Mats Kirkebirkeland

Rådgiver

Mats A. Kirkebirkeland er rådgiver i Civita. Han har studert finans ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og har fagbrev i akvakultur fra Fusa VGS. Han er aktiv i Høyre, blant annet som vararepresentant til Stortinget for Oslo, og har også hatt tillitsverv i andre organisasjoner.  

Mats holder foredrag om temaene:
– Liberalisme
– Konservatisme
– Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner  

Skrevet av Mats

folkehøyskole, studenter

Folkehøyskole

Folkehøyskoler praktiserer folkehøyskolepedagogikk, som betyr at skolene skal være eksamens- og karakterfrie, det er ingen krav til pensum og folkehøyskolelærerne har høy pedagogisk og faglig frihet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
søvn, ungdom
Mats Kirkebirkeland

La ungdommen sove

Tenåringer sover for lite. Skolepolitikken må tilpasses ungdommens søvnmønstre.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
vintertid, stille klokken, løv og klokke
Mats Kirkebirkeland

Én tid for alt

Å stille klokka to ganger i året synes å ha høyere kostnad enn nytte. Vi bør sette en stopper for sommer- og vintertid.
Ideer
skole, klasserom
Mats Kirkebirkeland

Er det en fare for at mange lærere vil slutte?

Forskning viser at svært få lærere slutter i skolen. Og det er ikke først og fremst lønn som avgjør. Tiltak som hindrer utmattelse, bidrar til økt trivsel, mestring og tilhørighet er mer avgjørende for om man fortsetter i læreryrket.
SkolepolitikkØkonomiUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Studentorganisasjoner på autopilot

Når studentorganisasjonenes kritikk av skolepenger for studenter fra land utenfor EØS er så følelsesladet og overdreven, er det tegn på dårlige argumenter og manglende vilje til å diskutere de faktiske problemstillingene.
Høyere utdanningØkonomiUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

En ungdomsskolereform som hensyntar kjønnsforskjeller

Tiltak som reduserer de store kjønnsforskjellene, og som hensyntar ulik pubertetsutvikling hos jenter og gutter, bør være en del av regjeringens kommende ungdomsskolereform.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Publikasjoner fra Mats

kjønnsforskjeller, skoler, ungdom, elever, gutter og jenter, tavle, kjønnssymboler
Mats Kirkebirkeland

En ungdomsskole som tar hensyn til kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene øker idet elevene går fra barneskolen til ungdomsskolen. Dette notatet presenterer innspill og tiltak til den kommende ungdomsskolereformen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Rekordhøye kraftutbytter etter rekordhøye kraftpriser?

Høye kraftpriser har skapt politisk debatt om Norges energipolitikk og kraftsystem. Kommer de høye kraftprisene oss alle til gode? Eller stemmer ikke dette? Les nytt notat av Mats Kirkebirkeland om kraftutbytter og kraftpriser.
Offentlig eierskap
yrkesfag, videregående opplæring
Mats Kirkebirkeland

En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens utdanningspolitikk: Om videregående opplæring

Dette notatet er det siste notatet i en serie på tre, som tar for seg utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Notatet ser på den delen av Hurdals-plattformen som omhandler videregående opplæring.
Norsk politikkSkolepolitikk
Skoleelev som rekker opp hånden
Mats Kirkebirkeland

En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens utdanningspolitikk: Om grunnskolen og elevenes læring

Dette notatet er det andre notatet i en serie på tre, som vil ta for seg utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Notatet ser på den delen av Hurdals-plattformen som omhandler grunnskolen og elevenes læring.
Norsk politikkSkolepolitikk
Lærer som vasker tavle med svamp
Mats Kirkebirkeland

En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens utdanningspolitikk: Om lærerne

Dette er første notat i en serie på tre, som vil ta for seg utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Dette notatet ser på den delen av Hurdalsplattformen som omhandler lærere.
Norsk politikkSkolepolitikk
Mats Kirkebirkeland

Partienes syn på skolepolitikk

På hvilke områder innen skole- og utdanningspolitikken er det mest uenighet blant partiene? Dersom vi får en ny regjering, hvilke endringer kan vi forvente? Og hva blir nytt hvis de borgerlige partiene beholder flertallet?
Norsk politikkSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Et forslag til reform av yrkesfagopplæringen

Yrkes- og håndverksfagene har lange og stolte tradisjoner i det norske samfunnet. I dette notatet lanseres derfor 17 konkrete tiltak som kan få flere til å velge og fullføre yrkesfag ved videregående opplæring, og heve yrkesfagenes status.
SkolepolitikkUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Er gratis høyere utdanning rettferdig?

En moderat studieavgift kan være et virkemiddel for å redusere ulikheten og bidra til sosioøkonomisk omfordeling i samfunnet.
AvgifterHøyere utdanningOffentlige utgifterVelferdstjenesterUlikhetUtdanning og forskning

Pressebilder