Kristin Clemet

Leder

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001­–2005 og viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993). Hun har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv. Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

Publikasjoner fra Kristin

Kristin Clemet

Populisme i politikken – sunt folkevett eller en trussel mot demokratiet?

Hva er egentlig populisme? Hva er problemet med denne typen retorikk, dersom den blir dominerende i det politiske ordskiftet? Og hva gjør vi for å møte den tematikken og de sakene velgerne er opptatt av?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Kristin ClemetMarius Doksheim

De nye seierherrene

Innvandring og migrasjon gir nye muligheter og større frihet. I denne boken presenterer vi et liberalt perspektiv på innvandring og integrering. Vi viser at integreringen går bedre enn mange tror, at det går bedre over tid, og at det går bedre enn i mange andre land. Vi presenterer også noen ideer til hvordan integreringspolitikken kan bli bedre.
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringGlobalisering
Kristin Clemet

Nr. 9 2010: Et forsvar for kapitalismen

IdeerØkonomiØkonomiske systemerGlobalisering
John O. EgelandKristin Clemet

Til forsvar for personvernet

Truslene mot personvernet er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Krav om frihet, privatliv og personvern vil alltid møtes med argumenter om sikkerhet og nytte. Prinsipielle argumenter for liberale rettigheter kommer ofte til kort. Bør vi reflektere mer over hvordan inngrep i personvernet forandrer samfunnet?
Demokrati og rettigheterRettsstatPersonvern
Marius DoksheimKristin Clemet

Nr.8 2008: Argumenter for en liberal friskolelov

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Pål VeidenKristin Clemet

Nr.2 2008: Kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen

Demokrati og rettigheter

Pressebilder