8 feb
onsdag 8 februar 2023 kl. 08:00

Er Europa et verdifellesskap?

Med krig i Ukraina, energikrise i Europa og et mer autoritært Kina, er det på tide å tenke nytt om Europas rolle i verden? Bør EU være mer enn et frihandels-område? Hvilke verdier er i så fall felles for de europeiske landene?

Civitafrokost på Brød & Sirkus i Tordenskjoldsgate 3

onsdag 8. februar
kl. 08.00–09.15

Følg møtet her:

Med krig i Ukraina, energikrise i Europa og et mer autoritært Kina, er det på tide å tenke nytt om Europas rolle i verden?

Bør EU være mer enn et frihandelsområde? Hvilke verdier er i så fall felles for de europeiske landene? 
 
Paneldeltakere: 

  • Michael Borchard, statsviter og leder for Konrad Adenauer Stiftungs arkiv for kristendemokratisk politikk
  • Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
  • Ine Eriksen Søreide, stortingsrepresentant for Høyre, leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og tidligere utenriksminister

Møtet arrangeres i samarbeid med Konrad Adenauer Stiftung, og avholdes på engelsk.

Dørene åpner kl. 07.30. Møtet finner sted på Brød & Sirkus i Tordenskjoldsgate 3.

Påmelding i den oransje boksen øverst på siden.

Velkommen!

Is Europe a community of values? 

With war in Ukraine, energy crisis in Europe and an increasingly authoritarian China, is it time to think anew about Europe’s role in the world? The Christian Democrat, Robert Schuman (1886-1963), one of the Fathers of Europe, was concerned that the European institutions “cannot and must not remain an economic and technical enterprise: it needs a soul, the conscience of its historical affinities and of its responsibilities in the present and in the future, and a political will at the service of the same human ideal”. Should the EU be more than a free market area? If so, what values are common for all European countries?

Panelists: 

  • Michael Borchard, political scientist and Head of of Konrad-Adenauer-Stiftung’s Archive for Christian-Democratic Policy
  • Janne Haaland Matlary, professor of international politics at University of Oslo 
  • Ine Eriksen Søreide, Member of parliament for Høyre, chair of the foreign relations committee and former Foreign Minister

The breakfast meeting is hosted in cooperation with the Konrad Adenauer Stiftung.

A Q&A session will follow after the introduction.

Doors open 7.30 am.

The meeting will take place at på Brød & Sirkus, Tordenskjoldsgate 3.

You can also watch the event live on YouTube and Facebook.

Register at the top of the page in the orange box.

Welcome!