Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer.

kr 69,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Burde vi ikke ha kommet dit at vi endelig kan forstå og identifisere oss med hverandre på tvers av hudfarge og tro?

Mange uroer seg over at verden går i revers, at politiske debatter og nyhetsbildet trekker folk fra hverandre og ikke nærmere hverandre.

I denne uroen har det som kalles identitetspolitikk funnet et stort rom. Identitetspolitikk dyrkes både blant progressive og blant nasjonalister. Fellesnevneren er polarisering, mistillit og gruppetenking. Det truer den tilliten våre liberale demokratier er helt avhengige av.

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer.