Årstall

Opp som en løve, ned som en skinnfell

"Marcus Hagedorns massive, faglige angrep på økonomkolleger koker ned til nesten ingen ting: Han mener det legges for stor vekt på å få inflasjonen ned", skriver Steinar Juel.
Dagens Næringsliv 07 februar 2023 https://www.dn.no/innlegg/okonomi/makrookonomi/inflasjon/opp[...]

Nei, MDG. Forebygging av hatefulle ytringer er ikke ansvaret til PST

Forebygging starter i skolen, men de færreste elever opplever klasserommet som et sted for diskusjon. Det må gjøres noe med, skriver Oda Oline Omdal.
Subjekt 07 februar 2023 https://subjekt.no/2023/02/07/nei-mdg-forebygging-av-hateful[...]

Det offentlige klarer ikke håndtere helsevesen og eldreomsorg, til tross for skyhøye budsjett

Jan-Øyvind Lorgen og Tomas Maske, politisk nestleder i Liberalistene, og tillitsvalgt i Liberalistene Nordland, nevner Civita-notat om helsefinansiering i Nederland. Innlegget er publisert i flere medier.
Helgelendingen 07 februar 2023 https://www.helg.no/det-offentlige-klarer-ikke-handtere-hels[...]

Russland vil tape energikrigen

Investeringer innen fossil energi vil gjøre et comeback. Stadig nye funn av olje og gass, ofte i helt nye regioner og nasjoner, vil kunne avlaste bortfallet av import fra Russland, skriver Mats Kirkebirkeland.
Minerva 06 februar 2023 https://www.minervanett.no/energi-gass-krig/russland-vil-tap[...]

Fagforeningsleder om styremedlem: – Hun fikk tillit på et helt annet grunnlag

Kristin Clemet og Civitas fagråd nevnt.
Uniforum 06 februar 2023 https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2023/02/hun-fikk-tillit-[...]

Uredelig, Civita

Elin Skrede svarer Aslak Versto Storsletten.
Klassekampen 06 februar 2023

Vi trenger en liberal verdensorden

Jan Erik Grindheim svarer Øystein Østerud.
Aftenposten 06 februar 2023 https://www.aftenposten.no/article/ap-bg7v1B.html?mon_ref=re[...]

Dette skjer på Løvebakken i uke 6

Civitas frokostmøte nevnt.
Altinget 06 februar 2023 https://www.altinget.no/artikkel/dette-skjer-paa-loevebakken[...]

Norsken, svenske og dansken

Mathilde Fastings samtale med Christian Egander Skov omtales.
NRK P2 06 februar 2023 https://radio.nrk.no/serie/norsken-svensken-og-dansken/KMTE8[...]

Er norsk kulturpolitikk et rent subsidiesluk?

De unge går på YouTube for kultur, mens staten subsisdierer Operaen med mange millioner. Gir det mening? Det spør Aslak Versto Storsletten.
Subjekt 03 februar 2023 https://subjekt.no/2023/02/03/er-norsk-kulturpolitikk-et-ren[...]

Nettkvitter

Kristin Clemet sitert fra Twitter: "Nå er det veldig mange som vet at det skjer mye suspekt og ulovlig i dagligvarebransjen uten å kunne dokumentere det."
Namdalsavisa 03 februar 2023

Kan virkelig staten skape markeder og grønn omstilling?

"Det ligger en uklarhet i Hilde Nagells forsvar for Mariana Mazzucato", skriver Lars Peder Nordbakken.
Morgenbladet 03 februar 2023 https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2023/02/03/kan-virk[...]

Lister Næringsforening er en suksess

Kristin Clemet holdt foredrag på næringslivsdag.
Lyngdals Avis 03 februar 2023

Feiltenkning fra Skrede

Aslak Versto Storsletten svarer om private barnehager.
Klassekampen 02 februar 2023 https://klassekampen.no/utgave/2023-02-02/debatt-feiltenknin[...]

Sparebanken Sør blant de 20 beste i verden på det grønne skifte

Reportasje fra næringslivsdag: "Kristin Clemet, leder i Civita kunne fortelle tilhørerne i salen at av samtlige demokratiske land, så har Norge den største offentlige sektoren i verden."
Lyngdals avis 02 februar 2023

Energikrigen er ikke vunnet ennå

Mats Kirkebirkeland: "Kinas gjenåpning kan forlenge energikrisen og skape ytterligere inflasjonspress i verden. Europa vant energikrigen mot Russland denne vinteren, men kan tape til neste vinter."
Minerva 01 februar 2023 https://www.minervanett.no/energi-europa-gass/energikrigen-e[...]

Snevert om skatt

"Hvis man skal ha en god diskusjon om at kommuner senker formuesskatten, slik både Bø og Sande kommune har gjort, kan ikke innvendingene mot dette være så snevre som de Tax Justice fremsetter i Nationen 24. januar", skriver Skjalg Stokke Hougen.
Nationen 01 februar 2023 https://www.nationen.no/motkultur/debatt/snevert-om-skatt/[...]

Verdibørsen

Bård Larsen diskuterer Tyrkia.
NRK 31 januar 2023 https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/sesong/202301/MKAK01[...]

Hold kjeft!

Linn Herning mener at NRKs økonomi-kommentator er en "Civita-favoritt".
Klassekampen 31 januar 2023

Hugin & Munin

Kristin Clemets Aftenposten-artikkel nevnt i humorspalte.
Vårt Land 31 januar 2023

Clemet tror mer enn hun kan

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, svarer Kristin Clemet om skolepolitikken.
Aftenposten 31 januar 2023 https://www.aftenposten.no/article/ap-VPGpjV.html?mon_ref=re[...]

Liberalisering av bioteknologiloven – hva kan vi forvente?

"Hvis europeisk praksis skal legge føring for bioteknologiloven, står vi neppe overfor en ny norsk liberaliseringsbølge", skriver Knut Jørgen Kirkeberg.
Vårt Land 31 januar 2023 https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2023/01/30/liberalise[...]

Ingen er tjent med deglobalisering

"De negative holdningene til globalisering er farlig for et lite land som Norge. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum synes dessverre ikke å være opptatt av det", skriver Steinar Juel.
Dagens Næringsliv 31 januar 2023 https://www.dn.no/samfunn/handel/sikkerhet/okonomi/ingen-er-[...]

Flere burde få øynene opp for trusselen World Economic Forum utgjør

Civitas notat om korporatisme nevnt.
Subjekt 29 januar 2023 https://subjekt.no/2023/01/28/flere-burde-fa-oynene-opp-for-[...]

Norsk barne- og familiepolitikk har alt – bortsett fra barn

Nils August Andresen nevner Mathilde Fasting.
Minerva 28 januar 2023 https://www.minervanett.no/barn-familie-familiepolitikk/nors[...]

De overvåker alt vi gjør

Hilde Wisløff Nagell, Eirik Løkke og Erik Bugge skriver om de store teknologiselskapene og personvern.
Nettavisen 28 januar 2023 https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/de-overvaker-alt-vi-g[...]

Fremdeles på ville veier, Civita

Tove Karoline Knutsen svarer Aslak Versto Storsletten.
Nordnorsk debatt 28 januar 2023 https://www.nordnorskdebatt.no/fremdeles-pa-ville-veier-civi[...]

Civitas kvalitets­­bom

Elin Skrede svarer Aslak Versto Storsletten om barnehager.
Klassekampen 27 januar 2023

Pass pengesekken

Morgenbladet omtaler debatten om Mariana Mazzucato.
Morgenbladet 27 januar 2023

Mariana Mazzucato forsvant ikke

Hilde Nagell i Agenda svarer Lars Peder Nordbakken.
Morgenbladet 27 januar 2023 https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2023/01/27/mariana-[...]

Over 250 deltok på historisk næringslivsdag

Kristin Clemet holdt foredrag.
Lister 24 27 januar 2023 https://www.lister24.no/nyheter/i/eJdPXQ/over-250-deltok-paa[...]

Russland har tapt energikrigen

Artikkel av Mats Kirkebirkeland: "Det er likevel lenge igjen til at Putin ikke lenger kan finansiere krigen i Ukraina. Den beste måten å ramme Russland på er å hjelpe Ukraina med å slå russerne på slagmarken."
Minerva 27 januar 2023 https://www.minervanett.no/energi-europa-gass/russland-har-t[...]

Næringslivsdagen er i gang

Kristin Clemet er blant dem som deltar.
Lister 27 januar 2023

Mange samlet på næringslivsdag i dag

Kristin Clemet holder foredrag.
Avisen Agder 27 januar 2023 https://www.avisenagder.no/mange-samlet-pa-naringslivsdag-i-[...]