Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Norge er et liberalt demokrati. Det setter de fleste av oss stor pris på. Liberalt demokrati temmer både uansvarlige politikere og autoritære revolusjonære. Liberalt demokrati disiplinerer impulsene våre og hindrer oss fra å gå for hardt og for aktivt i flokk. Hele kongstanken bak liberalt demokrati er å ivareta den enkeltes frihet ved at regjering, domstoler og institusjoner sørger for at ingen tar fra deg rettighetene dine.

Likevel er tilliten til demokrati på vikende front mange steder. Presidentskapet til Donald Trump satte en støkk i mange som har forestilt seg at verden stadig blir friere. Polen og Ungarn er inne i en urovekkende utvikling. Det er også en del som tyder på at kunnskapen om liberalt demokrati og maktfordeling trenger påfyll. I et stadig mer polarisert ordskifte er det lett å bli fristet av udemokratiske snarveier. Et absolutt minstemål for de av oss som ønsker å leve i et liberalt demokrati, er at vi sørger for at de politikerne vi velger, er tilhengere av liberalt demokrati.
Demokratier kan fremdeles bryte sammen. Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i utgangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det å passe på!

Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet for unge voksne.

kr 149,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]