Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

En lang samtale med Julie Wilhelmsen om Russland

På hvilken måte er Russland annerledes i 2022 enn i år 2000? Og hvorfor valgte Putin å invadere Ukraina?
Ideer
Mathilde Fasting

Edmund de Waal om Brev til Camondo

Går det an å skrive brev til en person som døde for snart hundre år siden?
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om kunst

Kunst blir ofte fremstilt som mer frihetlig enn andre menneskelige aktiviteter. Har vi noen grunn til å tro at det er slik? Og er det overhodet mulig å trekke et skille mellom det som er kunst og det som ikke er kunst?
Politikk og samfunnKultur
Mathilde Fasting

Hvem vinner valget i Italia?

Georgia Meloni, som leder det ytre høyrepartiet Fratelli d’Italia, vinner mest sannsynlig det italienske valget den 25. september. Hvem er hun? Hva står partiet hennes for, og hvem samarbeider hun med?
IdeerInternasjonalt
Eirik Løkke

Har Oslo et problem med vold og innvandring?

De siste 40 årene har Oslo utviklet seg til å bli en multietnisk hovedstad. Har byen også blitt utrygg? Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og journalist Inga Ragnhild Holst.
IdeerInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Er vi godt nok forberedt på neste pandemi?

Hvordan sørger vi for at vi har vaksiner som kan beskytte oss mot pandemier? Er vi villige til å betale det det koster for å ha beredskap for pandemier, og hva har vi lært av koronapandemien?
Ideer
Eirik Løkke

Hvorfor er strømprisene så høye?

Hvordan er kraftmarkedet i Norge organisert? Finnes det en bedre måte å organisere kraftsystemet på? Og hva er årsaken til at norske forbrukere opplever rekordhøye priser?
Økonomi
Mathilde Fasting

Er det mulig med samfunnsengasjement fra en liberalkonservativ elite?

Hør ny episode med Anton Fredrik Andresen om hvordan samfunnsengasjement gjennom flere generasjoner har bidratt til Nansenskolens opprettelse og til starten på Verdens Gang.
Ideer
Eirik Løkke

Muligheter og utfordringer for kapitalismen

Hva bør bedriftenes rolle i et samfunn være? Bør bedrifter utelukkende fokusere på inntjening, eller bør de også ta andre hensyn? Har kapitalismen fremdeles legitimitet hos folk flest?
Ideer
Mathilde Fasting

Bør Norge bli medlem av EU?

Hør ny episode av Liberal halvtime med direktør i ECIPE i Brussel, Fredrik Erixon.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om retten til et usunt liv

Vi har en rett til et godt helsetilbud, men vi har ingen plikt til helse. Folkehelsepolitikken og den tiltagende moraliseringen av helsen gjør det nødvendig å påminne om retten til å leve usunt, hvis man skulle ønske det.
Ideer
Mathilde Fasting

Er «Ulysses» fremdeles aktuell, 100 år etter utgivelsen?

Hvorfor blir noen bøker verdenslitteratur? Hva var det med «Ulysses» og «The Waste Land» som gjorde at vi kan kalle dem moderne, og at vi i år markerer 100 år siden utgivelsene?
Ideer
Eirik Løkke

Har studentene grunn til å klage?

Hvordan er det å være student i 2022? Hva er de store utfordringene i studenthverdagen? Og hvordan skal man sikre god kvalitet i høyere utdanning?
Høyere utdanning
Mathilde Fasting

Er Putins regime fascistisk?

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet mener at Putins regime har fascistiske trekk, men at det kan være mer presist å kalle det for putinisme.
Ideer
Eirik Løkke

Rapport fra Facebook-høyre

I dagens episode deler Facebook-kommentator Simen Sandelien sine tanker om økonomi, innvandring og fremtiden for høyresiden.
Ideer
Mathilde Fasting

Hva er utsiktene for Kinas økonomiske vekst fremover?

Vil Kina oppnå den samme høye veksten som landet har hatt de siste tiårene?
Demokrati og rettigheterØkonomi
Eirik Løkke

Finnes det gode argumenter mot NATO?

Over 90 prosent av norske velgere er tilhengere av NATO. Er det et problem for utenriksdebatten i Norge? Og hva er argumentene for og imot NATO og norsk medlemskap i NATO?
UtenrikspolitikkForsvarspolitikk
Mathilde Fasting

Er vi på vei inn i en ny kald krig?

Hør ny episode med professor Odd Arne Westad, som mener at dagens situasjon er forskjellig fra den kalde krigen, men at det er flere ting vi kan lære.
DemokratiInternasjonalt
Eirik Løkke

Hva kan vi lære av 22. juli?

I denne episoden av Liberal halvtime fra 2021 forteller Astrid Willa Eide Hoem om opplevelsen, debatten og savnet etter et tydeligere oppgjør med ideologien bak terrorangrepet mot Utøya.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hvor viktig er Russland for Kina?

Professor Elisabeth Wishnick ser flere svakheter i forholdet mellom Kina og Russland, som dreier seg om ressurser, energi og matsikkerhet.
IdeerUtenrikspolitikk
Eirik Løkke

Retorikk i krig og fred

Hva er det som kjennetegner retorikken til Putin? Og er Zelenskyj vår tids Winston Churchill? Hør ny episode med Jens Kjeldsen, professor i retorikk ved UiB.
Ideer
Mathilde Fasting

Hva skjer i Kina og Taiwan?

Både USA, Taiwan og Kina har viktige roller å spille for å unngå en katastrofal militær konflikt i Sør-Kina-havet. Dette er første episode i en podcastserie på fire episoder om Kina og Sørøst-Asia.
IdeerDemokrati
Eirik Løkke

Kan vi stole på politikerne?

Hva er årsaken til at mange offentlig prosjekter blir mye dyrere enn budsjettert? Hør ny episode med Henning Carr Ekroll, nyhetssjef i Aftenposten.
IdeerØkonomisk politikkOffentlige utgifter
Mathilde FastingTheodor Barndon Helland

Hva skjer i Vest-Sahara?

Hvorfor blir ikke Vest-Sahara et fritt land? Og hvorfor får Marokko okkupere Vest-Sahara og utnytte landets energi- og fiskeriressurser?
IdeerDemokratiInternasjonalt
Eirik Løkke

Et angrep på Oslo og mangfold

Hva var bakgrunnen for angrepet i Oslo natt til 25. juni? Har den harde tonen i Pride-debatten bidratt til å gjøre skeive mer utsatt for vold og hatkriminalitet?
IdentitetspolitikkMenneskerettigheter
Mathilde Fasting

Det franske parlamentsvalget og dynamikken i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk

I denne episoden forklarer NUPI-forsker Pernille Rieker hvorfor det blir vanskeligere for Macron å styre i Frankrike uten absolutt flertall i parlamentet.
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

En rolig samtale om Pride med Anne Holt

Hva er årsaken til at Pride er blitt mer kontroversielt? Og hvordan kan vi som samfunn legge til rette for en bedre debatt om kjønn og identitet?
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Lavinntektsland har enda svakere sikkerhetsnett etter korona og krigen i Ukraina

Hør ny episode av Liberal halvtime med professor i utviklingsøkonomi fra Harvard Kennedy School, Rema Hanna.
Bistand og utviklingIdeerØkonomi
Eirik Løkke

Er realismen realistisk?

I denne episoden deler Aftenposten-kommentator Therese Sollien sine perspektiver på realismen, med særlig vekt på teoriene til John Mearsheimer og Kenneth Waltz.
Ideer
Mathilde Fasting

Om krigsforbrytelser og æresdrap i Iran

Iranske Milica Javdan kom til Sverige som 7-åring og mindreårig asylsøker. Hun bor i dag i Norge og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Blir menneskerettighetssituasjonen i Iran glemt når verden er opptatt av pandemi, Afghanistan og nå Ukraina?
IdeerMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om makt

Makt er hverken godt eller ondt i seg selv – det avhenger helt og fullt av hvordan den utfolder seg – men makt er farlig. Ny episode av Civita-foredraget.
IdeerPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Helen Thompson om globale energiressurser og Europas avhengighet av Russland

Hør ny episode av Liberal halvtime med Helen Thompson, professor i politisk økonomi ved Cambridge University.
IdeerInternasjonaltKlima og miljøGlobalisering
Bård LarsenEirik Løkke

En samtale om den norske ytringskulturen

Hva kjennetegner den offentlige debatten i Norge? I hvilken grad bør de store mediene publisere alternative og ytterliggående stemmer? Og hvordan har sosiale medier påvirket offentligheten?
Ytringsfrihet
Mathilde Fasting

Hvordan ser europeisk politikk ut, sett fra USA?

Med krigen i Ukraina er USA mer opptatt av Europa enn på lenge. Hør ny episode med Jeff Gedmin, leder for nettstedet American Purpose.
IdeerPolitikk og samfunnUSAEU og EØS