Øystein Olsen

Samfunnsøkonom (deltid)

Øystein Olsen arbeider deltid som samfunnsøkonom i Civita. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). Øystein Olsen var sentralbanksjef i perioden 2011-2022. Tidligere har han vært forsker og direktør i Statistisk sentralbyrå og ledet Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Olsen har ledet flere offentlige utvalg, herunder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Regjeringens koronautvalg.

Øystein engasjerer seg i temaene:
– Makroøkonomi og økonomisk politikk
– Energi- og miljøøkonomiske problemstillinger
– Private versus offentlige velferdsleverandører

Pressebilder