Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Peder Nordbakken

Shafik, Minouche: What We Owe Each Other

Nye perspektiver på samfunnskontrakten.
Jan Erik Grindheim

Kan folkepartia kome attende?

Skal dei sosialdemokratiske partia reise seg att, må dei kanskje tenkje nytt.
Theodor Barndon Helland

Snoen, Jan Arild: Den nye kalde krigen: USA mot Kina

Zagrobelny, Marek: Lov og rettferdighet! Slik lærte jeg å elske det autoritære

Boken er et lærestykke om hvordan moderne autoritarianisme kan vokse frem og vinne valg, fortalt fra innsiden.

Nørmark, Dennis og Anders Fogh Jensen: Pseudoarbeid: Hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting

To danske forskere ønsker en debatt rundt hvordan vi arbeider og hva vi bruker tid på.

Holland, Tom: Dominion

Boken er på nesten 600 sider, inkludert referanser, men det gjør den ikke for lang. Tross alt påberoper Holland seg å skulle forklare kristendommens plass i vestlig tenkning.

Lucassen, Jan: The Story of Work: A New History of Humankind

Arbeidet står sentralt i menneskets historie.

Müller, Jan-Werner: Democracy Rules

Gir et sterkt forsvar for demokratiet, som åpent, liberalt og inkluderende politisk system.

Kahneman, Daniel, Olivier Sibony og Cass R. Sunstein: Noise: A Flaw in Human Judgement

Den viktigste konklusjonen fra denne boken, som er altfor detaljert og omfattende, er å bevisstgjøre oss om at beslutninger ikke alltid er rettferdige og riktige, selv om det er kompetente mennesker som tar dem.

Robinson, Kim Stanley: The Ministry for the Future

En oppvisning i hvor galt det kan gå hvis klimakrisen overlates til dem som mener at kapitalismen er skyld i alle problemer.

Marsdal, Magnus: Listhaugs metode

Marsdal vinner verken kulturkrigen eller klassekampen.

Norberg, Johan: Open: The Story of Human Progress

Markedsøkonomien og åpne samfunn er det som skaper velstand.

Hofmann, Bjørn M, Eivor A. Oftestad og Morten Magelssen: Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk

For våre lovgivere burde denne være obligatorisk.

Mazzucato, Mariana: En ny økonomi. Hvordan månelandingen inspirerer til å endre kapitalismen

Ny statlig styringsvilje, null styringssvikt og en uendelig finansiell statskapasitet.

Lower, Wendy: The Ravine

I Wendy Lowers skjellsettende The Ravine får vi demonstrert hvordan en virkelig god historiker jobber.

Hammer, Svein: Sosialdemokrati versus nyliberalisme – Norsk styringskunst og samfunnsforming 1814-2020

Den sterkeste siden ved Hammers analyse er at han har lyktes med å forklare den styringsteknologiske transformasjonen av det norske samfunnet.

Henrich, Joseph: The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous

Bruddet med storfamilien endret Vesten psykologisk, ikke bare kulturelt og sosialt.

Ness, Ole Asbjørn: Fem dager i mai

Noen ganger kan moral og politiske programmer stå i veien for den gode litteraturen. Det gjør det heldigvis ikke hos Ole Asbjørn Ness.

Ali, Ayaan Hirsi: Prey: Immigration, Islam, and the Erosion of Women's Rights

Som alltid når man leser Ayaan Hirsi Ali, er reaksjonene på utgivelsen vel så interessante som boken i seg selv.

Duckert, Hege: Norsk kvinnehistorie på 200 sider: Fra forsørgede fruentimmer til skamløse jenter

Hege Duckert gir en god oversikt over hvor langt (og kort) norske kvinner har kommet i løpet av de siste 200 år.

Leivestad, Eirik Høyer: Frykt og avsky i demokratiet

Mens høyresiden iblant overser økonomisk ulikhet, overser deler av venstresiden at markedsøkonomi skaper velstand.

Wille, Mona (red): Freedom of Expression in Universities and University Colleges

Om trusselen mot akademisk frihet ikke er akutt i Norge, kan diskusjonen om akademisk frihet og ytringsfrihet være en viktig brikke i å bygge beredskap for mer turbulente tider.

Almås, Reidar og Eirik Magnus Fuglestad (red): Distriktsopprør – Periferien på nytt i sentrum

Mye interessant for dem som ønsker å gå i dybden og forstå mer av grunnlaget for kritikken mot den sentraliserende politikken Høyre og Arbeiderpartiet har stått bak de siste tiårene.

McAfee, Andrew: More from Less – The Surprising Story of How We Learned to Prosper Using Fewer Resources, and What Happens Next

Det er i et fruktbart samspill mellom kunnskap, teknologi, marked, politisk engasjement og demokrati vi har størst grunn til å se fremtiden tillitsfullt i møte.

Lunde, Erik: Sammen er vi mer alene

Erik Lunde har helt rett i at den norske modellen svekker de nære fellesskapene, men det er ikke lett å se noe godt alternativ.

Obama, Barack: A Promised Land

Barack Obamas politiske biografi er essensiell lesning for alle som ønsker en bedre forståelse av amerikansk politikk.

Eia, Harald og Ole-Martin Ihle: Mysteriet Norge – Hvordan et fattigfolk ble verdens rikeste, frieste og lykkeligste mennesker

Alt må med hvis vi skal forstå Norges suksess. Det lykkes Harald Eia og Ole-Martin Ihle meget godt med, likevel kommer boka deres til å bli lest selektivt.

Coyle, Diane: Markets, State and People – Economics for Public Policy

Diane Coyle viser hvordan økonomisk teori kan gi bidrag til å takle politiske valg og dilemmaer.

Ellingsæter, Anne Lise m.fl: Den nye velferdsstatens historie

Boken sier lite om de økonomiske forutsetningene for velferdsstaten, men den gir en grundig gjennomgang av de politiske stridighetene og enighetene som har gitt den velferdsstaten vi har i dag.

Philippon, Thomas: The Great Reversal. How America Gave up on Free Markets

Hvordan Europa erstattet USA som foregangskontinent for virksom konkurranse.

Brittan, Samuel – forfatterskapet

Vi kan fortsatt lære mye av Samuel Brittans artikler og essay. Heldigvis er de beste tekstene lett tilgjengelige i artikkelsamlinger i bokform.

Innset, Ola: Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge

Ola Innset er en god guide gjennom den norske reformprosessen, men sliter med både nyliberalisme og økonomiske sammenhenger.

Gjems-Onstad, Ole: La gründere flytte. Formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalder

Boken gir en grundig gjennomgang av hvordan formuesskatten fungerer, og hvordan andre land har innrettet seg.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich – forfatterskapet

Vi kommer aldri til å bli ferdig med Hegel. Han er så sammensatt at det kan argumenteres fornuftig i flere retninger.