Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Angier, Carole: Speak, Silence: In Search of W. G. Sebald

Carole Angiers biografi beriker forståelsen av W. G. Sebald og hans litteratur.
Rohac
Mathilde Fasting

Rohác, Dalibor: Governing the EU in an Age of Division

Rohác argumenterer for en styringsmodell som legger opp til at samarbeid og løsninger kan finnes lokalt og regionalt innen unionen, men at ikke alle medlemsland trenger å være med på alle samarbeidsarenaer.
Specter Atlantic Realists

Specter, Matthew: The Atlantic Realists: Empire and International Political Thought Between Germany and The United States

En oppdagelsesreise som gjør det lettere å orientere seg i realismens idéhistorie i omgangen med internasjonale relasjoner.
Lars Peder Nordbakken

Ikenberry, G. John: A World Safe for Democracy

John Ikenberrys bok A World Safe for Democracy ble skrevet før både pandemi og Russlands krig i Ukraina, men er like aktuell, og befester troen på den liberale internasjonalismen.
Hellestveit Østfronten
Theodor Barndon Helland

Hellestveit, Cecilie: Dårlig nytt fra Østfronten

Cecilie Hellestveit skriver detaljert og konkret om bakgrunnene for krigen i Ukraina i sin nye bok, og inviterer til en ny norsk EU-debatt.
Eirik Løkke

Restad, Hilde Eliassen: Det amerikanske paradokset

Hilde Restad har skrevet en utmerket og tilgjengelig bok for alle som er nysgjerrige på amerikansk politikk og historie.
Bård Larsen

Torgersen, Bård: Vær stille

Bård Torgersen skriver om klassisk filosofisk hodebry; om hva vi legger i språket, om vi egentlig kan gripe virkeligheten og om det finnes en egentlig mening med tilværelsen. Men han er hverken jålete eller vanskelig.
Mathilde Fasting

Nafizi, Azar: Read Dangerously. The Subversive Power of Literature in Troubled Times

Den iranske forfatteren Azar Nafisi har tro på litteraturens muligheter til endring. I hennes siste bok utforsker hun hvordan litteratur har hjulpet og beskyttet henne gjennom livet i et totalitært samfunn.
Lars Kolbeinstveit

Rossavik, Frank: De korrekte. Identitetspolitikk, kansellering og presset mot det liberale samfunn

Boka De korrekte syner at Frank Rossavik er ein liberal og klartenkt pedagog, skriver Lars Kolbeinstveit.
Lars Kolbeinstveit

Vinje, Hilde: Én svale gjør ingen sommer. Filosofi om lykke

Vinje selv har oppnådd anseelse som forfatter allerede med sin første bok. Mye av grunnen handler om at hun – til tross for (eller på grunn av) at hun er filosof – våger å kutte hjørner og komme til poenget.
vallejo
Mathilde Fasting

Vallejo, Irene: Evigheten i et siv

Hver dag produseres det flere bøker enn et menneske kan lese i løpet av et liv. Boken om bokens historie inspirerer til å lese enda flere av dem.
Mathilde Fasting

Andresen, Anton Fredrik: Et annet sted

I "Et annet sted" rammes personlige betraktninger inn av begivenheter fra det 20. århundret. Minerva er på mange måter kjernen av bokens historie
Mathilde Fasting

Thompson, Helen: Disorder: Hard Times in the 21st Century

Det å forstå hvem som har ressursene, hvem som er avhengig av hvem og hvordan energi produseres, leveres og forbrukes over hele kloden, er viktig for å forstå internasjonal politikk.

Dahle, Gro: Tolv lysår

Tolv lysår er gøy, trist, litt mørk og temmelig spennende, men tidvis også litt langdryg. Den er ikke genial, men god, kompetent – og lesverdig i alle høyeste grad.
Spinoza
Lars Kolbeinstveit

Pedersen, Arild: Spinoza og jeg. Og vår teologisk-politiske traktat for det sekulære samfunn.

Spinoza og jeg er full av polemisk og treffende religionskritikk. Det skyldes at boken ikke henfaller til banal ateisme.
Mathilde Fasting

Fairweather, Jack: Den frivillige. Motstandshelten som infiltrerte Auschwitz.

Witold Pilecki gikk til ekstreme lengder for å dokumentere nazistenes grusomheter, men mottok ikke hjelpen han håpet på. Boken om ham er tung lesing i et Europa som igjen er i krig.
Mathilde Fasting

Snyder, Timothy: Om Ukraina

I pamfletten Om Ukraina presenterer Timothy Snyder hvordan landet ble erkefienden i Putins eurasiske prosjekt og utviklingen som førte til dagens krig.
Bård Larsen

Strassegger, Peter F.: Om Stein og jord

Lars Kolbeinstveit

Rossebø, Arild: Den siste komle

En roman om en ung mann som ville vekk, men som gjerne skulle hatt et sted å komme hjem til.
Lars Kolbeinstveit

Bjella, Stein Torleif: Fiskehuset

Fiskehuset handler om menn og hvordan vi forvalter vårt domene: jakt og fiske.
Mathilde Fasting

Samset, Bjørn Hallvard: 2070: alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samsets bok 2070 forsøker å gi oss klimahåp fremfor klimaangst, uten å undergrave de vanskelige problemene og utfordringene verden står overfor.
Lars Peder Nordbakken

Smith, Tone, Ebba Boye og Bent Arne Sæther (red.), Økonomisk tenkning. Bidrag til mangfold i økonomifaget.

Lars Peder Nordbakken

Shafik, Minouche: What We Owe Each Other

Nye perspektiver på samfunnskontrakten.
Jan Erik Grindheim

Kan folkepartia kome attende?

Skal dei sosialdemokratiske partia reise seg att, må dei kanskje tenkje nytt.
Theodor Barndon Helland

Snoen, Jan Arild: Den nye kalde krigen: USA mot Kina

Zagrobelny, Marek: Lov og rettferdighet! Slik lærte jeg å elske det autoritære

Boken er et lærestykke om hvordan moderne autoritarianisme kan vokse frem og vinne valg, fortalt fra innsiden.

Nørmark, Dennis og Anders Fogh Jensen: Pseudoarbeid: Hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting

To danske forskere ønsker en debatt rundt hvordan vi arbeider og hva vi bruker tid på.

Holland, Tom: Dominion

Boken er på nesten 600 sider, inkludert referanser, men det gjør den ikke for lang. Tross alt påberoper Holland seg å skulle forklare kristendommens plass i vestlig tenkning.

Lucassen, Jan: The Story of Work: A New History of Humankind

Arbeidet står sentralt i menneskets historie.

Müller, Jan-Werner: Democracy Rules

Gir et sterkt forsvar for demokratiet, som åpent, liberalt og inkluderende politisk system.

Kahneman, Daniel, Olivier Sibony og Cass R. Sunstein: Noise: A Flaw in Human Judgement

Den viktigste konklusjonen fra denne boken, som er altfor detaljert og omfattende, er å bevisstgjøre oss om at beslutninger ikke alltid er rettferdige og riktige, selv om det er kompetente mennesker som tar dem.

Robinson, Kim Stanley: The Ministry for the Future

En oppvisning i hvor galt det kan gå hvis klimakrisen overlates til dem som mener at kapitalismen er skyld i alle problemer.

Marsdal, Magnus: Listhaugs metode

Marsdal vinner verken kulturkrigen eller klassekampen.

Norberg, Johan: Open: The Story of Human Progress

Markedsøkonomien og åpne samfunn er det som skaper velstand.