasmal: Tusen dager med Taliban

Sjansene er små for at Vesten kan få til endringer i Afghanistan, men Ayesha Wolasmals bok gjør en god innsats for å gi noen av problemene i landet oppmerksomheten de fortjener.
Lars Peder Nordbakken

Tore Li: Finn Lied. Motstandsmann og samfunnsbygger

Kunne vi trengt en ny «Finn Lied» for vår tid? Det er et betimelig spørsmål etter å ha lest biografien om motstandsmannen, samfunnsbyggeren og FFI-direktøren.
Lars Peder Nordbakken

Helge Røed: Erik Brofoss, Strateg og samfunnsbygger

Helge Røeds nye bok tilgjengeliggjør hovedarkitekten bak den norske etterkrigstidens planøkonomiske styringssystem – og en av Arbeiderpartiets viktigste strateger.
Jan Erik Grindheim

Jette F. Christensen: Demokratiet, det er oss – 10 svakheter i verdens beste folkestyre

Jette F. Christensen etterlyser ein debatt om forholdet vårt til EU.
Mathilde Fasting

Jette F. Christensen: Demokratiet, det er oss – 10 svakheter i verdens beste folkestyre

Jette Christensen løfter frem flere interessante problemstillinger når hun tar for seg ti sårbarheter i demokratiet. Men boken kunne gjerne gått mye dypere.
Lars Peder Nordbakken

Nils Karlsson: Reviving Classical Liberalism Against Populism

Liberalismen, spesielt i dens idépolitiske versjon, lever videre i beste velgående. Nils Karlsons bok er et kjærkomment bevis på det.
Skjalg Stokke Hougen

Anders Krab-Johansen: Fri os fra den værdiløse borgerlighed

Anders Krab lykkes ikke i å gi oss et klart svar på hva borgerlighet burde være, men forsøket hans burde inspirere borgerlige, også i Norge, til å fornye det borgerlige språket.
Lars Kolbeinstveit

Sigurd Hverven: Hegel – en ganske enkel bok om en vanskelig filosof

Hverven har gjort et solid dypdykk inn i filosofien hans, i tillegg til å grave frem mye viktig og interessant fra Hegels liv, som også var ukjent for meg.
Lars Kolbeinstveit

Espen Gamlund: Takknemlighetens filosofi

Takk til Espen Gamlund for å ha åpnet en filosofisk diskusjon om takknemlighet.
Krasnik
Bård Larsen

Martin Krasnik: En smal bro over afgrunden

Weekendavisens stjerne kritiserer både det antisemittiske venstre og Israels høyreradikale regjering i harde ordelag, men nøler når det gjelder bombingen av Gaza.
Taplin
Lars Peder Nordbakken

Jonathan Taplin: The End of Reality – How Four Billionaires are Selling Out Our Future

Advarer mot fantasikulturen fire futuristiske teknokrater har bidratt til å fremme, og nihilismen og kynismen den samme fantasikulturen er i ferd med å spre rundt i det amerikanske samfunnet.
Mathilde Fasting

Duckert, Hege: Katti Anker Møller – Å bestemme over livet

Hege Duckerts biografi gir Katti Anker Møller æren hun fortjener som en sterk foregangskvinne i kampen for retten til å bestemme over egen kropp.
Steinar Juel

Reegård, Stein: Under radaren? EØS-avtalen – en blanding av økonomi, juss og politikk

Stein Reegårds bok om EØS-avtalen er en nyttig påminnelse om hva avtalen er og ikke er, og av hvor viktig det er for Norge ikke å overfortolke den.
Bård Larsen

Bals, Jonas: Våre kamper. Mot rasisme og fascisme 1865-1940.

Ingen grunn til å frykte et propagandaskriv når Jonas Bals gir seg i kast med historien om fagbevegelsens kamp mot fascisme. Bals er politisk, men driver ikke med spinn, og bør leses av alle historieinteresserte.
Lars Peder Nordbakken

Wolff, Alan Wm: Revitalizing the World Trading System

Et overbevisende forslag til WTO-reform.
Bård Larsen

Stranger, Simon: Museum for mordere og redningsmenn

Simon Strangers bok utforsker viktige sider ved antisemittismen som nå igjen er aktualisert.
Mathilde Fasting

Spencer, Nicholas: Magisteria: The Entangled Histories of Science & Religion

Religion og vitenskap har levd side om side gjennom menneskets historie. Nick Spencers håp og hypotese er at de begge vil gi verdifulle bidrag i den videre teknologiutviklingen.
Eirik Løkke

Dunst, Charles: Defeating the Dictators: How Democracy Can Prevail in the Age of the Strongman

Charles Dunst setter søkelyset på hvordan vi skal styrke demokratiene i en vanskelig tid.
Lars Peder Nordbakken

Klinckowstroem, Wendula Von: Walter Eucken. Ein Leben für Menschenwürde und Wettbewerb

Økonomen som forbandt menneskeverd med markedskonkurranse.
Mathilde Fasting

Buruma, Ian: Kollaboratørene – tre historier om bedrag og overlevelse under andre verdenskrig

Ian Burumas bok om kollaboratører under andre verdenskrig viser hvordan omstendighetene kan drive noen til forkastelige handlinger.
Bård Larsen

Isaksen, Torbjørn Røe: Ingen tror på nåtiden

Torbjørn Røe Isaksen leverer en lesverdig diagnose av vår pessimistiske samtid. Men hvor blir det av temperatur og kampvilje?
Mathilde Fasting

Bennike, Christian: Engang troede vi på fremtiden. Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn. Og hvorfor det kan redde os.

Gnisten til optimisme hos Bennike ligger i at ideene til løsninger på kriser er tilgjengelige.
Henrik Lerstøl Bjørøen

Olsen, Jon-Ove Flovik: Politiet og narkotika – overgrep, sensur og politisk innflytelse

Et solid litterært bidrag til det norske ruspolitiske ordskiftet
Mathilde Fasting

Strümke, Inga: Maskiner som tenker – algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens

Kunstig intelligens åpner for en rekke muligheter og utfordringer. Inga Strümkes bok forklarer sakskomplekset på en grundig og forståelig måte.
Bård Larsen

Garner, Ian: Generation Z – Into the heart of Russias fascist youth

Generasjon Z er ikke her enda. Men den er på vei. Og den vil være klar for krig – både online og offline.
Lars Kolbeinstveit

Magelssen, Morten: Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk.

Morten Magelssen maktar å gjera kristne perspektiv på bioetikk relevante og tilgjengelege på eit allment nivå.
Lars Kolbeinstveit

Hatterud, Bjørn: Blokka på Bjerke: tretten år i tredje etasje

Noko av det finaste med Bjørn Hatterud er at han syner oss korleis vi menneske kan ha låg sjølvtillit samstundes som vi får til store ting. Han skriv så godt at det er til å grina av.
Lars Peder Nordbakken

Adam Smith – forfatterskapet

Det skal vanskelig gjøres å finne en annen enkeltperson som i like stor grad som Adam Smith har bidratt til opplysning i samfunnsforbedringens tjeneste.
Skjalg Stokke Hougen

Thune, Henrik: Strengt fortrolig: Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya

Boken er et pedagogisk, spennende og tankevekkende bidrag i Norge og Vestens selvforståelse. Og kanskje kan vi trekke lærdommer om krig og fred fra den.
Mathilde Fasting

Halldorf, Joel: Bokens folk: En civilisationshistoria från papyrus till pixlar

Det er til ettertanke hvordan boken, skjermen og vår evne til å lese forandres og kanskje også forringes.
Eirik Løkke

Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En elendighetsteologi

Valget om å være kristen er ikke begrunnet i at det er lett, men at det er vanskelig.
Lars Peder Nordbakken

Wolf, Martin: The Crisis of Democratic Capitalism

Det bør være vanskelig å komme gjennom denne boken uten å ta til seg budskapet om at fakta teller, og at når faktagrunnlaget underbygger behovet for reformer så tydelig som i dette tilfellet, er status quo «no sane option», som Wolf uttrykker det.
Jan Erik Grindheim

Fukuyama, Francis: Liberalismens utfordringer. Slutten på den liberale æra?

Staten kan vere ein viktig medspelar for å styrka liberalismen.
Mathilde Fasting

Emberland, Terje: Fra gutterommet til Gestapo

Dagens konspirasjonsteorier og radikaliseringsprosesser deler flere trekk med mellomkrigstiden. Nå som da må prinsippfaste mennesker være grensestolpene rundt det liberale demokratiet.