Demokrati i trøbbel

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er.

kr 129,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Et essay om hvordan og hvorfor demokratier kan gå i stykker

 

«Hvis  man skal plassere Demokrati i trøbbel analytisk i denne samtalen med andre bøker om det liberale demokratiets utfordringer, må det være et eller annet sted i sentrum.»

Simen Ekern, journalist og forfatter. Fra hans bokessay «Det vanskelige demokratiet» i Nytt Norsk Tidsskrift 2/2019.

 

«Velskrevet og veldrøftet.»

Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO

 

«(…) dette er en velskrevet, veltenkt, oppfriskende påminnelse om hva det liberale demokratiet egentlig handler om. Om hva som står på spill. Bård Larsen forsøker prisverdig å trenge gjennom alle utestemmene, og lykkes. Det er umulig ikke å nikke gjenkjennende til beskrivelsene av både nasjonale og internasjonale fenomener og utviklingstrekk, og anerkjennende til drøftingen av dem (…)  Anbefales

 – Anne Holt, forfatter.

 

Historisk sett er liberalt demokrati ekstremt vellykket. Mennesker har aldri vært friskere, rikere eller levd lenger. De oppvoksende generasjonene er for det meste født inn i en trygg verden. Skal vi tro noen undersøkelser, er vi også lykkeligere enn noensinne.

At vi opplever sviktende tillit til demokratiet og politisk uro er derfor vanskelig å begripe. Men vi lever i en uggen tid. Stemningen bærer preg av mistillit og fatalisme.

Den uroen som vi opplever er en kamp om ideer. Men også om virkelighetsforståelser. I den nye medievirkeligheten kastes det ut motstridende informasjon om hva som skjer rundt oss. Mye av det er beviselig løgn.

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati.

 

Bård Larsen har så visst ikke trukket seg tilbake. Han har innimellom tallrike kronikker og Facebook-debatter skrevet en velartikulert bekymringsmelding og et engasjert forsvar for det liberale demokrati. Bård roper ikke et varsko, han fremfører det med innestemme og moderasjon. Larsen har lenge vært godt synlig i det offentlige ordskiftet, til stigende irritasjon for den identitære høyresiden.

– Ivar Bakke, oversetter og litteraturblogger

 

Det liberale demokratiet har lenge vært et godværs-ideal som har vært lettere å bekjenne seg til enn å etterleve. Men ifølge rådende tidsånd er det nå blitt et kontroversielt standpunkt som en må kunne argumentere for. Og jeg synes Bård argumenterer godt for sitt syn. Han gjør også rede for de oppfatninger om menneskenatur og historie som hans eget syn utgår fra.

– Ivar Bakke, oversetter og litteraturblogger

 

En teaser fra boken kan du lese hos Fri Tankes langlesning her!

 

Boken kan lastes ned gratis her: