Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvordan ser populister på demokratiet?

Populisme finnes både på høyresiden og venstresiden. Hvorfor er populisme så ødeleggende for demokratiet? Hva er den konservative revolusjonen og hvor ser vi den i dag?
IdeerDemokratiPopulisme
Eirik Løkke

Liberalisme på norsk

I denne episoden deler redaktør for liberaleren.no, Bent Johan Mosfjell, sine tanker om liberalismen i Norge og hvorfor nattvekterliberalismen sliter med politisk oppslutning.
IdeerLiberalisme
Mathilde Fasting

Er et desentralisert EU mulig?

Utvidelsen av EU mot øst ga østeuropeiske land muligheten til å konkurrere og til å forbedre demokratiske institusjoner. Hvordan kan EU håndtere mangfoldet i de 27 medlemslandene?
IdeerEU og EØS
Eirik Løkke

Er fremtiden konservativ?

Hvem er dagens konservative? Og hva vil det si å være konservativ? Ser vi nå en renessanse for konservatismen blant unge?
IdeerKonservatisme
Mathilde Fasting

Religion i sekulære samfunn

Hvorfor tar kristne avstand fra populistiske partier, når disse partiene bruker retorikk som har røtter i kristendommen? Hvordan er det mulig å være for monarkiet i et liberalt demokrati? Og hvor viktig er kristendom og religion i sekulære samfunn? 
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om frihet og livsmening

Frihet er til syvende og sist muligheten til å realisere verdier i livet ditt. Hvilke verdier velger du å realisere? Hvordan definerer du hvem du er? 
Ideer
Mathilde Fasting

Hvordan er det å se verden gjennom et jødisk blikk?

Det er bare 1500 jøder i Norge. Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld er en av dem. Hør ny episode av Liberal halvtime.
IdeerMenneskerettigheter
Eirik Løkke

Hvordan skal vi forstå avhengighet?

Hva vil det si å være avhengig? Og hva kan vi være avhengig av? Hvilke implikasjoner har avhengighet for politikken?
Ideer
Mathilde Fasting

Tidligere sjefredaktør i The Economist om den globale politiske situasjonen

Hva skjer i Kina, og hvordan er forholdet mellom Russland og Kina? Hva er mulige utfall av krigen i Ukraina? Hvor verdifulle er spådommer om fremtiden?
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Har Norge en velfungerende ruspolitikk?

Hva er fordelene og ulempene med norsk ruspolitikk? Og trenger Norge en rusreform? Hør ny podcastepisode med Inger Lise Hansen i ACTIS.
IdeerRuspolitikk
Mathilde Fasting

Er det mulig å drive business i Ukraina i dag?

Hva gjør en næringslivsleder når et land blir angrepet? Og hvordan skal Ukraina bygges opp igjen?
Demokrati og rettigheterNæringsliv
Eirik Løkke

Vil kunstig intelligens erstatte advokatene?

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke jus og rettsstaten? Hvordan kan dataprogrammer brukes til å bedre kvaliteten på juridisk rådgivning?
IdeerRettsstat
Mathilde Fasting

Hvordan er livet i Ukraina nå?

Krigen gir en sterk nasjonal identitetsfølelse som kan bli viktig når landet skal bygge seg opp igjen økonomisk og bli et fungerende liberalt demokrati, mener dagens gjest, ukrainske Nataliya Melnyk.
Demokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om optimisme og pessimisme

Ifølge filosofer som Immanuel Kant og Karl Popper har vi en plikt til å være optimister. Arthur Schopenhauer avviser på sin side optimismen som en hensynsløs tenkemåte som kun bortforklarer verdens lidelser. Hvem av dem har rett – om noen?
Ideer
Mathilde Fasting

Putin, Russland og krigen i Ukraina

Hvordan bygget Putin opp dagens Russland, og hvorfor gikk han til krig? Vil Putin bruke atomvåpen?
Ideer

Bill Browder on his war with Putin

In his new book, Freezing order, Bill Browder describes how he was framed by the Russian authorities, and still chose to fight back against Russian money laundering, murder and Vladimir Putin´s wrath. On Monday 3rd of October Browder visited Oslo and before a live audience he shared his story in a conversation with Eirik Løkke.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hvorfor er litteratur farlig i totalitære regimer?

Forfattere forfølges, bøker brennes og forbys. Det er virkeligheten i land som Iran, Russland og andre autoritære og totalitære regimer. Hvorfor er det slik? Hvorfor er pennen og ikke våpenet det regimene frykter mest?
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Fanny Østmo da CostaEirik Løkke

Er det brasilianske demokratiet under angrep?

Den 2. oktober kan flere enn 150 millioner brasilianere stemme i presidentvalget. Hvem vinner? Og hva skjer om sittende president Jair Bolsonaro nekter å godta resultatet?
Demokrati
Lars Peder NordbakkenMathilde Fasting

Hva er Mont Pelerin Society (MPS)?

Hvorfor ble MPS dannet? Hvem var og er medlemmer, og hva ble diskutert? MPS har vært omgitt av rykter og spekulasjoner, stemmer disse? Hva er temaet for årets konferanse? Svarene får du i denne episoden av Liberal halvtime.
IdeerLiberale tenkere
Eirik Løkke

En lang samtale med Julie Wilhelmsen om Russland

På hvilken måte er Russland annerledes i 2022 enn i år 2000? Og hvorfor valgte Putin å invadere Ukraina?
Ideer
Mathilde Fasting

Edmund de Waal om Brev til Camondo

Går det an å skrive brev til en person som døde for snart hundre år siden?
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om kunst

Kunst blir ofte fremstilt som mer frihetlig enn andre menneskelige aktiviteter. Har vi noen grunn til å tro at det er slik? Og er det overhodet mulig å trekke et skille mellom det som er kunst og det som ikke er kunst?
Politikk og samfunnKultur
Knut Jørgen KirkebergMathilde Fasting

Hvem vinner valget i Italia?

Georgia Meloni, som leder det ytre høyrepartiet Fratelli d’Italia, vinner mest sannsynlig det italienske valget den 25. september. Hvem er hun? Hva står partiet hennes for, og hvem samarbeider hun med?
IdeerInternasjonalt
Eirik Løkke

Har Oslo et problem med vold og innvandring?

De siste 40 årene har Oslo utviklet seg til å bli en multietnisk hovedstad. Har byen også blitt utrygg? Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og journalist Inga Ragnhild Holst.
IdeerInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Er vi godt nok forberedt på neste pandemi?

Hvordan sørger vi for at vi har vaksiner som kan beskytte oss mot pandemier? Er vi villige til å betale det det koster for å ha beredskap for pandemier, og hva har vi lært av koronapandemien?
Ideer
Eirik Løkke

Hvorfor er strømprisene så høye?

Hvordan er kraftmarkedet i Norge organisert? Finnes det en bedre måte å organisere kraftsystemet på? Og hva er årsaken til at norske forbrukere opplever rekordhøye priser?
Økonomi
Mathilde Fasting

Er det mulig med samfunnsengasjement fra en liberalkonservativ elite?

Hør ny episode med Anton Fredrik Andresen om hvordan samfunnsengasjement gjennom flere generasjoner har bidratt til Nansenskolens opprettelse og til starten på Verdens Gang.
Ideer
Eirik Løkke

Muligheter og utfordringer for kapitalismen

Hva bør bedriftenes rolle i et samfunn være? Bør bedrifter utelukkende fokusere på inntjening, eller bør de også ta andre hensyn? Har kapitalismen fremdeles legitimitet hos folk flest?
Ideer
Mathilde Fasting

Bør Norge bli medlem av EU?

Hør ny episode av Liberal halvtime med direktør i ECIPE i Brussel, Fredrik Erixon.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om retten til et usunt liv

Vi har en rett til et godt helsetilbud, men vi har ingen plikt til helse. Folkehelsepolitikken og den tiltagende moraliseringen av helsen gjør det nødvendig å påminne om retten til å leve usunt, hvis man skulle ønske det.
Ideer
Mathilde Fasting

Er «Ulysses» fremdeles aktuell, 100 år etter utgivelsen?

Hvorfor blir noen bøker verdenslitteratur? Hva var det med «Ulysses» og «The Waste Land» som gjorde at vi kan kalle dem moderne, og at vi i år markerer 100 år siden utgivelsene?
Ideer
Eirik Løkke

Har studentene grunn til å klage?

Hvordan er det å være student i 2022? Hva er de store utfordringene i studenthverdagen? Og hvordan skal man sikre god kvalitet i høyere utdanning?
Høyere utdanning
Mathilde Fasting

Er Putins regime fascistisk?

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet mener at Putins regime har fascistiske trekk, men at det kan være mer presist å kalle det for putinisme.
Ideer
Eirik Løkke

Rapport fra Facebook-høyre

I dagens episode deler Facebook-kommentator Simen Sandelien sine tanker om økonomi, innvandring og fremtiden for høyresiden.
Ideer