ETTER HISTORIENS SLUTT – Møter med Francis Fukuyama

Mathilde Fasting presenterer i denne boken hele Fukuyamas forfatterskap. Fasting tar leseren med på møter hun hadde med Fukuyama våren 2019. Diskusjonene favner vidt og bredt, og vi blir kjent med Fukuyamas tankeverden.

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflytelsesrike statsvitere. Han slo igjennom i offentligheten med et brak med artikkelen «The End of History» i 1989. Fukuyama har siden skrevet om temaer knyttet til anerkjennelse,verdighet, identitet, nasjonalisme, religion og kultur. Han er dessuten kjent for å ta opp utfordringen Vestens liberale institusjoner står overfor, årsaker til politisk og økonomisk utvikling og betingelsene for politisk demokrati.

Mathilde Fasting presenterer i denne boken hele Fukuyamas forfatterskap. Fasting tar leseren med på møter hun hadde med Fukuyama våren 2019. Diskusjonene favner vidt og bredt, og vi blir kjent med Fukuyamas tankeverden.

Fukuyama har utviklet et bredt teoretisk og empirisk fundament for å forstå hvordan liberale demokratier oppstår, hva som er det vesentlige ved dem, og hvorfor de så langt er de beste eksemplene på politisk orden vi kjenner til.

Men han er bekymret og sier at liberale demokratier står overfor flere utfordringer. De kan deles i tre kategorier: konkurranse fra autokratiske regimer, svekkede institusjoner og den undergravende virkningen av populisme, polarisering og mangel på forsvar av liberale demokratier.

«I am very gratified that Mathilde Fasting has undertaken a serious effort to understand my life and work, and to try to systematize the different themes that I have written about over the years.  I hope that it contributes in some way to a broad reconceptualization of what it means to live in a liberal democratic society in the 21st century.»

Francis Fukuyama