Økonomiske systemer

publikasjoner

Lars Peder Nordbakken

Hva er markedsøkonomi?

Markedsøkonomien har vist seg å være overlegent alle alternativer i sin evne til å tilfredsstille materielle og immaterielle behov. Men hvilke spilleregler er en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi betinget av?
ØkonomiØkonomiske systemerNæringspolitikk
klima
Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Andreas Hardhaug Olsen

Keynes + Hayek

Hva kan Friedrich August von Hayek og John Maynard Keynes lære oss om økonomiske kriser? Keynes + Hayek ser ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.
Liberale tenkereØkonomisk politikkPengepolitikkFinanspolitikk
Mathilde FastingUlla Fjeldstad

Marked og moral

Kapitalismen bringer med seg store strukturelle, økonomiske og sosiale endringer, og dermed også moralske utfordringer. Hva kan historien fortelle oss om marked og moral, og har den relevans for dagens debatt om markedet?
IdeerNæringslivØkonomiØkonomiske systemer
Johan Norberg

Da mennesket skapte verden

«Da mennesket skapte verden» er historien om velstandsutviklingen og dens viktige forutsetninger, et kampskrift mot den kontrolliver, misunnelse og frykt som truer friheten i dag. Med denne boken går Norberg rett inn i dagens aktuelle debatter om markedsøkonomi, bedrifters samfunnsansvar, miljø, lykke og konsum.
IdeerLiberalismeØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?

Dette notatet ser på noen av grunnene til hvorfor det er viktig å også ha en sterk og mangfoldig privat sektor.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk

Mer innen Økonomiske systemer

Steinar Juel

Dokumenterer ikke at reguleringer mot «serieopplånere» vil virke

Jeg er ingen generell motstander av reguleringer, men de må ha klare mål og faktisk virke.
BoligpolitikkØkonomisk politikkØkonomiske systemer
butikk klær
Steinar Juel

Tiggere i dress og skatteglade politikere

Jo lenger en går i retning av å sosialisere gevinstene, jo vanskeligere blir det å argumentere mot sosialisering av tapene.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemerSkatt og avgifter
miljø skog
Gard Løken Frøvoll

Hvordan skape sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi er et ganske nytt begrep, som sto på trykk i en norsk avis for første gang i 2014.
ØkonomiØkonomiske systemerKlima og miljø
Strøm
Sondre Hansmark

Rødt og Frp ønsker en makspris på strøm. Det kan gi oss en strømkrise.

Kraftsystemer er komplekse greier. Det tåler ikke lite gjennomtenkte løsninger.
ØkonomiØkonomiske systemerKlima og miljø
Steinar Juel

Marked eller plandirektorat?

Professor Erling Moxnes mener tydeligvis at et sentralt organ vil være bedre til å beregne hva fyllingsgraden i vannmagasinene bør være, enn mange aktører når de gjør det ut fra prissignalene i et marked.
HandelØkonomiØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

Det er ikke dette kostbare og illusoriske skiftet norsk økonomi trenger nå, men snarere en revitalisert markedsøkonomi, som, utstyrt med de riktige rammebetingelsene, vil ta oss gjennom det grønne skiftet på en produktiv måte – til vårt felles beste.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hvor går grensene for hva politikere kan vite om fremtidens verdiskaping?

"Det siste vi trenger nå er en ny form for klimapolitisk merkantilisme som drives frem av overmodige politikere som ikke forstår sine egne kunnskapsillusjoner", skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Ressursforbruk og forurensning

Det er store utfordringer knyttet til både klima, natur og dyreliv. Kanskje vil det kreves tiltak som av mange vil oppleves som radikale. Men vi må for all del ikke betrakte økonomisk vekst som en fiende i denne kampen.
ØkonomiØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Det stemmer, økonomisk vekst er ikke fienden i klimakampen

Det er store utfordringer knyttet til både klima, natur og dyreliv. Kanskje vil det kreves tiltak som av mange vil oppleves som radikale. Men vi må for all del ikke betrakte økonomisk vekst som en fiende i denne kampen.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Steinar Juel

Grovt fusk fra Agendas Hilde Nagell

Det er greit at vi er uenige i sak, men å klippe i setninger for å få et sitat til å stemme med egne politikkholdninger, er direkte uredelig.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Økonomisk vekst er ikke fienden

"Ved å påstå at vi må bremse den økonomiske veksten for å redusere klimautslippene går Berg i den kjente fellen som er å blande korrelasjon og kausalitet."
Økonomiske systemerKlima og miljø
Aslak Versto Storsletten

En kontekst for alt, Braanen

I Norge har vi hverken en uregulert markedsøkonomi eller ideologisk tro på at markedet løser alt, og vi har trolig den beste samfunnsmodellen per dags dato til å håndtere korona og gi våre barn en verdig fremtid, skriver Aslak Versto Storsletten i sitt svar i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Einar Gerhardsen og veien videre for Ap

"Jeg har til gode å se overbevisende argumenter for at løsningen er mer planøkonomi og sosialisme, slik Gerhardsen sto for på 1950-tallet." Kristin Clemet svarer i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Det meste er bedre i dag enn det var før

"Vi er mer velstående. Vi får bedre utdanning, og vi har likere muligheter. Vi kan leve friere og mer selvstendige liv. Vi har en velferdsstat som i langt større grad enn før tar vare på oss hvis og når vi trenger det."
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Hva ville Gerhardsen gjort?

Så hva ville Gerhardsen gjort, hvis han levde i dag og skulle møte dagens utfordringer? Slik vi må forstå Kristjánsson, Moxnes og Marsdal, ville Gerhardsen ha innført en radikal form for sosialisme og planøkonomi – altså noe som til forveksling ligner på Rødts program. Er det noen andre som tror på det? Jeg tror ikke det, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Steinar Juel

Markedsøkonomien må vedlikeholdes

Det er ikke nødvendigvis behov for en ny versjon av vårt økonomiske system, men systemet trenger kontinuerlig vedlikehold og justeringer for at det skal fortsette å tjene oss alle på en best mulig måte.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Marius Doksheim

Det er ikke sosialismen som har skapt norsk suksess

Norge har siden 1980-tallet ført en helt annen økonomisk politikk enn den SV ønsket, og det har tjent oss godt. Det er helt feil at Norge er blitt en vellykket økonomi som følge av ”sosialistiske virkemidler”.
Sosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Vi trenger en miks av offentlig og privat

"Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon bidrar til å utvikle de nordiske velferdsmodellene – ikke til å undergrave dem. Derfor bør vi ha en åpen og pragmatisk holdning til hvilke løsninger som til enhver tid er best", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Steinar Juel

Kapitalisme er ikke markedsøkonomi

Rå kapitalisme er skadelig for befolkningen og for økonomiens utvikling. Opioid-epidemien i USA viser hvor ille det kan gå.
IdeerØkonomiske systemerNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører sentrale for velferdsvekst

"Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Offentlig bedre enn privat?

Det er en grunn til at planøkonomien spilte fallitt. Kristin Clemet i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Vasketanker

Det er ikke helt klart hva Klassekampen ville med sin reportasje sist lørdag, der avisen «avslørte» at Cathrine Sandnes, Marte Gerhardsen og jeg bruker vaskehjelp i hjemmet. Uansett hvilke motiver Klassekampen hadde, kan de diskuteres, så la oss se på noen mulige motiver. Kristin Clemet i Dagsavisen:
ØkonomiØkonomiske systemerArbeid og sysselsetting
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Den norske modellen skaper også ulikhet

"Ofte hevdes det at velferdsordningene og likheten er en forutsetning for at folk skal godta de raske omstillingene i markedsøkonomien. Disse påstandene er det åpenbart noe i, men vel så viktig er det at folk godtar markedskonkurransen hvis vi på sikt skal beholde arbeid, velferd og likhet," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Bergens Tidende.
UlikhetDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Mathilde FastingVilleman Vinje

Bærekraftig vekst

"Å strupe kapitalismen vil kanskje redusere utslippene, men det vil også gi en rekke uheldige bivirkninger. Derfor må det legges til rette for å kombinere vekst og miljøvennlig adferd. Det er dessuten vanskelig å se hvordan de ekstreme omleggingene MDG tar til orde for kan la seg forene med at innbyggerne får ta frie valg," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i et svar til Rasmus Hansson.
ØkonomiØkonomiske systemerKlima og miljø
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Markedsøkonomien er en forutsetning for ”den norske modellen.”

"Etter Frp-landsmøtet har det igjen oppstått en debatt om «den norske modellen». Hva kjennetegner den? Hva gjør at vi, sammenlignet med andre land, lykkes så godt?", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
Den nordiske modellenØkonomiske systemer

Stiglitz og den norske modellen

"Universitetets aula var stappfull av folk som ville høre Stiglitz’ foredrag. Han begynte med å sette det hele i et historisk perspektiv: Dagens finanskrise er den verste økonomiske krisen siden The Great Depression. I foredraget presenterte nobelprisvinneren sitt syn på de underliggende årsakene til finanskrisen, ispedd mange harde spark til finansnæring, reguleringsmyndigheter og banksjefer," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Das nordische Wohlfahrtsstaatswunder

"Relativt høyt skattenivå og velferdsstat lar seg visstnok kombinere med konkurransekraft likevel", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
VelferdsstatenDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Den nordiske modellen: Liberal, konservativ, sosialdemokratisk

"Om modellen skulle ha et alternativt politisk-ideologisk ladet navn måtte det bli ’liberal-konservativ-sosialdemokratisk modell’ eller ’sosialdemokratisk-liberal-konservativ modell’", skriver Stein Kuhnle.
IdeerKonservatismeLiberalismeSosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Statens rolle i norsk økonomisk politikk

Se video fra frokostmøtet tirsdag 19. september om statens rolle i norsk økonomisk politikk med professor i historie og forfatter Einar Lie, har vi invitert Bjørn Skogstad Aamo, tidligere statssekretær (Ap) og direktør i Kredittilsynet, Eivind Reiten, tidligere statsråd (Sp) og konsernsjef i Norsk Hydro, og Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved UiO.
Økonomisk politikkNorsk politikkØkonomiske systemer