Rolle

Fag

Kristin Clemet

Leder Norsk politikkVelferdsstatenMediaUtdanning og forskning

Marius Doksheim

Fagsjef VelferdsstatenUlikhetGlobalisering
92 41 29 77

Therese Thomassen

Kommunikasjonssjef
911 13 249

Eirik Løkke

Rådgiver DemokratiInternasjonaltUSADemokrati og rettigheter
95 88 68 07

Mathilde Fasting

Siviløkonom, idèhistoriker, fundraising IdeerVelferdsstatenSkatt og avgifter
911 93 000

Cathrine Ulrikson

Administrativ koordinator

Jan Erik Grindheim

Statsviter Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunnHandelEU og EØS
90 91 99 39

Aslak Versto Storsletten

Rådgiver VelferdsstatenPrivate i velferdenNæringspolitikk

Bård Larsen

Historiker IdeerDemokratiPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
95 30 85 30

Steinar Juel

Samfunnsøkonom VelferdsstatenØkonomiNæringspolitikkArbeid og sysselsetting

Jon Nicolaisen

Samfunnsøkonom ØkonomiArbeid og sysselsetting

Mats Kirkebirkeland

Rådgiver NæringspolitikkUtdanning og forskning

Gard Løken Frøvoll

Samfunnsøkonom Økonomisk politikkKlima og miljøUtdanning og forskning

Theodor Barndon Helland

Statsviter Politisk filosofi

Lars Fr. H. Svendsen

Professor i filosofi LiberalismePolitisk filosofiDemokrati og rettigheter

Torkel Brekke

Professor i religionshistorie IdeerTerrorismeForskningInternasjonalt

Lars Peder Nordbakken

Økonom IdeerLiberalismeLiberale tenkereGlobaliseringNæringspolitikk

Lars Kolbeinstveit

Filosof og rådgiver KonservatismePolitisk filosofiPolitikk og samfunnYtringsfrihet
92 68 05 69

Ingrid Lerstad

Studentpraktikant

Henrik Lerstøl Bjørøen

Studentpraktikant

Skjalg Stokke Hougen

Studentpraktikant

Guy Kiddey

Public-policy researcher Arbeidsliv

Iyad el-Baghdadi

Fellow MenneskerettigheterInternasjonalt
Kjartan Sondresen

Kjartan Sondresen

VIDEOPRODUSENT