Brev fra EU

"Brev fra EU" tar opp temaer om EU og Norges forhold til den europeiske integrasjon. De er skrevet av Per Christiansen, tidligere dommer ved EFTA-domstolen, for lesere som er interessert i europeisk samarbeid og Norges forhold til EU.