Støtt Civita

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om liberale verdier og løsninger. Civita skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer.

Civita er en ideell virksomhet organisert som et ideelt AS. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

Du kan støtte oss ved å overføre penger til vårt kontonr: 6003 05 23035

Eller via lenkene under via Vipps, enten med et valgfritt engangsbeløp, eller som Civitavenn med et valgfritt månedlig beløp.

Tusen takk for at du støtter Civita!