Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Er Putins regime fascistisk?

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet mener at Putins regime har fascistiske trekk, men at det kan være mer presist å kalle det for putinisme.
Ideer
Eirik Løkke

Rapport fra Facebook-Høyre

I dagens episode deler Facebook-kommentator Simen Sandelien sine tanker om økonomi, innvandring og fremtiden for høyresiden.
Ideer
Mathilde Fasting

Hva er utsiktene for Kinas økonomiske vekst fremover?

Vil Kina oppnå den samme høye veksten som landet har hatt de siste tiårene?
Demokrati og rettigheterØkonomi
Eirik Løkke

Finnes det gode argumenter mot NATO?

Over 90 prosent av norske velgere er tilhengere av NATO. Er det et problem for utenriksdebatten i Norge? Og hva er argumentene for og imot NATO og norsk medlemskap i NATO?
UtenrikspolitikkForsvarspolitikk
Mathilde Fasting

Er vi på vei inn i en ny kald krig?

Hør ny episode med professor Odd Arne Westad, som mener at dagens situasjon er forskjellig fra den kalde krigen, men at det er flere ting vi kan lære.
DemokratiInternasjonalt
Eirik Løkke

Hva kan vi lære av 22. juli?

I denne episoden av Liberal halvtime fra 2021 forteller Astrid Willa Eide Hoem om opplevelsen, debatten og savnet etter et tydeligere oppgjør med ideologien bak terrorangrepet mot Utøya.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hvor viktig er Russland for Kina?

Professor Elisabeth Wishnick ser flere svakheter i forholdet mellom Kina og Russland, som dreier seg om ressurser, energi og matsikkerhet.
IdeerUtenrikspolitikk
Eirik Løkke

Retorikk i krig og fred

Hva er det som kjennetegner retorikken til Putin? Og er Zelenskyj vår tids Winston Churchill? Hør ny episode med Jens Kjeldsen, professor i retorikk ved UiB.
Ideer
Mathilde Fasting

Hva skjer i Kina og Taiwan?

Både USA, Taiwan og Kina har viktige roller å spille for å unngå en katastrofal militær konflikt i Sør-Kina-havet. Dette er første episode i en podcastserie på fire episoder om Kina og Sørøst-Asia.
IdeerDemokrati
Eirik Løkke

Kan vi stole på politikerne?

Hva er årsaken til at mange offentlig prosjekter blir mye dyrere enn budsjettert? Hør ny episode med Henning Carr Ekroll, nyhetssjef i Aftenposten.
IdeerØkonomisk politikkOffentlige utgifter
Mathilde FastingTheodor Barndon Helland

Hva skjer i Vest-Sahara?

Hvorfor blir ikke Vest-Sahara et fritt land? Og hvorfor får Marokko okkupere Vest-Sahara og utnytte landets energi- og fiskeriressurser?
IdeerDemokratiInternasjonalt
Eirik Løkke

Et angrep på Oslo og mangfold

Hva var bakgrunnen for angrepet i Oslo natt til 25. juni? Har den harde tonen i Pride-debatten bidratt til å gjøre skeive mer utsatt for vold og hatkriminalitet?
IdentitetspolitikkMenneskerettigheter
Mathilde Fasting

Det franske parlamentsvalget og dynamikken i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk

I denne episoden forklarer NUPI-forsker Pernille Rieker hvorfor det blir vanskeligere for Macron å styre i Frankrike uten absolutt flertall i parlamentet.
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

En rolig samtale om Pride med Anne Holt

Hva er årsaken til at Pride er blitt mer kontroversielt? Og hvordan kan vi som samfunn legge til rette for en bedre debatt om kjønn og identitet?
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Lavinntektsland har enda svakere sikkerhetsnett etter korona og krigen i Ukraina

Hør ny episode av Liberal halvtime med professor i utviklingsøkonomi fra Harvard Kennedy School, Rema Hanna.
Bistand og utviklingIdeerØkonomi
Eirik Løkke

Er realismen realistisk?

I denne episoden deler Aftenposten-kommentator Therese Sollien sine perspektiver på realismen, med særlig vekt på teoriene til John Mearsheimer og Kenneth Waltz.
Ideer
Mathilde Fasting

Om krigsforbrytelser og æresdrap i Iran

Iranske Milica Javdan kom til Sverige som 7-åring og mindreårig asylsøker. Hun bor i dag i Norge og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Blir menneskerettighetssituasjonen i Iran glemt når verden er opptatt av pandemi, Afghanistan og nå Ukraina?
IdeerMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om makt

Makt er hverken godt eller ondt i seg selv – det avhenger helt og fullt av hvordan den utfolder seg – men makt er farlig. Ny episode av Civita-foredraget.
IdeerPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Helen Thompson om globale energiressurser og Europas avhengighet av Russland

Hør ny episode av Liberal halvtime med Helen Thompson, professor i politisk økonomi ved Cambridge University.
IdeerInternasjonaltKlima og miljøGlobalisering
Bård LarsenEirik Løkke

En samtale om den norske ytringskulturen

Hva kjennetegner den offentlige debatten i Norge? I hvilken grad bør de store mediene publisere alternative og ytterliggående stemmer? Og hvordan har sosiale medier påvirket offentligheten?
Ytringsfrihet
Mathilde Fasting

Hvordan ser europeisk politikk ut, sett fra USA?

Med krigen i Ukraina er USA mer opptatt av Europa enn på lenge. Hør ny episode med Jeff Gedmin, leder for nettstedet American Purpose.
IdeerPolitikk og samfunnUSAEU og EØS
Eirik Løkke

Anne Applebaum on the future of the liberal world order

What are the benefits of a liberal world order? And how will the war in Ukraine impact the future order? Is it democracy or autocracy that will dominate the 21st century?
IdeerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hva skjer i fransk politikk etter presidentvalget?

De venstrerevolusjonære, nasjonalistiske og liberale blokkene i fransk politikk er i bevegelse. Macron vil fortsette Europa-politikken, men hvilke utfordringer vil han møte innad i Frankrike?
IdeerEU og EØS
Eirik Løkke

Tina Bru deler sine tanker om Høyres fremtid

Hvordan har åtte år i regjering preget Høyre som parti? Og hva er Høyres løsninger på fremtidens utfordringer? Er Høyre fremdeles for lavere skatt?
IdeerNorsk politikk
Gard Løken FrøvollMathilde Fasting

Hva er sirkulærøkonomi?

Hvorfor ligger Norge så dårlig an når det gjelder sirkulære løsninger? Hør ny episode av Liberal halvtime.
ØkonomiKlima og miljø
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om penger

Penger er et uttrykk for noe av det mest verdifulle i menneskelivet: Vår evne til å vise hverandre tillit. Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
IdeerØkonomi
Mathilde Fasting

Oslo-skolen er bedre enn venstresiden har hevdet

Ny forskning fra SSB viser at Oslo-skolen har løftet de svakeste elevene, i motsetning til hva venstresiden har hevdet. Hør ny episode av Liberal halvtime med tidligere utdanningsdirektør i Oslo Astrid Søgnen.
Norsk politikkSkolepolitikk
Eirik Løkke

Hvordan står det til med demokratiet i Europa?

Hvordan skal vi forstå utviklingen i land som Ungarn og Polen? Og hva kan for eksempel EU gjøre for å styrke de demokratiske institusjonene? Hør ny episode med tidligere stortingsrepresentant Jette Christensen.
DemokratiEU og EØS
Mathilde Fasting

Putins tankegods og krigen i Ukraina

Ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen, leser og kommenterer russisk propaganda. I denne episoden av Liberal halvtime kan du lære mer om Russland og Putins tankegods.
IdeerTotalitære og autoritære regimer
Eirik Løkke

Kampen om Ukraina

Hvordan skal vi oppsummere krigen i Ukraina etter to måneder? Og hva skjer videre?
DemokratiForsvar og sikkerhet
Mathilde FastingTheodor Barndon Helland

Er Arbeiderpartiets tilknytning til LO et problem?

Interesseorganisasjoner har en legitim plass i liberale demokratier, men kan sterke korporative bindinger ha uheldige utslag?
IdeerDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Finnes det flere enn to kjønn?

Bør kjønn forstås biologisk, eller finnes det flere måter å forstå kjønn på? Hvilke implikasjoner har debatten om kjønnsidentitet for politikken? Og hvorfor er temperaturen i debatten så høy?
IdeerIdentitetspolitikk
Mathilde Fasting

50 år siden homofiliparagrafen ble avskaffet

21. april 1972 ble homofiliparagrafen avskaffet. Hva har skjedd siden? Er homofiles rettigheter sikret for alltid, eller har utviklingen i land som Russland, Ungarn og Polen vist at vi går mot en hardere virkelighet, der seksuelle minoriteter må leve i skjul?
IdeerMenneskerettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om tillit

Når målinger av tillitsnivåer i ulike land blir presentert formidles dette ofte i norske aviser som at nordmenn er klodens mest naive folkeslag. Det kan nok i og for være riktig, men vi bør skille mellom naiv, blind og reflektert tillit.
IdeerDemokrati