Hva er markedsøkonomi?

I denne lille pamfletten redegjør Lars Peder Nordbakken for markedsøkonomien som system, deretter for hvilke spilleregler en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi er betinget av.

kr 49,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Markedsøkonomien er det eneste økonomiske systemet som er forenlig med et liberalt begrep om frihet. Historisk har det vist seg å være overlegent alle alternativer i sin evne til å tilfredsstille materielle og immaterielle behov.

I denne lille pamfletten redegjør Lars Peder Nordbakken for markedsøkonomien som system, deretter for hvilke spilleregler en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi er betinget av. Hvilke krav stiller spillereglene til politisk vedlikehold og forbedring i møte med endringer i kunnskap, teknologi og maktforhold? Og hvilke sammenhenger finner vi mellom markedsøkonomien og de øvrige grunnpilarene i et liberalt samfunn: rettsstaten, demokratiet og sivilsamfunnet?

Her kan du høre Lars Peder Nordbakken presentere pamfletten i Civitas podcast Liberal halvtime:

Kr. 49,- inkl. porto.

For bestillinger på mer enn 5 eks, ta kontakt med Cathrine Ulrikson på [email protected]

Pamfletten kan også lastes ned gratis her: