Ideer

Temaside: Civita om populisme og det liberale demokratiet

På denne siden har vi samlet noe av det Civitas ansatte har gjort og skrevet om populisme og det liberale demokratiets utfordringer.

Publisert: 17. mars 2017

publikasjoner

Woke, antiwoke, blyant, viske ut
Bård Larsen

(Anti)Antiwoke?

Hvordan har begrepet woke fått så stor oppmerksomhet? Er debatter om woke avsporinger fra det som virkelig burde bekymre oss? Les essay fra Bård Larsen om antiwoke og den amerikanskdominerte kulturkrigen.
Identitetspolitikk
Skjalg Stokke Hougen

Den blå ungdomsbølgen

De unge stemmer blått, en trend som har blitt sterkere de siste årene. Hvordan kan vi forstå den blå bølgen i Norge og Europa?
IdeerDemokratiPolitikk og samfunn
krystallkule, kule, hånd, mørke, univers, lukkede samfunn, profeter, anti-liberale strømninger, vanskelige tider
Lars Peder Nordbakken

Det lukkede samfunn og dets profeter – Om anti-liberale strømninger i vanskelige tider

Historien har fortsatt ingen ende og fremtiden er fortsatt åpen. Men profeter med forføreriske spådommer om fremtiden undergraver stadig vekk grunnlaget for et fritt og åpent samfunn.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
INP, norsk politikk, norsk næringsliv, oljeindustrien, industri, arbeid, politikk,
Skjalg Stokke Hougen

Anti-politikk på norsk

Hva mener egentlig Industri- og næringspartiet? Er partiet bare en motreaksjon på den utviklingen samfunnet går i? I dette notatet får du en analyse av Industri- og næringspartiet og nye strømninger i norsk politikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Liberalt demokrati, verdenskart, verden, hender
Jette F. Christensen

Hva truer det liberale demokratiet?

Det liberale demokratiet er under press utenfra og innenfra. Dette notatet peker på noen trusler og hvordan de kan motstås.
Demokrati og rettigheter
Brasil, valg, politikk, flagg
Fanny Østmo da Costa

Valg i Brasil: Hva står på spill?

Valget i oktober får mye oppmerksomhet, da man frykter at Brasil kan bevege seg i en mindre demokratisk retning. 
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
Knut Jørgen Kirkeberg

Meloni og post-fascismen vinner valget i Italia

Hva betyr det italienske valget for Italia og for Europa? Hva står de ulike partiene og politikerne for?
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
Ingrid Lerstad

Kriser og polarisering i USA – vil krigen i Ukraina forene amerikanerne?

Dette notatet ser på hvordan kriser og eksterne trusler påvirker graden av polarisering i USA.
USADemokrati og rettigheter
Håndlaget ukrainsk flagg, Budapest, Ungarn, demokrati, valg
Bård Larsen

Valg i Ungarn – En folkeavstemning om demokrati

De siste ukene før valget i Ungarn har vært en nedtur for opposisjonen. Meningsmålingene viser at den taper terreng. I tillegg har Fidesz en betydelig fordel fordi Orbán gjennom en årrekke har endret valgsystemet til egen gunst. Det er altså ganske lite som tyder på et regjeringsskifte. Hva skjer i så fall med Ungarn og europeisk samarbeid?
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Europakart, vintage
Theodor Barndon Helland

Hvor går Sentral-Europa?

Både for de sentraleuropeiske landene og for Europas del må vi håpe at moderate og liberale krefter fortsetter å vinne frem.
IdeerEU og EØS
Theodor Barndon Helland

Unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land

tatet undersøker unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte europeiske land.
DemokratiMenneskerettigheter
Bård Larsen

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i utgangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det å passe på! Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet for unge voksne.
DemokratiPopulismeDemokrati og rettigheter
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Jan Erik Grindheim har med utgangspunkt i Civita-rapporten «Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?» publisert en engelsk versjon i det akademiske tidsskriftet The Political Quarterly.
DemokratiPopulisme
Albert Didriksen

Norge og Europa i møte med orbánsk illiberalisme

Dette notatet ser på de siste årenes utvikling i Ungarn. Notatet undersøker også hvorvidt retningen Orbán har tatt er ideologisk motivert, og ser på hva EU og Norge har gjort i møte med ungarsk illiberalitet. 
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Madeleine Schlyter Oppøyen

Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?

Dette notatet ser nærmere på overgangen i Russland fra et mangelfullt demokrati til et semi-autoritært eller autoritært styre, utviklingen til den liberale opposisjonen, og om den virkelig har politisk handlings- og gjennomslagskraft.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer. 
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

ETTER HISTORIENS SLUTT – Møter med Francis Fukuyama

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflyt­­elsesrike­ statsvitere.­ I ­denne­ boken­ presenterer Mathilde­ Fasting­ hele­ Fukuyamas­ forfatterskap.
Institusjoner og forvaltningInternasjonalt
Lars Peder Nordbakken

Hva ville Keynes sagt om våre barnebarns fremtid i dag?

La oss ikke overlate fremtiden til et kappløp mellom de revolusjonære pessimistene og de reaksjonære pessimistene. La oss heller, ikke ulikt Keynes’ eksempel fra 1930, se fremover med en god porsjon betinget optimisme. Dette notatet er basert på Lars Peder Nordbakkens bidrag til en essay-konkurranse arrangert av Klassekampen.
IdeerPolitisk filosofiSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Ti grunner til at den liberale verdensorden vil bestå

De siste årenes fremvekst av politiske krefter som angriper og undergraver det liberale demokratiet har utløst mange pessimistiske kommentarer og dystre spådommer om fremtiden. Men det mange pessimister overser, er at det også finnes en rekke dypereliggende krefter som kan gi grunnlag for det motsatte.
DemokratiLiberalismeInternasjonalt
Bård Larsen

Demokrati i trøbbel

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Populisme i politikken – sunt folkevett eller en trussel mot demokratiet?

Hva er egentlig populisme? Hva er problemet med denne typen retorikk, dersom den blir dominerende i det politiske ordskiftet? Og hva gjør vi for å møte den tematikken og de sakene velgerne er opptatt av?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
fagforening
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Opplever land som er blitt styrt av sentrum-høyrepartier en politisk tillitskrise, høy arbeidsledighet, en følelse av utenforskap og manglende fremtidshåp blant velgerne, som igjen fører til økt støtte til høyrepopulistiske partier?
Politikk og samfunnPopulisme
Jan Erik Grindheim

Hvor går det europeiske sosialdemokratiet?

Hvilken rolle kan samarbeidet i EU spille for at sosialdemokratiet eventuelt skal kunne gjenvinne sin fordums storhet?
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens tidsalder.
DemokratiUSAPopulismeMedia
Bård Larsen

Overlever det liberale demokratiet?

«Her er dagens apokalypse: Liberalt demokrati er i ferd med å dø. Høres det ille ut? Noen vil hevde at liberalt demokrati ikke er noe å spare på. Mange vil hevde at spådommen er helt feil, eller hevde at pessimisme er moralsk nedbrytende.» Les Bård Larsens essay om det liberale demokratiets forutsetninger og fremtid.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
handel
Jan Erik Grindheim

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Den nasjonalstatlige proteksjonismen brer seg i den vestlige verden, og er dårlig nytt for et land som Norge. I internasjonal politikk gjør store land som de vil, små som de må. Denne rapporten ser på de norske politiske partienes handelspolitikk.
Norsk politikkHandelØkonomi og velferd
Bård Larsen

Nr. 24 2016: Liberalt demokrati i krise?

Om fenomenet Trump kan man si at hans valgkamp har åpnet en Pandoras eske, der mentaliteter i det amerikanske samfunnet har blitt utløst og neppe finner veien tilbake i esken med det første. Er det liberale demokratiet i fare?
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Torstein Ulserød

Nr. 23 2016: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.
InnvandringInnvandring og integrering
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 14 2016: Å forsvare et åpent, liberalt samfunn

Når spørsmålet er hvordan vi skal forsvare et åpent og liberalt samfunn, forutsetter det en nærmere forståelse av hva vi skal forsvare, hvorfor vi skal forsvare det og hva vi skal forsvare det mot. Før vi griper til en kur, bør vi forsøke å stille noenlunde riktig diagnose.
IdeerDemokratiLiberalisme
Bård LarsenMorten Kinander

Nr. 22 2014: Ungarn på ville veier

I dette notatet gjøres det først rede for den seneste konstitusjonelle utviklingen i Ungarn og deretter det historiske bakteppet. I denne andre delen gis det et overblikk over Ungarns historie og utviklingen frem til i dag. I notatets tredje del drøftes fremveksten av en nasjonalkonservativ kulturkamp og de implikasjonene denne har, sett i både historisk og kontemporær kontekst. Det historiske bakteppet er viktig, siden det kan forklare hvilken plattform og hvilket tankegods Orbáns politikk kan synes å ligge tett opp til, og hvor han søker inspirasjon.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Nr. 24 2013: Ekstremisme, radikalisme og populisme

I debatten om høyrepopulisme og Fremskrittspartiet, i kjølvannet av valgkampen 2013, har begreper som ekstremisme, radikalisme og populisme til en viss grad glidd over i hverandre. Debatten har dessuten avslørt påfallende mangler på symmetri mellom høyre- og venstresiden i politikken når disse begrepene brukes i norsk offentlighet. Dette Civita-notatet drøfter disse begrepene. Last ned notatet her.
DemokratiPopulisme

podcast

Liberal halvtime, podcast, nils karlson, lars peder nordbakken
Lars Peder Nordbakken

Kan liberalismen overvinne populismen?

Er populismen en trussel mot det liberale demokratiet? Og hvordan kan liberale lykkes med en motoffensiv?
Demokrati og rettigheterPopulisme
Mathilde Fasting

Hvor godt fungerer det norske demokratiet?

Hør ny episode med Jette Christensen, statsviter, tidligere arbeiderpartipolitiker og forfatter av boken «Demokratiet, det er oss».
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård LarsenEirik Løkke

Bård Larsen om truslene mot demokratiet

I dagens episode deler Bård Larsen sin bekymring over at vi ikke har forstått alvoret i truslene mot demokratiet.  
DemokratiDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Tror vi ikke lenger på fremtiden?

Hvorfor er verden preget av kriser? Hvor er det blitt av troen på fremskrittet? Hør ny episode med Weekendavisens journalist Christian Bennike.
Ideer
Eirik Løkke

Er Frp fremdeles et liberalistisk parti?

Hvor ligger Frps politiske fremtid? Mot liberale velgere, eller mer nasjonalkonservative? Hva er utfordringene for partiet videre?
IdeerNorsk politikk
Eirik Løkke

Woke-spesial med Alex Iversen

Hvordan skal vi forstå fenomenet woke? Og hvordan påvirker woke-bevegelsen USA? Hvor farlig er «anti-woke» reaksjonen?
IdeerIdentitetspolitikk
Mathilde Fasting

Er borgerligheten i krise?

Finnes det en borgerlig ideologi? Gir det mening å kalle seg liberalkonservativ, og hva skjer når konservative blir populister?
Ideer
Mathilde Fasting

Hvordan ser populister på demokratiet?

Populisme finnes både på høyresiden og venstresiden. Hvorfor er populisme så ødeleggende for demokratiet? Hva er den konservative revolusjonen og hvor ser vi den i dag?
IdeerDemokratiPopulisme
Eirik Løkke

Rapport fra Facebook-høyre

I dagens episode deler Facebook-kommentator Simen Sandelien sine tanker om økonomi, innvandring og fremtiden for høyresiden.
Ideer
Eirik Løkke

Hvordan står det til med demokratiet i Europa?

Hvordan skal vi forstå utviklingen i land som Ungarn og Polen? Og hva kan for eksempel EU gjøre for å styrke de demokratiske institusjonene? Hør ny episode med tidligere stortingsrepresentant Jette Christensen.
DemokratiEU og EØS
Eirik Løkke

Demokratiets langsomme død

Gjest i denne episoden av vår podcast Liberal halvtime er forfatter og professor ved UiO, Janne Haaland Matlary.
IdeerDemokrati
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama om Ukraina og hans nye bok Liberalism and its discontents

Hør Fukuyamas kommentarer om Ukraina og samtalen om hans nye bok Liberalism and its discontents fra Solstrandseminaret 2022.
IdeerDemokrati og rettigheter
Bård LarsenMathilde Fasting

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

I denne podcastepisoden går Bård Larsen gjennom utfordringene for liberale demokratier. Det er alt fra falske nyheter, populister og knebling av ytringsfrihet, til oppfatninger om «folket» som ekskluderer og hindrer mangfold og meningsbrytning.
Demokrati

How Donald Trump destroyed the conservative movement

Hør ny episode av Liberal halvtime med Charles Murray, W. H. Brady Scholar at the American Enterprise Institute, i samtale med Eirik Løkke, om konservatismens fremtid etter Trump.
KonservatismeUSA

Jan Arild Snoen om Trump-sjokket

Hvilke konsekvenser vil det få for det amerikanske demokratiet og resten av verden hvis Donald Trump blir gjenvalgt? Hør ny episode av Liberal halvtime med bokaktuelle Jan Arild Snoen.
InternasjonaltUSA
Mathilde Fasting

BONUSEPISODE: Francis Fukuyama on democracy, Trump and the US election

What is the state of democracy? How can we secure the survival of democracy? And will Trump get reelected in November?
DemokratiInternasjonaltUSA

Liberal halvtime: Hva kan forskningen fortelle oss om demokratiets fremtid?

Er det liberale demokratiet i krise? Og er det grunn til å frykte at stabile demokratier vil bryte sammen? Førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap, UiO, Tore Wig, er gjest i ukens utgave av Liberal Halvtime, der vi forsøker å redegjøre for hva forskningen forteller om demokratiets fremtid. 
DemokratiDemokrati og rettigheter

Liberal halvtime: Høyrepopulisme på fremmarsj

Hva er årsakene til høyrepopulismens fremvekst, og hva bør vi gjøre for å møte utviklingen? Ketil Raknes og Jan Erik Grindheim er gjester i denne utgaven av Liberal halvtime.
DemokratiPopulisme

Liberal halvtime: Kan Bernie Sanders bli president i USA?

Zack Exley var seniorrådgiver for Bernie Sanders 2016. I denne spesialutgaven av Liberal halvtime deler han sine tanker om amerikansk valgkamp og drøfter hvorvidt Bernie Sanders kan bli president i 2020.
Ideer

arrangementer

6 des
mandag 6 desember 2021 kl. 00:00

Hva kan norsk høyreside lære av det som har skjedd i Kristiansand?

Ideer
24 nov
onsdag 24 november 2021 kl. 00:00

Hva skjer med de store folkepartiene i Europa?

Vi inviterer til boklansering og samtale om boken med forfatter Tarjei Skirbekk, VG-kommentator Tone Sofie Aglen og Civita-leder Kristin Clemet. Jan Erik Grindheim, som forsker på europeisk politikk, vil også delta. Aslak Bonde leder samtalen.
Ideer
15 nov
mandag 15 november 2021 kl. 00:00

Vitnesbyrd fra Polen

Civita og Frekk forlag inviterte til boklansering av boken Lov og rettferdighet! – Slik lærte jeg å elske det autoritære av Marek Zagrobelny. Se opptak av møtet her.
Demokrati og rettigheter
25 nov
onsdag 25 november 2020 kl. 00:00

Er styringspartiene i Europa i krise?

Se Civitafrokost og live stream med Raymond Johansen, Torbjørn Røe Isaksen og Johannes Bergh onsdag 25. november fra kl. 8.00.
Demokrati og rettigheter
25 nov
onsdag 25 november 2020 kl. 00:00

Demokratiet trues i Europa – hva kan EU gjøre?

Civitakveld onsdag 25. november kl. 18.00: Samarbeidet i EU utfordres internt av politiske ledere i Polen og Ungarn, samtidig utfordres også demokratiet i EUs nabostater som Hviterussland, Russland og Tyrkia av nasjonalistiske og antidemokratiske ledere. Hvordan kan EU som politisk samarbeid møte disse utfordringene?
Demokrati og rettigheter
28 mai
torsdag 28 mai 2020 kl. 00:00

Hvordan vinner vi kampen for det åpne samfunnet i disse tider?

Hva ligger det i ønskene om en fornyet, grønn og sosial liberalisme? Hvordan påvirkes kampen for det åpne samfunn av koronakrisen? Se live stream med den liberale stemmen i tysk og europeisk samfunnsdebatt, Ralf Fücks.
Ideer
12 feb
Foto: Djurdja Padejski/PR
onsdag 12 februar 2020 kl. 00:00

Francis Fukuyama on identity politics and the future of global affairs

Civita breakfast Wednesday February 12th: Francis Fukuyama wrote the internationally acclaimed «The End of History» 30 years ago about the victory of liberal democracies. What has happened since then, and why has identity politics become more important in order to understand global affairs?
Ideer

Sp og Frp – partiene for folk flest?

Både Sp og Frp sier at de er partier for folk flest. Men er det en riktig analyse? Hva er felles, og hva skiller de to partiene? Se video fra Civitafrokost her!
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme

Er demokratiet i fare?

Populisme er i vinden, både i USA og Europa. Men er det forskjell på venstrepopulisme og høyrepopulisme? Hvordan skal vi forstå Trump, Brexit og de illiberale kreftene i Europa? Og hvorfor er så mange sinte? Se video fra frokostmøtet her!
DemokratiDemokrati og rettigheter

Etter Brexit: Hvor går EU?

Se video fra Civitafrokost om Brexit og EU med Stine Bosse, Martin Sandbu og Sveinung Rotevatn her!
EU og EØS

Hvordan forsvare det åpne, liberale samfunn?

Det liberale demokratiet utfordres av migrasjon, terrorisme, populisme og nasjonalisme. Hva er svaret på disse utfordringene? Hvilken fremtid har det åpne, liberale samfunnet? Se video fra møtet her!
IdeerDemokratiLiberalisme

Nasjonalstatens comeback?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 27. april. Se video og hør podcast fra møtet her!
IdeerPolitikk og samfunn

utvalgte artikler

Bård Larsen

Knirk og mistenksomhet

Under all støyen finner vi reelle problemer: Hat, diskriminering, historisk sjåvinisme og hverdagsrasisme. Alt dette finnes og burde være innlysende, på tross av ytre høyres forsøk på å tåkelegge med begrepsbruk.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
Donald Trump
Bård Larsen

En krise herjer på høyresiden

Hvis USA får en fascistisk president, vil det være en unnlatelsessynd av Høyre å tvinne tomler. Selv om de eventuelt sitter på statsministerposten.
DemokratiPopulisme
Lars Peder Nordbakken

Nils Karlsson: Reviving Classical Liberalism Against Populism

Liberalismen, spesielt i dens idépolitiske versjon, lever videre i beste velgående. Nils Karlsons bok er et kjærkomment bevis på det.
bønder protest
Lars Peder Nordbakken

Slik truer klimapolariseringen med å bli en ny klimatrussel

Det beste virkemiddelet mot lammende klimapolarisering er like opplagt som det kan synes vanskelig å gjennomføre for vår nåværende regjering: effektiv klimapolitikk.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Skjalg Stokke Hougen

Dør Industri- og næringspartiet nå?

De underliggende strømningene INP bygde suksessen sin på, forsvinner ikke om partiet dør ut. Kan de etablerte partiene gjenvinne desillusjonerte velgere i fremtiden?
Norsk politikkPopulisme
Bård Larsen

Sånn ser fascisme ut anno 2024

Med mindre vi er heldige vil det kommende året bli portalen inn i en svært ubehagelig tid.
InternasjonaltUSA
Polen Warszawa
Per Christiansen

Om å rette opp demokratiet i Polen

Polen har skiftet regjering. Den har store oppgaver foran seg. Den forrige regjering endret statsmakten i strid med de demokratiske krav til en EU-stat. En nødvendig og vanskelig opprydning står for tur.
DemokratiInternasjonaltRettsstat
krig
Bård Larsen

Når bøllene får diktere

Hva gjør Ungarn og Tyrkia i det hele tatt i NATO?
InternasjonaltForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Polen
Mathilde Fasting

Det aller viktigste valget i Europa

Først og fremst betyr valget i Polen at det liberale har vunnet over det illiberale. Det sender et viktig signal til andre europeiske land, og det styrker EU og Polens posisjon i EU. 
InternasjonaltEU og EØS
Kristin Clemet

Det er ikke Jordan Peterson, Moderaterna eller Andrew Tate. Men det er kanskje Alex Vanopslagh.

Vet vi hvorfor det ble en blå-blå valgseier i skolevalget i 2023?
Ideer
AI forsvare demokratiet
Bård Larsen

Verdikampen mot det autoritære

Jo lenger ut fra det politiske sentrum vi beveger oss, desto mindre er entusiasmen for, og støtten til, ukrainerne.
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Liberalt demokrati, verdenskart, verden, hender
Jette F. Christensen

Hva truer det liberale demokratiet?

Det liberale demokratiet er under press utenfra og innenfra. Dette notatet peker på noen trusler og hvordan de kan motstås.
Demokrati og rettigheter
gapestokk
Bård Larsen

Barbarene kommer

Moralfilosofene blir neppe enige om hvorvidt sadisme er tillært, eller om den må avvennes. Uansett er historien temmelig empirisk overbevisende: Mennesket er ikke bare nestekjærlig.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterPopulisme
Sverigedemokraterna, Åkesson
Eirik Løkke

Et mer normalt Sverige

Ved å slutte å behandle partiet som en paria, kan det hende at Sverigedemokraterna vil prege svensk politikk mindre i tiden som kommer.
Politikk og samfunn
Mathilde Fasting

Liberale bekymringer

Francis Fukuyamas håp for liberale demokratier henger i en tynnere tråd enn for 30 år siden, men det er håp i hengende snøre.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Theodor Barndon Helland

Frp bør holde på den økonomiske liberalismen

En stor del av kjernen i Frp er økonomisk liberalisme. Den er det nå litt vanskeligere å få øye på enn før. Hvis den forsvinner, er det synd for flere enn Frp.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
Liz Cheney
Eirik Løkke

Demokratihelten Liz Cheney

Liz Cheneys kritikk av Donald Trump har kostet henne dypt, og vil i natt medføre en foreløpig slutt på hennes politiske karriere i Kongressen. Men Cheney mener alvor med «country before party».
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunnUSA
demokrati autoritær
Bård Larsen

Hvis det liberale demokratiet i Europa og USA kollapser

Hvis det liberale demokratiet i Europa og USA kollapser, et stykke frem i tid, er det grunnleggende sett vår skyld. Din, min og alle andres.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Theodor Barndon Helland

Et liberalistisk Frp i Oslo?

Fylkespartiet gjør klokt i å fremme et liberalt linjeskifte.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
fagforening
Bård Larsen

Det finnes ingen vei tilbake fra putinisme og trumpisme

Selv ikke krigen i Ukraina vil kunne vekke høyresidens mest ivrige apokalyptikere. Den vestlige kulturens helligste krigere har sluttet å tro på sannhet og demokrati. Hvordan skal resten av høyresiden forholde seg til det?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Når tyranniet våkner til live

Tar vi friheten og demokratiet for gitt? Det spørsmålet er blitt stilt mange ganger og kan derfor fremstå banalt. Men et godt poeng kan bli banalt nettopp fordi det er innlysende.
Demokrati og rettigheter
Torkel Brekke

Ikke la deg lure av de store fortellingene om krenkelser og diskriminering. De river oss fra hverandre og bidrar til radikalisering.

Våren er her. 17. mai nærmer seg. Fortellingen om den norske nasjonen og grunnloven, smelter sammen med konfirmasjoner, feiring av ungdom og musikk fra russebusser.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Bjørnar Moxnes, partiet Rødt
Bård Larsen

Hva så om Rødt fryser ut de verste?

Etter invasjonen av Ukraina har nettstedet til Rødt-medlem Pål Steigan kommet i kraftig søkelys. Oppmerksomheten rundt Steigan og kompanis ganske utilslørte støtte til Putin og Russland har blitt for kraftig kost for Rødt.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Marine Le Pen, Frankrike
Skjalg Stokke Hougen

Truer den frie verden

Marine Le Pen får mulighet til å revansjere forrige presidentvalg. Valget blir annerledes i år, hun kan faktisk vinne. Det vil få være tjent med.
InternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
Ungarn
Bård Larsen

Orbáns nære bånd til Putin

Valget i Ungarn er viktig for langt flere enn ungarerne.
DemokratiInternasjonaltPopulisme
Theodor Barndon Helland

Fremskrittspartiets fløyer og oppgjøret som ikke kom

Den liberalistiske fløyen i Fremskrittspartiet forsvant raskt fordi den ikke eksisterte. Heller ikke nasjonalkonservative er organisert i en fløy; den nasjonalkonservative strømningen i partiet er simpelthen sterkest.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

«Du kan trygt stemme Rødt»

Møtet mellom teori og virkeligheten blir mer brutalt for noen partier enn for andre
InternasjonaltPrivate i velferdenKommunismeForsvar og sikkerhetEU og EØS
debatt, kulturkrig
Bård Larsen

Kulturkrigen kan ikke vinnes i et liberalt demokrati

Med mindre man tror at ulike mennesker med ulike verdier er noe som kan overvinnes på veien mot Nirvana, må vi kunne leve med det vi oppfatter som både slemt og idiotisk.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Hestesko
Theodor Barndon Helland

Rødt, Frp og hesteskoteorien

Så langt har vi i Norge vært heldige ved at Fremskrittspartiet har fungert som en trykkventil mot ytre høyre. Derfor er ingen tjent med at partiet forsøker å utkonkurrere Rødt når det kommer til populistiske forslag. Nå for tiden skal det dessuten godt gjøres.
Norsk politikkPopulisme
folk
Sondre Hansmark

Gatas makt

Det virker som om det er årevis siden Senterpartiet var et lite bondeparti og Rødt et sært prosjekt for marxist-leninister. De har mobilisert nye velgergrupper som ikke føler at politikken har sett dem.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Praha
Jan Erik Grindheim

Er demokratiet i Europa i fare?

Det som no skjer, er kanskje like mykje eit varsel om at de tradisjonelle folkepartia må tenkje nytt som at demokratiet i Europa er i fare? 
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunn
Bård Larsen

6. januar var en test

Vi på god vei inn i en tid der det store politiske skillet ikke står mellom høyre – og venstresiden, men mellom sannhet og løgn.
DemokratiIdentitetspolitikkUSAPopulisme
Bård Larsen

Referat fra underlige tider

Det burde være innlysende: Liberale, sosialdemokrater, venstreliberale og liberalkonservative har langt mer til felles med hverandre enn det de har med sine egne ytterfløyer.
DemokratiPolitikk og samfunnPopulisme
Bård Larsen

Folket har alltid rett, bortsett fra når det tar feil

Det er lov å mene at folket tar feil.
DemokratiPopulisme
Mats Kirkebirkeland

MDGs strategiske valg

MDGs valgkampevaluering peker mot et mindre polariserende og bredere parti.
Norsk politikk
Bård Larsen

Høyresiden som gikk fra forstanden

Det er vanskelig å begripe at tungt beleste, kultursensitive, verdikonservative mennesker med trykk på etos og dannelse kan omfavne de mest vulgære og banale politiske krefter som er å oppspore.
KonservatismeIdeerPopulismeDemokrati og rettigheter
Gard Løken Frøvoll

Kommunisme uten støtte

Få av Rødts velgere er ideologiske kommunister. De er bare misfornøyde med det etablerte. 
IdeerDemokrati og rettigheterKommunisme
Gard Løken Frøvoll

Ikke dette valget heller, MDG?

MDG skuffet i skolevalget, tross store forventninger. Vil partiet mislykkes i stortingsvalget også?
Norsk politikkDemokratiPopulisme
Bård Larsen

Listhaugs nygamle Frp er venstresidens våte drøm

Lite er så ille at det ikke er godt for noe. Kan det for eksempel være at Frp under Sylvi Listhaugs ledelse er noe av det beste som har skjedd på årevis for deler av norsk venstreside?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Partiet Rødts oppblåste selvbilde

«Rødt har en ukuelig tro på Mor Stat. Siden kapitalismen skal avskaffes, legger arbeidsprogrammet (som tross alt må forholde seg til en førrevolusjonær virkelighet) opp til en massiv statliggjøring av økonomisk virksomhet.»
Offentlig eierskapNorsk politikkPolitikk og samfunn
Bård Larsen

En slags ny-fascisme

De autoritære på høyresiden kan omtales som ytterliggående populister eller revolusjonære nasjonalister, men i grunnen koker det ned til det ubehagelige faktum at mye av denne bevegelsen representerer en slags ny-fascisme.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Eirik Løkke

Trump har gjort stor skade på det amerikanske demokratiet

Det er lov å håpe at det republikanske partiet gjenfinner seg selv etter Trump.
DemokratiUSAInternasjonalt
Bård Larsen

Din og min drittsekk

Også blant noen relativt moderate folk på høyresiden finnes ambivalens til Trump. Her er grunntonen at Trump er vulgær og kanskje ikke ønskelig, men han har tross alt fått til noe og alternativet er ikke stort bedre, skriver Bård Larsen i VG.
USADemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Krisen er ikke Trump, men partiet

Så lenge Trump og trumpismen evner å sette fyr på massene – og så lenge den identitetspolitiske kulturkrigen ikke ser ut til å avta – er det lite som tilsier at dette skal gå over, skriver Bård Larsen i Vårt Land.
IdentitetspolitikkUSADemokrati og rettigheterPopulisme
Lars Peder Nordbakken

Rødts økonomiske program sprenger rammene for demokratiets styringskapasitet

Risikoen er stor for at Rødts politikk vil krympe økonomien og føre til økt ulikhet i makt, muligheter og personlig frihet. Rødts utkast til stortingsvalgprogram er langt mer konkret og innholdsrikt enn tidligere. Dermed er det blitt lettere å forholde seg til hva Rødts økonomiske politikk egentlig går ut på, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Demokrati og rettigheterØkonomi og velferd
Bård Larsen

Det meste kan gå i stykker

Trumpismen etterlater seg et nesten ødelagt Amerika. For oss her på berget bør lærdommen være at det er fornuftig å vite at nesten alt kan gå i stykker. At det utenkelige kan skje, også her, om enn i lettutgave, skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiUSADemokrati og rettigheterPopulisme
Jan Erik Grindheim

Hvorfor har høyrepopulismen vokst i Europa?

Økt ulikhet og innvandring blir ofte sett på som årsaker til høyrepopulismens fremvekst i Europa, men mangelen på politisk profilering i sentrum av politikken er kanskje viktigere.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Den autoritære fristelsen

Kina og Russland utnytter til fulle det tomrommet USAs svekkede rolle har skapt internasjonalt, og det autoritære er på fremmarsj. At det finnes tyranner og despoter rundt om i verden burde ikke overraske noen, men hva er det som skjer i den vestlige opinionen? Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Vi bør ikke bytte ut det økonomiske systemet. Vi bør forbedre det.

«Fremfor å kreve et nytt økonomisk system som vi ikke engang kan se konturene av, burde flere være opptatt av å forbedre det gode systemet vi har», skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulismen tjener ikke de svake

Utspillet fra Jonas Gahr Støre viser at venstrepopulismen styrker seg i Norge, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
VelferdsstatenØkonomi og velferd
Bård Larsen

Trumps sivilisasjonskrig

«Et USA med så mye ulmende konflikt og identitetspolitikk er nødt til å bryte ut i kaos med en president som Donald Trump ved roret», skriver Bård Larsen.
DemokratiIdentitetspolitikkInternasjonaltUSA
Bård Larsen

Hva om det skjedde her?

Veien til et autoritært styre, med angivere og portvoktere, kan være skremmende kort. HBO-serien The Plot Against America er brennaktuell.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Miljøorganisasjonen Spire flørter med det autoritære

«At Rød Ungdom spiller på utålmodighet og usikkerhet knyttet til klimaendringer for å fremme et autoritært økonomisk-politisk system, er ikke overraskende. Mer overraskende er det at Spire som en tverrpolitisk miljøorganisasjon lar seg bli spilt med», skriver Steinar Juel.
DemokratiØkonomiske systemerKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulistiske angrep på næringslivet et samfunnsproblem

«Det er grunner til å bekymre seg for økende ulikhet, men populistiske angrep på privat kapital løser ingenting», skriver Lars Kolbeinstveit i Aftenbladet.
NæringslivØkonomi og velferdUlikhet
Bård Larsen

Folkepartiets mulige død

«Sosialdemokratienes nedturer er noe å tenke over for alle som uroer seg over polarisering og flukten fra det politiske sentrum», skriver Bård Larsen.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Det republikanske partiet er blitt en trussel mot demokratiet

Problemeter ikke først og fremst Donald Trumps modus operandi, men at det republikanske partiet lar ham slippe unna med vanviddet, skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
DemokratiUSADemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Oppskrift på god samfunnsdebatt

Bjørgulv Braanen har rett når han skriver at samfunnsdebatten havner i grøfta når vi er mer opptatt av hvem som sier noe, enn hva som blir sagt. Kristin Clemet i Minerva.
Politikk og samfunnMedia
Mathilde Fasting

Historien som aldri tar slutt

«Fukuyama spådde slutten på historien før muren falt. Nå frykter han at de liberale demokratiene trues innenfra.» Mathilde Fasting i Klassekampen.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Jan Erik Grindheim har med utgangspunkt i Civita-rapporten «Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?» publisert en engelsk versjon i det akademiske tidsskriftet The Political Quarterly.
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Den nye bølgen av nasjonalkonservatisme er dypt problematisk

Det er slik demokratiet bryter sammen i våre dager. Not with a bang, but a whimper.
KonservatismeDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Politisk retorikk og lederskap

«Jeg syns ikke det passer seg, hverken når statsråder, medlemmer av presidentskapet i Stortinget eller byråder i Oslo fører en veldig polariserende retorikk på områder som er viktige, og som fra før splitter og skaper sår i befolkningen.»
DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Styringspartiene og ansvaret for helheten

«De gamle partiene bør se på konkurransen fra nye nisjepartier som en positiv utfordring og et korrektiv. Tradisjonelt har styringspartiene hatt størst tillit i de sakene som er viktigst for velgerne. Hvis de ikke har det ved dette valget, bør de prøve å gjenvinne tilliten til senere valg.»
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Folket har rett, bortsett fra når det tar feil

Befolkningen i et demokrati vil alltid og naturligvis bestå av ulike meninger. Og hvis det var slik at det eksisterte en folkemening, er den åpenbart ingen garanti for å ha rett. I alle fall ikke hele tiden. Det har historien erfart oss.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Trumps Twitter-virksomhet må ikke ignoreres

«I siste instans må vi ta voksne mennesker på alvor. De som går hele veien og støtter fiender av demokratiet, er selv ansvarlige for det de gjør.»
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Er vi villige til å sette det liberale demokratiet i spill?

«Kan det bli vanskelig å komme på rett spor igjen? Et sted å begynne kan i alle fall være at vi senker skuldrene og tenker selv, i stedet for å la oss bondefange av støyfabrikker.» Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Vi må lytte til Bannon

Personlig mener jeg Bannons ideer om autoritær populisme er noe som bør bekjempes. Men det må bekjempes i offentligheten gjennom å presentere mer tiltalende ideer og bedre argumenter. Det gjør vi ikke gjennom no-platforming, men gjennom åpen debatt. Eirik Løkke i VG.
DemokratiPopulismeYtringsfrihetMedia
Bård Larsen

Senterpartiets retoriske populisme

«Siden vi lever i en tid med store konflikter, polarisering og mørke skyer på himmelen, er det ikke sikkert at populistisk retorikk og konstruerte motsetninger er det beste tilskuddet til å samle nasjonen om liberale, norske verdier.»
DemokratiNorsk politikkPopulisme
Bård Larsen

Misnøyens tidsalder

Frykt, bitterhet, misnøye, kamp om sannheten og dragning mot det autoritære preger samtidens debatter. Dramatiske og radikale ideer vi lenge trodde var forgangne, har på ny fått vind i seilene. Bård Larsen ser nærmere på frontene i kulturkrigen.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Kristin Clemet

Det liberale demokratiet er mer enn flertallsmakt

«Selv diktaturer avholder valg. Men vil vi bevare et liberalt demokrati, må vi som borgere også engasjere oss mellom valgene og utenfor ekkokamrene.» Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Den farlige flokken

«I en tid der demokratiet demonteres og populismen blomstrer, er flokken en farlig metafor å la seg forblinde av,» skriver Bård Larsen.
IdeerDemokrati
Jan Erik Grindheim

Myter om høyrepopulistenes oppslutning

«Partier som appellerer til «folket» mot «eliten», og spiller på nasjonalisme og fremmedfrykt, er på fremmarsj i Europa. Men kanskje ikke der vi skulle tro.»
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Trumpismen har fått frem det verste på høyresiden

«Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon,» skriver Bård Larsen om ny bok.
DemokratiKonservatismeUSA
Bård Larsen

Hvorfor skal vi egentlig bry oss om partiet Rødt?

«Kommunister har alltid hevdet at de er mer demokrater enn liberale demokrater. Men i effekt, når kommunister har overtatt makta – har resultatet uten unntak blitt sentralisert og voldelig statsmakt», skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Mats Kirkebirkeland

Nei til statlige krisepakker på grunn av vær

«Årlig variasjon i værforhold er en normal risiko ved å bedrive privat næringsvirksomhet. Norske bønder bør ikke får statlig redningspakke», skriver Mats Kirkebirkeland.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulismen truer velferd og frihet

«Utelukkelsen av at markedsøkonomien kan bidra til noe godt, eller at velferdsordninger kanskje ikke alltid er riktig innrettet, viser hvor radikalt Marsdal tenker, og hvor langt han står fra det norske sosialdemokratiet», skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Rødts prinsipprogram: Må holde seg med mer enn slagord

««Rødt setter folkestyre over pengemakt», skriver Moxnes. Men når man har med så viktige ting å gjøre som vårt økonomiske system og demokratiet vårt, må man faktisk holde seg med mer enn slagord.» Kristin Clemet i Dagbladet.
DemokratiNorsk politikkPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Et stykke reinhekla fascistisk demagogi

«Trump har lest fra «The Snake» tidligere, men ikke til en forsamling av Amerikas «finest conservatives». Sånn sett kan Trumps opptreden hos CPAC fremstå som en mulig anekdote for fremtidige historikere; i bøkene om den amerikanske konservatismens moralske og politiske kapitulasjon,» skriver Bård Larsen.
KonservatismeNazisme og fascisme
Bård Larsen

Trumps løgner og angrep på det liberale demokratiets institusjoner fortsetter med uforminsket styrke. Det må vi skrive om.

«Demokratiet vil ikke opphøre med et smell. Det er mer sannsynlig at det ender med et klynk, når det ikke er nok folk igjen som er oppmerksomme på sårbarheten i demokratiet,» skriver Bård Larsen i VG.
USADemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Listhaug har lært retorikk av venstresiden

«Skal høyrepopulismen bekjempes hardt og effektivt, kan vi ikke opptre med doble standarder hvor normer for retorikk ikke gjelder likt for alle. De fleste velgerne misliker det sterkt. Doble standarder er mat for populismen». Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
DemokratiNorsk politikkPopulisme
Eirik Løkke

Trump er symptomet på et dysfunksjonelt samfunn

«Det første året med Donald Trump har vært mer absurd enn de fleste, også hans største kritikere, kunne forestille seg. Det er lite som tyder på at det neste år kommer til å bli mindre absurd. Det er bare å stålsette seg.» Eirik Løkke i BT.
InternasjonaltUSA
Haakon Riekeles

Det stemmer ikke at Listhaug blir mektigere som «martyr»

«For mange på venstresiden har Sylvi Listhaug vært den perfekte fiende. Hvis de velger å beholde henne som hovedfiende etter at hun ikke lenger er statsråd, er det deres egen skyld hvis hun blir stadig mektigere», skriver Haakon Riekeles.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Merkelig holdning til representativt demokrati hos Fremskrittspartiet

«Problemet med at små partier får «vetorett» forsvinner ikke selv om sperregrensa heves,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Norsk politikkDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Reformer seiret over populisme

«Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til utviklingen i eurosonen, men det er et svært godt utgangspunkt at franske velgere sa ja til reformer og globalisme, og nei til populisme og nasjonalisme,» skriver Steinar Juel.
InternasjonaltPolitikk og samfunnØkonomi og velferd
Bård Larsen

Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke. Det er bare å feste sikkerhetsbeltene.

«Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke,» skriver Bård Larsen i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Det klassiske diktaturet er på vei ut. Donald Trump er på vei inn.

«Høyresiden i Europa er i sterk fremvekst. Men for liberalt innstilte borgerlige er ikke det særlig gjevt,» skriver Bård Larsen.
Demokrati og rettigheterPopulisme
Kristin Clemet

Kan det dukke opp en norsk Trump?

«Vi kan vel konstatere at «den norske trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk,» skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Derfor bør vi følge nøye med på Polen

«Vi lever i en sint tid, hvor misnøyens kanonader rettes mot selve liberaldemokratiet, båret frem av globale konspirasjonsideer og elendighetsbeskrivelser,» skriver Bård Larsen i Aftenposten.
DemokratiInternasjonaltPopulisme
Bård Larsen

Den autoritære maren

Det er grunn til å tro at kultur spiller en større rolle enn fremtidsoptimistene har forestilt seg – både for de som kommer til Europa og de som allerede bor i Europa. Bård Larsen på Minervanett.no.
IntegreringPolitikk og samfunnGlobalisering
Bård Larsen

Er Donald Trump fascist?

Er Donald Trump virkelig en fascist? Det mest urovekkende er uansett Trumps autoritære personlighet – som på mange vis inngår i fascismens karakter, skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiPopulismeNazisme og fascisme
Kristin Clemet

Kanskje Erna bør si at nok er nok?

Erna Solbergs “slagord” har i mange år vært at hun og Høyre vil samarbeide med de partiene som vil samarbeide med dem. Kanskje bør hun vende tilbake til utgangspunktet nå.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Populistisk splitt og hersk-retorikk på venstresiden

Hvorfor tar ikke Arbeiderpartiet eller andre moderate krefter på rødgrønn side tar et oppgjør med Rødts populistiske splitt og hersk-retorikk?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Sprengkraften i Ernas beslutning

«Hvis ikke Listhaug selv ønsker å flytte på seg eller gå av, har Erna Solberg (og Siv Jensen) neppe noe annet valg enn å stille seg bak sin egen statsråd,» skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Fenomenet Listhaug

«Til syvende og sist kan det hende at Solbergs strategi – med å holde skuldrene nede, bevare roen og snakke til Listhaug med innestemme og på tomannshånd fremfor med megafon – er mer nyttig enn en demonstrasjon.» Kristin Clemet blogger.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Ord som skygger for innhold

Jeg må innrømme at jeg ble litt nedstemt av å høre Politisk kvarter i går, der Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide barket sammen i en såkalt verdidebatt. Den lille debatten mellom Listhaug og Hareide var polarisert, og dermed bidrar den også til å polarisere den store debatten. Er det bra? Kristin Clemet blogger.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Oppdatert 3.5.2024.