Keynes + Hayek

Av Andreas Hardhaug Olsen

Boken er dessverre utsolgt, men den kan lastes ned under.

Tomt på lager

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Hva kan Friedrich August von Hayek og John Maynard Keynes lære oss om økonomiske kriser?

Både økonomer og andre med interesse for økonomisk politikk vil ha glede av å lese denne boken.

Agnar Sandmo, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Bokanmeldelse i Salongen, nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

Vanligvis framstilles motsetningene mellom Hayek og Keynes som ganske skjematiske: Keynes hører til venstre og vil bruke staten for å fikse økonomien, mens Hayek hører til høyre og vil at staten skal holde seg unna og la økonomien ordne seg selv. På noen måter er dette sant, men Olsen gir også dette bildet en etterlengtet nyansering. Man føler seg faktisk litt smartere etter å ha lest Keynes + Hayek, og det er en av de fineste tingene man kan si om en bok, spesielt en om økonomi.

– Ola Innset, historiker og skribent i Manifest Tidsskrift

Denne boka gir en ny, god og kunnskapsrik innføring om to sentrale elementer i økonomien fra to sentrale økonomer.

– Ola Grytten, professor i økonomisk historie ved NHH.

Det er ingen tvil om at Hardhaug Olsen har gjort en grundig – og ikke rent lite imponerende – jobb med å sammenfatte debatten på en interessant måte. Jeg vet om en rekke fag som ville hatt godt av å sette opp boken på pensumlistene.

– Ove Vanebo, jurist og tidligere leder i FpU. Se bokanmeldelsen på Minervanett.no.

Et godt stykke samfunnsøkonomisk idéhistorie som åpner flere fruktbare perspektiver for en nyansert og helhetlig forståelse av økonomiske kriser og konjunkturer. Vi blir også minnet om at ny kunnskap kan oppstå når innsikt fra ulike samfunnsøkonomiske skoleretninger settes i forbindelse med hverandre.

– Lars Peder Nordbakken, siviløkonom og strategirådgiver.

I 2009 innledet Barack Obama sitt presidentskap med mange av de samme utfordringene Franklin D. Roosevelt sto overfor i 1933. Resesjonen vestlige økonomier har befunnet seg i etter 2008, er den kraftigste siden Den store depresjonen. I jakten på svar på hva som har gått galt og hvor veien bør gå videre, har politikere, journalister, akademikere og tankesmier hentet to av de mest innflytelsesrike tenkerne fra forrige århundre – John Maynard Keynes og Friedrich August von Hayek – frem fra historiebøkene.

Debatten Keynes og Hayek deltok i, gjenspeiler frem-deles kjernen i moderne økonomisk teori. Skyldes ubalanser en markedsøkonomi overlatt til seg selv, eller offentlig innblanding i form av dårlige reguleringer og mislykket pengepolitikk? Vil markedskreftene automatisk justere økonomien tilbake til normaltilstand, eller er en velfungerende økonomi avhengig av aktiv stabiliseringspolitikk?

Keynes + Hayek ser ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.

Boken er dessverre utsolgt, men den kan lastes ned her: