Utdanning og forskning

Mer innen Utdanning og forskning

telt
Kristin Clemet

Studenter i telt truer ingen

Universitetet er, og bør være, en arena for fri meningsbrytning.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Tomme stoler i et auditorum
Kristin Clemet

Nei, jeg tar ikke feil om boikott. Vi er uenige.

Min mening er fortsatt at det ikke er lett å definere «akademisk boikott».
ForskningUtdanning og forskning
Barn, leser, sosiale forskjeller, skoleferie, bøker, utdanning, skole, lære
Mats Kirkebirkeland

Debatten om friskoler er lite kunnskapsbasert

Hovedfunnene i forskningen er at det ikke er noen klare tegn til at friskolene bidrar til segregering etter sosioøkonomiske eller andre kriterier.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Skoleelev som rekker opp hånden
Kristin Clemet

Læreplaner og pedagogikk

Kristin Clemet svarer Vidar B. Skretting.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
utdanning
Oda Oline Omdal

Ikke fjern muligheten til å ta opp fag!

Politikerne bør heller ta tak i problemet ved roten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
AI privatist skole eksamen
Kristin Clemet

Kunnskap om kvalitet er viktig

Kristin Clemet svarer Astrid Sverresdotter Dypvik.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
AI skrevet i sten
Oda Oline Omdal

Retten til bedre karakterer

Ingen bør få vitnemålet sitt hugget i stein.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
murer, yrkesfag, masterbrev, mastersyke, arbeid, håndverker
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor må man betale for mesterbrevet, mens mastergraden er gratis?

Plagiatsakene og debatten om mastersyken viser hvordan det norske utdanningssystemet favoriserer akademisk høyere utdanning.
Høyere utdanningSkolepolitikkArbeid og sysselsetting
skole, elev, tavle, rekke opp hånden
Kristin Clemet

Dypviks fikse ideer

Kristin Clemet svarer Astrid Sverresdotter Dypvik.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
skjermbruk, skole, mobil, ungdom, elever, klasserom
Oda Oline Omdal

Det er ikke åpenbart at skolen skal være mobilfri

Det er rart at regjeringen allerede nå, før man har kunnskap om konsekvensene, vurderer eller anbefaler å innføre felles regler og restriksjoner om mobilbruk.
Skolepolitikk
Kristin Clemet

Skolen kan ikke styres med synsing

Kristin Clemet svarer Astrid Sverresdotter Dypvik.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Jan Erik Grindheim

Å vera seg sjølv nok?

Rektor Peer Jacob Svenkerud, eg har ikkje noko imot at Høgskulen i Innlandet vert universitet, slik du las mitt innlegg i Dag og Tid for to veker sidan.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Skjevt om Pisa av Aslak Bonde

Det er mer enn søkt når Aslak Bonde dømmer «høyreskolen» med utgangspunkt i fjorårets Pisa-undersøkelse.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
bøker skole
Oda Oline Omdal

Den norske skolen har sviktet

Kunnskapsdepartementet bør undersøke om den lange sommerferien bidrar til læringstap.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
skole lærer
Kristin Clemet

Fortjener en bedre debatt

Kristin Clemet svarer Axel Fjeldavli.
Private i velferdenSkolepolitikk
Barnesko, sko
Oda Oline Omdal

Det er på tide å kutte i sommerferien

En endring av dagens feriestruktur kan bidra til å bevare et av hovedmålene med den norske skolen, nemlig å utjevne sosiale forskjeller.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Skoleelev som rekker opp hånden
Kristin Clemet

Agenda sprer myter om friskoler

Kristin Clemet svarer Axel Fjeldavli.
Private i velferdenSkolepolitikk
skole, friskoler
Kristin Clemet

Friskoler og fellesskap

Vi bør slutte med å konstruere motsetninger mellom «fellesskolen» og friskolene.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
skole, elev, tavle, rekke opp hånden
Kristin Clemet

Feil om friskoler igjen

Det har aldri vært forbudt å ha kommersielle eiere av friskoler. Det som er forbudt, er å ta ut økonomisk utbytte.
Private i velferdenSkolepolitikk
skoleelev
Kristin Clemet

Feil om friskoler

Vi har allerede en lov som skiller mellom kommersielle og ideelle skoler.
Private i velferdenSkolepolitikk
student, jobbe, arbeid, studier, tjene penger, kafe
Oda Oline Omdal

Studentene må jobbe!

Det er sunt for studenter å jobbe ved siden av studiene.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
utdanning seminar
Oda Oline Omdal

Å stille krav er å bry seg, men vi må også bry oss om frafallet

Fraværet går ned og resultatene går opp. Likevel gikk Arbeiderpartiet inn for å å fjerne fraværsgrensen. Til jubel for ungdomspartiet, og til sorg for ganske mange lærere og foreldre.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Fravær i skolen, frafall i skolen, tom stol i klasserom
Oda Oline Omdal

Fraværsgrensen bør beholdes!

Regjeringen har gått inn for å fjerne dagens fraværsgrense. Det er uheldig med tanke på hvor mange flere elever som nå fullfører videregående skole.
Skolepolitikk
Hender som skviser en sitron
Kristin Clemet

Nå skvises også de ideelle aktørene

Noen av oss har fryktet og trodd at det bare var et tidsspørsmål før også de ideelle aktørene ble rammet. Og der er vi altså nå. Det brenner på dass.
VelferdsstatenPrivate i velferdenSkolepolitikk
skole lærer
Kristin Clemet

Tiltak mot lærermangel

Takk til professor emeritus Karl Øyvind Jordell for en interessant artikkel om årsakene til dagens lærermangel (10. mai).
Utdanning og forskning
Caroline Gruer

Norge er et av verdens mest egalitære samfunn – men vil det vedvare?

Likestillingspolitikken har havnet i et spor der målsettingene ikke lenger husker hva som var begrunnelsen, og der virkemidlene er blitt mål i seg selv.
Høyere utdanningLikestilling og feminisme
Skole
Kristin Clemet

Trenger lærerne en ny streik eller en ny strategi?

Noen lærere er både dyktigere og mer flittige enn andre, og det er ikke urimelig at det skal lønne seg.
ArbeidslivUtdanning og forskning
sykkel ungdom
Kristin Clemet

Du kan mer enn du tror

Kan en ekstra time i matte føre til at elevene opplever mestring? Eller vil det bare føre til mer stress? Det vi tror, sier kanskje noe om vårt menneske- og samfunnssyn.
Politikk og samfunnSkolepolitikkUtdanning og forskning
skole diskusjon debatt
Oda Oline Omdal

Skolen må ta et større ansvar for å trene unge i debatt og kildekritikk

Mange unge opplever terskelen for å ytre seg offentlig som svært høy. Heldigvis kan problemet løses.
SkolepolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
søvn, ungdom
Mats Kirkebirkeland

La ungdommen sove

Tenåringer sover for lite. Skolepolitikken må tilpasses ungdommens søvnmønstre.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
briller bok forskning
Kristin Clemet

Kalle Moene må følge sin egen regel

Både forskning og forskere må tåle kritikk. Men kritikken bør være saklig. I Civita har vi både kritisert kvalitet og relevans på enkelte forskningsarbeider, og vi har debattert med og kritisert forskere når de deltar i samfunnsdebatten. 
ForskningUtdanning og forskning
skole, klasserom
Mats Kirkebirkeland

Er det en fare for at mange lærere vil slutte?

Forskning viser at svært få lærere slutter i skolen. Og det er ikke først og fremst lønn som avgjør. Tiltak som hindrer utmattelse, bidrar til økt trivsel, mestring og tilhørighet er mer avgjørende for om man fortsetter i læreryrket.
SkolepolitikkØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Studentorganisasjoner på autopilot

Når studentorganisasjonenes kritikk av skolepenger for studenter fra land utenfor EØS er så følelsesladet og overdreven, er det tegn på dårlige argumenter og manglende vilje til å diskutere de faktiske problemstillingene.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Lærer som vasker tavle med svamp
Kristin Clemet

Staten var ikke lærernes arbeidsgiver

I Nordlys 5. oktober skriver Odd Løkkevik at lærerne hadde staten som arbeidsgiver frem til 2004. Det stemmer ikke. Lærernes arbeidsgiver var kommunene.
SkolepolitikkUtdanning og forskning