Mats Kirkebirkeland

Rådgiver

Mats A. Kirkebirkeland jobber som rådgiver i Civita. Han har studert finans ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og har fagbrev i akvakultur fra Fusa VGS. Han har blant annet vært vararepresentant til Stortinget  og medlem av Bydelsutvalget i Sagene for Høyre i perioden 2017-2021. Mats har også være medlem av Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) og Folkehøyskoleutvalget. I dag er Mats styremedlem i Gamle Oslo Høyre.

Mats holder foredrag om temaene:
– Liberalisme
– Konservatisme
– Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner  

Publikasjoner fra Mats

Bilde av Oslo City Hall
Mats Kirkebirkeland

Sløsing i Oslo kommune

Omfanget av sløsing, dårlig styring og svikt i både små og store saker gir grunnlag for å antyde at det er styringsproblemer på systemnivå i Oslo.
Økonomisk politikkNorsk politikk
kjønnsforskjeller, skoler, ungdom, elever, gutter og jenter, tavle, kjønnssymboler
Mats Kirkebirkeland

En ungdomsskole som tar hensyn til kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene øker idet elevene går fra barneskolen til ungdomsskolen. Dette notatet presenterer innspill og tiltak til den kommende ungdomsskolereformen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Rekordhøye kraftutbytter etter rekordhøye kraftpriser?

Høye kraftpriser har skapt politisk debatt om Norges energipolitikk og kraftsystem. Kommer de høye kraftprisene oss alle til gode? Eller stemmer ikke dette? Les nytt notat av Mats Kirkebirkeland om kraftutbytter og kraftpriser.
Offentlig eierskap
yrkesfag, videregående opplæring
Mats Kirkebirkeland

En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens utdanningspolitikk: Om videregående opplæring

Dette notatet er det siste notatet i en serie på tre, som tar for seg utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Notatet ser på den delen av Hurdals-plattformen som omhandler videregående opplæring.
Norsk politikkSkolepolitikk
Skoleelev som rekker opp hånden
Mats Kirkebirkeland

En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens utdanningspolitikk: Om grunnskolen og elevenes læring

Dette notatet er det andre notatet i en serie på tre, som vil ta for seg utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Notatet ser på den delen av Hurdals-plattformen som omhandler grunnskolen og elevenes læring.
Norsk politikkSkolepolitikk
Lærer som vasker tavle med svamp
Mats Kirkebirkeland

En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens utdanningspolitikk: Om lærerne

Dette er første notat i en serie på tre, som vil ta for seg utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Dette notatet ser på den delen av Hurdalsplattformen som omhandler lærere.
Norsk politikkSkolepolitikk
Mats Kirkebirkeland

Partienes syn på skolepolitikk

På hvilke områder innen skole- og utdanningspolitikken er det mest uenighet blant partiene? Dersom vi får en ny regjering, hvilke endringer kan vi forvente? Og hva blir nytt hvis de borgerlige partiene beholder flertallet?
Norsk politikkSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Et forslag til reform av yrkesfagopplæringen

Yrkes- og håndverksfagene har lange og stolte tradisjoner i det norske samfunnet. I dette notatet lanseres derfor 17 konkrete tiltak som kan få flere til å velge og fullføre yrkesfag ved videregående opplæring, og heve yrkesfagenes status.
SkolepolitikkUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting

Pressebilder