Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Denne boken er en introduksjon til hvordan en generasjon født etter 1994 ser på EØS-avtalen med nye øyne.

kr 149,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv og sosiale spørsmål.

EØS-avtalen er en av rundt 50 avtaler Norge har med EU. Den sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår med bedrifter i EUs indre marked med 450 millioner innbyggere, og er helt sentralt for at vi skal kunne bevare og skape nye lokale norske arbeidsplasser over hele landet.

Her kan du også laste ned en gratis pdf av boken: