Marked og moral

Hva kan historien fortelle oss om marked og moral, og har den relevans for dagens debatt om markedet?

Tomt på lager

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Boken er kun tilgjengelig som gratis pdf.

Markedsøkonomien har medført velstand og bedre levekår, først i de landene som tok den i bruk tidlig på 1700-tallet, senere i andre deler av verden. Markedet har også bidratt til store samfunnsmessige omveltninger.

De grunnleggende etiske og filosofiske betraktningene rundt markedet og markedssamfunnet har ikke nødvendigvis forandret seg på samme måte. Opplysningstidens tenkere var vitne til at handelskapitalismen brakte med seg store strukturelle, økonomiske og sosiale endringer, men også moralske utfordringer. Vi opplever det samme i dag.

Hva kan historien fortelle oss om marked og moral, og har den relevans for dagens debatt om markedet?