Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Ytringsfrihet og liberale dilemmaer

Hva er utfordringene for det frie ordskiftet? Var Fritt Ord-prisen til Julie Willhelmsen en god tildeling? Burde Deichmann nekte fascistiske organisasjoner å bruke biblioteket? Bør mediene boikotte Donald Trump?
IdeerYtringsfrihet
Mathilde Fasting

Hvorfor er det så vanskelig å innføre en ny pensjonsreform i Frankrike?

Franskmennene tar til gatene og vil ikke heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. President Macron tvang reformen gjennom. Statsviter i Civita, Skjalg Stokke Hougen, forklarer hvorfor en reform, som for de fleste andre europeiske land er åpenbar, skaper så mye bråk i Frankrike.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

En samtale om diskriminering

Hva er diskriminering? Hvor omfattende er problemet? Hva kan gjøres for å skape mer mangfold? Og fnnes det situasjoner hvor diskriminering bør være tillatt?
IdeerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Antisemittisme på venstresiden

Hvordan gikk norsk venstreside fra å omfavne staten Israel og ha sympati med jødene til å vedta boikott?
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om skrivende maskiner

Hør ny episode av Civita-foredraget om kunstig intelligens.
IdeerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Har vi mistet evnen til å dyplese?

Den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf har skrevet om bokens og lesingens historie.
Eirik Løkke

Kalle Moene om den norske modellen

Hva kjennetegner den norske modellen? Hvor viktig er fagforeningene? Og hvor viktig er en velfungerende markedsøkonomi?
IdeerØkonomisk politikk
Mathilde Fasting

Hvorfor går MDG inn for norsk EU-medlemskap?

IdeerEU og EØS
Eirik Løkke

Fakta og myter i kjønnsdebatten

Spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet har blitt episenter i kulturkrigen. Hva er fakta, og hva er myter?
Ideer
Lars Feld liberal halvtime
Mathilde Fasting

Hva er ordoliberalisme?

Hvor kommer ordoliberalisme fra? Og hvordan skiller det seg fra klassisk liberalisme eller markedsliberalisme?
IdeerLiberalisme
Eirik Løkke

Økonomi og politikk med Espen Henriksen

Hvor viktig er den økonomiske politikken for velstandsutviklingen? Og hvordan bør en fornuftig økonomisk politikk utformes?
Økonomisk politikk
Mathilde Fasting

Hva gjør Innovasjon Norge?

Bidrar Innovasjon Norge til mer innovasjon? Hvordan kan Innovasjon Norge bidra til at flere gründere lykkes? Har Norge noe å lære av andre land?
Innovasjon og entreprenørskapNæringsliv
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om rus

Hør ny episode av Civita-foredraget om rusens nytte og unytte for livet.
IdeerRuspolitikk
Mathilde Fasting

Hvem var sosiologen Emile Durkheim?

Hva var Emile Durkheims viktigste bidrag til sosiologien, og hvorfor ble han kalt den moderne sosiologiens far? Er Durkheims tanker om samfunn og arbeidsliv fremdeles relevante?
Liberale tenkereArbeidslivPolitisk filosofi
Eirik Løkke

Er nordmenn fremdeles religiøse?

Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Mathilde Fasting

Hvorfor forlater vestlige intellektuelle liberalismen?

Hvorfor er det slik at mange intellektuelle ikke tror på liberalismen? Har de rett i noe av sin kritikk, og hva bør vi ta alvorlig? I en urolig verden med krig i Europa og et autoritært Kina, vil liberalismen overleve?
IdeerLiberalisme
Eirik Løkke

Er det for enkelt å motta trygd?

Er den norske velferdsstaten for generøs? Bør det bli vanskeligere å motta trygd? Og bør ytelsene reduseres, eller bør de tvert imot økes?
Velferdsstaten
Mathilde Fasting

Hvorfor sover ungdom for lite?

Hvor mye betyr god søvn for ungdom? Kan skolen bidra til bedre læring ved å endre timeplanen? Hva gjør sommertid med søvnrytmen, og bør den avskaffes?
Politikk og samfunn
Eirik Løkke

Woke-spesial med Alex Iversen

Hvordan skal vi forstå fenomenet woke? Og hvordan påvirker woke-bevegelsen USA? Hvor farlig er «anti-woke» reaksjonen?
IdeerIdentitetspolitikk
Mathilde Fasting

Finnes det noen europeiske verdier?

Hva forener Europa? Hvordan vil EU utvikle seg? Hva skjer i Tyskland etter bruddet med russisk gass og krigen i Ukraina?
IdeerEU og EØS
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om håpets politikk

Det er avgjørende hvorvidt håpet eller frykten motiverer oss politisk, for bare et samfunn som baserer seg på håp fremfor frykt, vil kunne være fritt.
IdeerPolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Etter Ukraina-krigen

Hva skjer med den internasjonale liberale verdensorden etter invasjonen i Ukraina? Hvordan kan vi forklare Putins vei til makten og hans posisjon i Russland?
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Tor-Aksel Busch om sine år i rettsstatens tjeneste

I 22 år var Tor-Aksel Busch riksadvokat. I dagens episode forteller han om hva han har lært, og deler sine tanker om rettsstatens utfordringer fremover.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Hva er økonomisk krigføring?

Hvordan har krigen i Ukraina og kappløpet mellom Kina og USA endret den sikkerhetspolitiske situasjonen? Virker økonomisk krigføring?
IdeerForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Barneoppdragelse med Hedvig Montgomery

Hvordan bør samfunnet legge til rette for god barneoppdragelse? Og bør foreldre i Vesten lære mer av asiatiske Tigermoms i vår tilnærming til barn og oppdragelse?
Ideer
Mathilde Fasting

Samuel Huntingtons Clash of Civilizations 30 år etter

Er Huntingtons analyse fremdeles aktuell? Hør ny episode av Liberal halvtime med religionshistoriker Torkel Brekke.
Ideer
Eirik Løkke

Adjø velferdsstat?

Veksten i de fremtidige helse- og omsorgsutgiftene er igjen satt på dagsorden. Hva tenker Jon Hustad om utviklingen? Og hvordan kan velferdsstaten bli bærekraftig?
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Hvor går EU?

Hva betyr kriser og utfordringer for hvordan EU utvikler seg? Hva betyr EUs utvikling for Norges forhold til EU?
EU og EØS
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om raseri

Er vår tid mer henfallen til raseri enn tidligere tider? Hør ny episode av Civita-foredraget med Lars Fr. Svendsen om raseri.
Ideer
Mathilde Fasting

Hva skjer med protestene i Iran?

Hva står på spill, og vil de lykkes denne gangen? Hva vil en endring av regimet i Iran bety for Midtøsten?
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Hva vil Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe med Oslo?

Hva er de store utfordringene for Oslo fremover? Hvordan skal hovedstaden bli en by for alle? Hør ny episode av Liberal halvtime.
Norsk politikkIdeerVelferdsstaten
Mathilde Fasting

Hvordan ble norsk ungdom radikalisert i mellomkrigstiden?

Er det noen likheter mellom dagens høyreekstremister og fascistiske bevegelser i mellomkrigstiden? Hør ny episode med religionshistoriker Terje Emberland.
IdeerNazisme og fascisme
Eirik Løkke

Eivor Evenrud om Oslopolitikken og veien fra Rødt til Arbeiderpartiet

I denne episoden forteller Eivor Evenrud om hvorfor hun forlot Rødt til fordel for Arbeiderpartiet, og om utfordringene for Oslo fremover.
IdeerNorsk politikk
Mathilde Fasting

Hvorfor bør politikere binde seg til masten?

I denne podcasten forteller nobelprisvinner Finn Kydland om hvorfor han fikk Nobelprisen og hva det betyr at politikere bør binde seg til masten når de har tatt en beslutning.
Ideer