Høyere utdanning

Mer innen Høyere utdanning

telt
Kristin Clemet

Studenter i telt truer ingen

Universitetet er, og bør være, en arena for fri meningsbrytning.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
utdanning
Oda Oline Omdal

Ikke fjern muligheten til å ta opp fag!

Politikerne bør heller ta tak i problemet ved roten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
AI skrevet i sten
Oda Oline Omdal

Retten til bedre karakterer

Ingen bør få vitnemålet sitt hugget i stein.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
murer, yrkesfag, masterbrev, mastersyke, arbeid, håndverker
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor må man betale for mesterbrevet, mens mastergraden er gratis?

Plagiatsakene og debatten om mastersyken viser hvordan det norske utdanningssystemet favoriserer akademisk høyere utdanning.
Høyere utdanningSkolepolitikkArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Å vera seg sjølv nok?

Rektor Peer Jacob Svenkerud, eg har ikkje noko imot at Høgskulen i Innlandet vert universitet, slik du las mitt innlegg i Dag og Tid for to veker sidan.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
student, jobbe, arbeid, studier, tjene penger, kafe
Oda Oline Omdal

Studentene må jobbe!

Det er sunt for studenter å jobbe ved siden av studiene.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Caroline Gruer

Norge er et av verdens mest egalitære samfunn – men vil det vedvare?

Likestillingspolitikken har havnet i et spor der målsettingene ikke lenger husker hva som var begrunnelsen, og der virkemidlene er blitt mål i seg selv.
Høyere utdanningLikestilling og feminisme
Mats Kirkebirkeland

Studentorganisasjoner på autopilot

Når studentorganisasjonenes kritikk av skolepenger for studenter fra land utenfor EØS er så følelsesladet og overdreven, er det tegn på dårlige argumenter og manglende vilje til å diskutere de faktiske problemstillingene.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
utdanning
Mats Kirkebirkeland

Dansk høyere utdanning oversubsidieres. Det samme gjelder for norsk høyere utdanning.

Mitt forslag er å innføre en moderat egenandel eller studieavgift for å motvirke dette. Dette er også ett av flere forslag i Cepos-notatet.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Unge» ordinære studenter bør vike for «eldre» studenter

Om stadig flere av oss skal studere, også i voksen alder, trenger vi en ny måte å tenke finansiering på.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Sentraliserings-spøkelset»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk til valg på et mer desentralisert høyere utdanningssystem. Men har det være en sentralisering innen høyere utdanning i Norge de siste årene?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Er forskningen politisert?

Filosof Lars Fr. Svendsen i Civita mener at alle forskere har et verdimessig ståsted, men at de i sin forskning bør etterstrebe å være så objektive som mulig. I denne podcastepisoden samtaler han med Mathilde Fasting om utviklingen ved universiteter i USA hvor forskere nektes å komme til orde på grunn av politiske meninger.
Høyere utdanningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Gard Løken Frøvoll

Ja til valg­mu­lig­heter i studie­støtten

Studentene står neppe fremst i køen for nye store bevilgninger. Politikerne og studentene selv bør derfor gå inn for muligheten for økt lån.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Gard Løken Frøvoll

Økt studielån er løsningen

Mange studenter har dårlig råd. Samtidig går vi inn i økonomisk trangere tider. Hvordan kan vi bedre studentenes økonomi uten å sprenge statsbudsjettet, spør Gard Løken Frøvoll i Khrono.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Jan Erik Grindheim

På tide å gjenreise læreboka?

Jan Erik Grindheim i Dag og Tid.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Torstein Ulserød

Er det trygt å være borgerlig kunststudent?

Særlig hvis man ønsker å kutte i offentlige kulturbudsjetter, spør Torstein Ulserød i Mineva.
Politikk og samfunnHøyere utdanningKultur
Lars Kolbeinstveit

Akademisk frihet fra stat og nytte

Hvis offentlige utgifter til høyere utdanning var lavere, studentmassen mindre, gjennomføringen raskere og kvaliteten bedre, hadde det kanskje ikke oppstått en diskusjon om nytte, skriver Lars Kolbeinstveit.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Arbeidstilknytning bør vurderes som en indikator

"En eller annen form for arbeidstilknytning i etterkant av studiene bør vurderes som en indikator i finansieringsmodellen", skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Hva skjer med yrker og utdanning etter koronakrisen?

"Det norske arbeidsmarkedet har tidligere vist stor omstillingsevne. Vi ser også at utdanningsvalg påvirkes av konjunkturer og samfunnsendringer."
Høyere utdanningPolitikk og samfunnSkolepolitikkUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Utrolig små effekter

Mats Kirkebirkeland med til Engaas og Norsk Studentorganisasjon om høyere utdanning og egenandeler.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Mindre selvrealisering, takk

Hvorfor skal arbeiderklassen finansiere akademikerbarn som skal «finne seg selv» i humaniora og samfunnsvitenskap?
Høyere utdanningUtdanning og forskning

Kunnskapsbasert politikk, eller politisert kunnskap?

Debattmøte på Litteraturhuset i Trondheim tirsdag 18. juni.
ForskningHøyere utdanningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

På tide å nyansere kritikken av NHH

"Jeg vet at mange av dem som har kritisert NHH, har tatt forbehold. Men inntrykket mange sitter igjen med, er nok veldig negativt. Jeg håper derfor at både nåværende og tidligere studenter kan bidra til at NHH igjen får et bedre rykte, og til at et godt rykte er fortjent", skriver Kristin Clemet.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Humanistisk kunnskap

Hva er forskjellen på humanistisk kunnskap og naturvitenskapelig kunnskap? Er det ene mer nyttig, mer verdt enn det andre, og hva slags kunnskap vil vi trenge i fremtiden? Mathilde Fasting i Magma.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Studentane bør betala for seg

"Det er i handverkaren og samfunnet si interesse at fellesskapen framleis i høg grad finansierer studium, men det er rimeleg at studentane betalar ein skjerv sjølv òg." Lars Kolbeinstveit i Dag og tid.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Skattefinansiert intellektuell latskap

"Universitetet er ingen pølsefabrikk – studentene skal dannes der, men det er ikke nødvendigvis dannende å få noe gratis," skriver Lars Kolbeinstveit.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Fjern alderspoengene ved opptak til studier

"Alderspoeng gir et perverst insentiv til å utsette studiene, uten at man nødvendigvis er mer kvalifisert," skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Om mastersyke og studieavgift

"Det er viktig å minne om at det ikke er gratisprinsippet som sikrer lik rett til utdanning, men Lånekassens mulighet til å dekke levekostnader under utdanning, uavhengig av sosioøkonomisk status," skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Studieavgift bør innføres i Norge

"Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet. Likevel går høyere utdanning - stort sett - i arv i Norge," skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Hylekoret fra Høyden

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener at Solberg-regjeringens statsbudsjett er "uansvarlig" og "et svik". Herre min hatt. Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Hva er verdien av en mastergrad?

Har vi en mastersyke i det norske samfunnet i dag? Mats Kirkebirkeland svarer Trine Eilertsen i Aftenposten.
Høyere utdanningUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor venstresiden bør støtte studieavgift

Egenandeler ved norske utdanningsinstitusjoner vil være en indirekte skatt på samfunnets mest privilegerte og ressurssterke. Burde i så fall forslaget om en moderat studieavgift egentlig komme fra venstresiden?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Ingenting er gratis

Litt overrasket av at DN ikke er mer villig til å drøfte egenandeler. Ingenting er gratis, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i sitt svarinnlegg i Dagens Næringsliv.
Høyere utdanningOffentlige utgifterUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Debatten om studieavgift: Mer aktivistisk enn akademisk

"Moderate egenandeler står ikke i et nødvendig motsetningsforhold til idealer om studentenes læring og dannelse ved høyskolene og universitetene," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning