Avgifter

Mer innen Avgifter

arv
Theodor Barndon Helland

Den prinsipielle forklaringen mot arveavgift

For liberale og konservative er skatter og avgifter et spørsmål om prinsipper.
AvgifterArveavgiftSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Teori og praksis i klimapolitikken

En reduksjon av elbilsubsidiene vil aldri kunne stoppe den globale elbilrevolusjonen.
AvgifterSkatt og avgifter
El-bil og sykkel
Gard Løken Frøvoll

Klimaproblemet skyldes ikke mangel på elbiler

veier, og kan dermed fungere som en bremsekloss i overgangen til nye reisevaner og grønnere byutvikling.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljø
El-bil og sykkel
Gard Løken Frøvoll

Ruter-sjefen har rett, elbilfordelene bør reduseres

Det er på tide å vurdere de ulike elbilfordelene på nytt, og se spesielt nøye på fordelene som gjør bilbruk i storbyen mer attraktivt.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljø
Strøm
Sondre Hansmark

Unøyaktige elendighetsbeskrivelser om strøm

Therese Solliens kommentar om de høye strømprisene inneholder en rekke unøyaktige påstander.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Sondre Hansmark

SV utsetter viktig klimaløsning

SV, Rødt og Frp har et energiregnestykke som ikke går opp.
AvgifterKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Karbonavgifter folk kan akseptere

Det er minst tre modeller for karbonprising som er bedre enn det regjeringen foreslår i Hurdalsplattformen.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Høye strømpriser tjener Norge

Å selge strømmen på billigsalg innenlands er sløsing med verdifulle fellesressurser.
AvgifterØkonomisk politikkKlima og miljøSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Karbonavgifter folk kan akseptere

Det er minst tre modeller for karbonprising som er bedre enn det regjeringen foreslår i Hurdalsplattformen.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Effektiv og rettferdig klimapolitikk

Det er tid for en effektiv og rettferdig klimapolitikk med liberale kjennetegn. Ett virkemiddel som seriøst bør vurderes er såkalt karbonavgift til fordeling (KAF).
AvgifterKlima og miljø
Sondre Hansmark

Vi må tåle høye strømpriser

Med godt utbygde mellomlandsforbindelser, og et kraftmarked som setter balanse mellom tilbud og etterspørsel, kan vi få et Europa som samarbeider tettere om å skape en utslippsfri energiforsyning, og en lønnsom løsning på klimakrisen.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Hardhendt parkeringsforslag

Byrådene i Oslo og Bergen sitt forslag om å pålegge private å ta betalt for parkering, vil nok føre til at flere lar bilen stå. Men, det vil også innebære en klar begrensning av eiendomsretten.
AvgifterEiendomsrettigheterKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Rettferdig klimapolitikk?

Klima har dominert valgkampen de siste ukene. Derfor er språket som brukes i klimadebatten viktig.
AvgifterNorsk politikkPolitisk filosofiKlima og miljø
Steinar Juel

Næringspolitikk: Diffuse svar

Jeg kjenner ingen som tror at markedet vil løse klimaproblemene uten at det innføres et system hvor forurenser betaler.
AvgifterKlima og miljøNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Utslippsreduksjoner er dyrt nok fra før

Klimapolitikken vil være dyr nok fra før, så målet må være å gjøre den billigst mulig, med tiltak vi vet fungerer, skriver Gard Løken Frøvoll.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Bensindebatt på villspor

Bilavgiftene kan differensieres mellom by og land, men det må gjøres på riktig måte.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
Bjørn-Kristian Svendsrud

Norsk alkoholpolitikk i et nøtteskall

Høye alkoholavgifter gir skyhøy handelslekkasje, og regjeringen foreslår ytterligere økning i alkoholavgiftene i statsbudsjettet for 2021. Finnes det politisk vilje til å gjøre endringer, skriver Bjørn-Kristian Svendsrud i Dagbladet.
AvgifterSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

En kjærlighetserklæring til miljøavgiftene

Målet med miljøavgifter er først og fremst å redusere etterspørselen etter det som forurenser. Dersom man ønsker å kutte utslipp ytterligere, kan inntektene fra næringslivet gå til å utvikle utslippsfri teknologi.
AvgifterKlimaomstillingsutvalgetØkonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Å ta klimamålene på alvor vil koste, men folk flest kan gå i pluss

Om vi øker prisen på bensin og diesel med to kroner og prisen på oksekjøtt med 18 kroner kan Norge nå sin del av 1,5-gradersmålet. Om vi fordeler inntektene flatt blant alle skattebetalere, blir det 4675 kroner per person. For de aller fleste vil det bety at de får klart mer igjen enn de betaler i økt pris på kjøtt og drivstoff, skriver Haakon Riekeles i Harvest Magazine.
AvgifterKlima og miljø
Haakon Riekeles

Kjøtt må tas med i klimaregnestykket – og klimaavgiftene

"Med tilstrekkelig omstillingsvilje kan norsk landbruk komme godt ut av en mer ambisiøs klimapolitikk", skriver Haakon Riekeles i Nationen.
AvgifterKlima og miljø
Kristin Clemet

Bryr folk seg om hva de betaler i skatt – eller hva skattepengene går til?

Det fine med bompengeprotestene er at de som betaler denne skatten, har begynt å interessere seg for hva pengene går til. Kristin Clemet i Aftenposten.
AvgifterOffentlige utgifterSkatt og avgifter
Steinar Juel

Bilavgifter til besvær

"Å stimulere til kjøp av flere biler ved å senke bilavgiftene kraftig har nok ikke vært planlagt. Når forbrukerne har vendt seg til lave bilavgifter, kan det bli ganske smertefullt å trappe dem opp igjen, særlig når omfanget av bompengefinansiering samtidig er blitt så stort som det nå er lagt opp til", skriver Steinar Juel.
AvgifterSkatt og avgifter

Temaside: Civita om klimatiltak

Her har vi samlet noen av publikasjonene utgitt av Civita, som presenterer tiltak for reduserte klimagassutslipp. 
AvgifterReformerØkonomi og velferdKlima og miljø
Marius Doksheim

Ulikhet, en dårlig forklaring

Tajik mener at regjeringens politikk fører til økte forskjeller, og at dette kan forklare den folkelige motstanden mot bompenger og EØS. Denne retorikken er ikke så presis. Marius Doksheim i Dagbladet.
AvgifterUlikhet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sukkeravgiften – det mest fornuftige er å fjerne den

"Viljen til å øke eller komme opp med nye avgifter er som kjent større enn evnen til å kutte i budsjettet." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
AvgifterSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Gi støtte til batteri, ikke til luksus

"De tyngste, dyreste hybrid- og elbilene får mest statsstøtte i dag. Støtten bør knyttes til batteristørrelse – og trappes ned med tiden", skriver Haakon Riekeles.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Kvotemarkedet: Norges viktigste klimatiltak

"Norsk klimapolitikk er helt avhengig av et velfungerende kvotemarked. Norsk industri trenger like vilkår som resten av Europa. Det er derfor ikke noe alternativ til å bruke kvotemarkedet som virkemiddel. Alle som bryr seg om at utslippene fra industrien og oljenæringen i Norge, bør derfor være opptatt av kvotemarkedet," skriver Haakon Riekeles.
AvgifterKlima og miljø
Steinar Juel

Avgifter på elbiler nå

«Dersom ikke noe gjøres, vil statens inntekter fra bilavgiftene fortsette å falle, med ca 3 milliarder kroner i året», skriver Steinar Juel.
AvgifterSkatt og avgifter
Haakon RiekelesMats Kirkebirkeland

Bør bekymre seg vel så mye for venstresidens klimapolitikk

Riekeles og Kirkebirkeland svarer i Aftenposten: "Stærk avfeier en politikk basert på klimaavgifter som «politisk science fiction». Det er det liten grunn til."
AvgifterKlima og miljø
Haakon Riekeles

Nei til grønt skifte

Miljøbevegelsen og Venstre bør ta lærdom av Washingtons «nei» til det som kunne blitt den første CO2-avgiften i USA. Haakon Riekeles på Minervanett.no.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Drivstoffavgiftene må opp

Hvis Frp og Venstre gir hverandre en seier i hver sin hjertesak, kan de ikke bare redde det borgerlige samarbeidsprosjektet, men bevise at det fortjener å reddes. Haakon Riekeles i Dagbladet.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe

"Riktig utformet kan studieavgifter øke kvaliteten i høyere utdanning og sikre sosial mobilitet." Lars Gauden- Kolbeinstveit i Aftenposten.
AvgifterHøyere utdanningVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraftUtdanning og forskning
Haakon Riekeles

Høyere utslipp må gi høyere bensinavgift

Hvorfor mislykkes klimatiltakene i å gi reduserte utslipp? En avgjørende grunn er at politikerne er for feige til å benytte det tiltaket med klarest effekt: økte avgifter på drivstoff. Haakon Riekeles i Bergens Tidende.
AvgifterKlima og miljø
Mats Kirkebirkeland

Studieavgift kan gi høyere kvalitet

Studieavgift kan gi høyere kvalitet på norske studier. Mats A. Kirkebirkeland i Nettavisen Khrono.
AvgifterHøyere utdanning