Kristin Clemet

Leder

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001­–2005 og viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993). Hun har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv, og for tiden er hun blant annet medlem av styret ved Universitetet i Oslo og Den Norske Nobelkomité. Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

Publikasjoner fra Kristin

velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Aslak Versto StorslettenKristin Clemet

De private aktørenes rolle på de velferdsområdene som avkommersialiseringsutvalget skal se på

Dette notatet er en gjennomgang av de private (særlig kommersielle) aktørenes rolle på de velferdsområdene som Avkommersialiseringsutvalget spesielt skal se på.
Private i velferden
Kristin Clemet

Populisme i politikken – sunt folkevett eller en trussel mot demokratiet?

Hva er egentlig populisme? Hva er problemet med denne typen retorikk, dersom den blir dominerende i det politiske ordskiftet? Og hva gjør vi for å møte den tematikken og de sakene velgerne er opptatt av?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Kristin ClemetMorten MagelssenHallvard Jørgensen

Nr. 17 2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin ClemetMarius Doksheim

De nye seierherrene

Innvandring og migrasjon gir nye muligheter og større frihet. I denne boken presenterer vi et liberalt perspektiv på innvandring og integrering. Vi viser at integreringen går bedre enn mange tror, at det går bedre over tid, og at det går bedre enn i mange andre land. Vi presenterer også noen ideer til hvordan integreringspolitikken kan bli bedre.
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringGlobalisering
Kristin Clemet

Nr. 9 2010: Et forsvar for kapitalismen

Kapitalismens store seier er dens resultater: Aldri før har et flertall i verden kunnet si at de lever i frihet, og at de hverken er fattige, sultne eller analfabeter.
Økonomi og velferdØkonomiske systemerGlobalisering
Kristin ClemetJohn O. Egeland

Til forsvar for personvernet

Truslene mot personvernet er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Krav om frihet, privatliv og personvern vil alltid møtes med argumenter om sikkerhet og nytte. Prinsipielle argumenter for liberale rettigheter kommer ofte til kort. Bør vi reflektere mer over hvordan inngrep i personvernet forandrer samfunnet?
Demokrati og rettigheterRettsstatPersonvern
utdanning
Marius DoksheimKristin Clemet

Nr.8 2008: Argumenter for en liberal friskolelov

Dette notatet forklarer hva som skiller privatskoler og friskoler, og presenterer argumentene for en liberal friskolelov.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Pål VeidenKristin Clemet

Nr.2 2008: Kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen

Civita har gjennomført en undersøkelse om unge menneskers kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterNazisme og fascismeKommunisme

Pressebilder