Pengepolitikk

Mer innen Pengepolitikk

Luxembourg
Per Christiansen

Luxemburg og EU: pengevesenet

Luxemburg er en liten stat med en åpen økonomi, som trives godt i EU. Det er det gode grunner for. Situasjonen kan kanskje passende illustreres ved landets pengevesen.
PengepolitikkEU og EØS
Norske kroner og Euro
Per Christiansen

Om den norske krone og euroen

Norges økonomiske forbindelser med andre land er overveiende knyttet til eurosonen. Stabile valutakurser mellom den norske krone og euro gir trygghet i disse økonomiske forbindelser. Men andre hensyn kan også komme inn. 
PengepolitikkEU og EØS
Euro
Per Christiansen

Hensikten med EUs felles valuta

Den felles valuta var et kompromiss mellom Tyskland og Frankrike, i en historisk situasjon som gjorde tysk gjenforening mulig. Euroen har forsterket integrasjonen i EU.
PengepolitikkEU og EØS
Euro
Per Christiansen

Må en EU-stat innføre euro?

EU-statene er rettslig forpliktet til å innføre euro, så sant kravene som stilles er oppfylt. Forpliktelsen er imidlertid lite egnet for håndhevelse, noe også erfaringene viser. 
PengepolitikkEU og EØS
Inflasjon
Steinar Juel

Inflasjonsforvirring fra Mímir & Marsdal og økonomiprofessor Jerven

Prisreguleringer eller prisstopp er ikke egnet til å holde styr på inflasjonen.
Økonomisk politikkPengepolitikk
AI økende kostnader
Steinar Juel

Statsbudsjettet kan avgjøre rentetoppen

Det er flere store kostnader med ekspansiv finanspolitikk kombinert med desto høyere rente.
Økonomisk politikkPengepolitikkFinanspolitikk
Norske kroner, hundrelapper, sedler, NOK, penger
Steinar Juel

Neppe stabil, lav inflasjon og lave renter igjen snarlig

Mye tilsier at vi vil oppleve høyere og mer variabel inflasjon fremover enn vi har gjort de siste 30 årene.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
inflasjon
Steinar Juel

Jeg har ikke tatt til orde for streng inflasjonsstyring

Når Norges Bank i sin siste pengepolitiske rapport legger opp til at inflasjonen først vil nå toprosentmålet om fire år, kan en vanskelig si at banken fører en streng inflasjonsstyring.
PengepolitikkØkonomi og velferd
lønn penger
Steinar Juel

Frontfagsmodellen og pengepolitikken trenger hverandre

Hvis Norges Bank ikke reagerer når inflasjonen går opp, selv om den er importert, er det fare for at tiltroen til bankens reaksjonsmønster svekkes. Da øker risikoen for at lønnsoppgjørene sklir ut.
Økonomisk politikkPengepolitikkArbeid og sysselsetting
bank
Steinar Juel

Bankkriser – igjen

Silicon Valley Banks kollaps skaper risiko for mer finansuro fremover. Det tilsier at sentralbankene bør gå mer gradvis frem med renteøkningene.
PengepolitikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
penger inflasjon
Steinar Juel

Opp som en løve, ned som en skinnfell

Marcus Hagedorns massive, faglige angrep på økonomkolleger koker ned til nesten ingenting: Han mener det legges for stor vekt på å få inflasjonen ned.
PengepolitikkØkonomisk politikkFinanspolitikk
Steinar Juel

Neppe en stor feil å holde renten i ro nå

Renteøkningenes effekt på prisveksten er usikker nå. Norges Bank gjør neppe noen stor feil ved å holde styringsrenten uendret denne uken.
PengepolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Nei, målet for pengepolitikken er ikke uklart

Ut fra min vurdering kan Brasch og Slettens forståelse vanskelig leses ut fra lovens formuleringer.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Er virkelig medisinen verre enn sykdommen?

Steinar Juel svarer Martin Sandbu.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
økonomisk politikk
Steinar Juel

Alltid usikkerhet knyttet til økonomisk politikk

Agendas Tiril Rustand Halvorsen er i tvil om det er lurt å bruke renten nå for å dempe inflasjonen.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Jon Nicolaisen

Handlingsregelens eksamen

Våre myndigheter står foran en krevende oppgave: å stramme inn bruken av oljepenger over statsbudsjettet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Stortingssalen
Sondre Hansmark

Fingrene unna rentefatet

Vi bør frykte Stortinget mer enn vi frykter Stoltenberg. Politikerne må holde godt på pengepungen og la pengepolitikken virke.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Kristin ClemetJon Nicolaisen

Renten og de rikeste

Det er ikke slik at skjevere fordeling kan forklare økningen i spareraten. Globalt er det ikke slik at fordelingen er blitt skjevere. Den er, tvert imot, blitt jevnere.
PengepolitikkØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Pengepolitikken er i praksis oppbrukt

I dag er det ingen som har ansvaret for om miksen av pengepolitikk og finanspolitikk er hensiktsmessig, om en for eksempel lener seg for mye på pengepolitikken slik at den langsiktige likevektsrenten faller og produktivitetsveksten svekkes.
PengepolitikkØkonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Steinar Juel

Svak krone – fordi vi fortjener det

Kronekursen er ganske passe ut fra situasjonen i norsk økonomi, og kan godt svekkes mer uten at det vil være noe problem, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Rødglødende seddelpresser

"Til mange tradisjonelle økonomers store frustrasjon har en perifer retning innen økonomifaget kalt Modern Monetary Theory (forkortet til MMT), fått stadig mer oppmerksomhet." Haakon Riekeles i Morgenbladet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Hvor skal alle krisepengene komme fra?

De økonomiske tiltakene mot korona må være langvarige, men handlingsrommet finnes for de landene som vil. I flere land kan det raskt bli aktuelt å ty til seddelpressen, skriver Haakon Riekeles i Minerva.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Tidenes største pengepolitiske eksperiment

«Sentralbankenes nullrentepolitikk og kvantitative lettelser går mot slutten. Har det vært en suksess?» Mats Kirkebirkeland går kritisk gjennom den globale pengepolitikken som har vært ført de siste årene.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen bør innføre en dobbel handlingsregel

Tiden for å stramme inn offentlig pengebruk, er nå. Hvis regjeringens forbruksfest fortsetter, kan bakrusen bli kraftig. Høyres begrunnelser for å la være å stramme inn handlingsregelen er svakt begrunnet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen.
Økonomisk politikkPengepolitikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftFinanspolitikk
Andreas Hardhaug Olsen

Lærdommer fra en krise

Nedgangstidene vestlige økonomier gjennomlever, er de mest alvorlige på 80 år. For å bekjempe krisen og hindre gjentakelser, må vi hente frem perspektiver formulert i kjølvannet av 1930-tallets depresjon, og supplere med senere innsikter. Andreas Hardhaug Olsen i Klassekampen:
IdeerPengepolitikkFinanspolitikk
inflasjon
Marius Gustavson

Inflasjonsmålet fungerer ikke

"Lave renter stimulerer fortsatt boligpriser og låneopptak i Norge. Husholdningenes gjeldsbelastning er rekordhøy sammenlignet med andre industriland. Dette øker den finansielle sårbarheten og sannsynligheten for en periode med privat gjeldsreduksjon, også i Norge. Å legge et robusthetsmål til dagens inflasjons- og produksjonsmål er dessverre ikke tilstrekkelig til å løse problemene ved dagens pengesystem," skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd