Finanspolitikk

publikasjoner

Støre, Stoltenberg, Wall Street og økonomisk politikk
Steinar JuelJon Nicolaisen

Inflasjon, renter og økonomisk politikk

Dette notatet ser på utsiktene for inflasjon og renter i verden og i Norge de nærmeste årene, på risikobildet og den økonomiske politikken frem mot 2025.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Nr. 11 2016: Forsiktig vekst – eller full fart og bråstopp i 2021? Finanspolitiske veivalg på kort og mellomlang sikt

Vokser statsbudsjettene like mye som siste tre år, må bremsene settes på i 2021. En mer forsiktig politikk gir muligheten for moderate økninger i oljepengebruken i 15 nye år.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Når pengepolitikken brukes opp

I dette notatet sees det nærmere på rentens rolle i en økonomi. Hva er årsakene til nedgangen i de langsiktige rentene de siste 30 årene, og hva kan Norge gjøre for ikke å bli værende i en lavrentefelle?  Hvordan påvirker renteendringer økonomien, og forholdet mellom finanspolitikk og pengepolitikk?
PengepolitikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Det glemte fondet

Et statlig fond uten annet formål enn å tjene penger til seg selv kan være en risiko. Dette notatet foreslår at Folketrygdfondet tas inn i beregningsgrunnlaget for den finanspolitiske handlingsregelen, kombinert med at handlingsregelen reduseres noe.
Økonomisk politikkTrygder og pensjonerFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft

Mer innen Finanspolitikk

arbeidskraft
Steinar Juel

Politikerne vil så mye, men glemmer helheten

Arbeidskraft er flaskehalsen i Norge, ikke pengene. Politikerne må ta hensyn til det, ellers blir det ikke rom for større forsvar og mer helse og omsorg.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
Kristin Clemet

Norsk politikk har et problem

Norsk politikk er inne i en ond sirkel. Vedum illustrerer det godt.
FormuesskattOffentlige utgifterFinanspolitikk
Kristin Clemet

Defensivt fra Kaski om offentlig sektor

Det er altfor defensivt å bare lene seg tilbake og se på at offentlig sektor fortsetter å vokse.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Donald Trump er en politisk risiko for Oljefondet

Vil norske sparepenger være trygge med en ny runde impulsiv president Trump ved makten?
Økonomisk politikkInternasjonaltFinanspolitikk
handlingsregelen
Øystein Olsen

Skal vi takke av handlingsregelen?

Finanspolitikken bør frikobles fra vår finansformue, som er utsatt for store svingninger. Det vil være dristig å trappe opp bruken av oljepenger fra dagens nivå selv om fondet skulle vokse videre.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
AI økende kostnader
Steinar Juel

Statsbudsjettet kan avgjøre rentetoppen

Det er flere store kostnader med ekspansiv finanspolitikk kombinert med desto høyere rente.
Økonomisk politikkPengepolitikkFinanspolitikk
flis
Kristin Clemet

Flisespikkeri om offentlig sektor

Jeg er opptatt av det bidraget privat sektor gir til innovasjon, produktivitetsutvikling, mangfold og maktbalanse.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
penger gro
Steinar Juel

Slipp milliardene løs, det er vår

En inflasjonsspiral kan ikke brytes hvis alle deler av økonomien gis full kompensasjon for økte priser og kostnader. Nå gjør staten nettopp det – med over 60 prosent av norsk økonomi.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
penger inflasjon
Steinar Juel

Opp som en løve, ned som en skinnfell

Marcus Hagedorns massive, faglige angrep på økonomkolleger koker ned til nesten ingenting: Han mener det legges for stor vekt på å få inflasjonen ned.
PengepolitikkØkonomisk politikkFinanspolitikk
Steinar Juel

Statsbudsjettet: Kom panikken hos Vedum i august?

Flere av skatteøkningene virker lite gjennomtenkt og dårlig forberedt. Det kan ha sammenheng med at regjeringen altfor sent innså at budsjettet var for ekspansivt.
Økonomisk politikkFinanspolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Tale til hylekoret

Kanskje har han dempet forventningene så mye at folk flest blir lettet når budsjettet kommer. Og kanskje kan situasjonen bidra til at vi får en ny politisk kultur, som i mindre grad er preget av en konkurranse mellom partiene om å bevilge mest mulig. 
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk
økonomisk politikk
Steinar Juel

Alltid usikkerhet knyttet til økonomisk politikk

Agendas Tiril Rustand Halvorsen er i tvil om det er lurt å bruke renten nå for å dempe inflasjonen.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Stortingssalen
Sondre Hansmark

Fingrene unna rentefatet

Vi bør frykte Stortinget mer enn vi frykter Stoltenberg. Politikerne må holde godt på pengepungen og la pengepolitikken virke.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Solbergs avskjedsbudsjett skaper trøbbel for Støre

Solberg-regjeringen har lagt frem sitt siste statsbudsjett. Her er en kort oversikt over hvorfor dette kan skape trøbbel for Ap/Sp-regjeringen.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterVelferdsstatens bærekraftFinanspolitikk
Jan Erik Grindheim

Generasjonen som stjal fra den neste?

"I politikken er det vel knapt noen generasjon som har gjort mer for å sikre sine etterfølgere en trygg fremtid enn nettopp den de to professorene tilhører."
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Ikke stikk hull på Oljefondet!

Det er ingen ting i dag som gjør at disse begrunnelsene for Oljefondet og handlingsregelen er svekket. Heller tvert imot.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Fergesatsing og økonomisk analfabetisme

Norske politikere har lenge sluppet å prioritere. Perspektivmeldingen viser at denne tiden snart er over og det bør vi ta på alvor, skriver Gard Løken Frøvoll i Nettavisen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Statsfiksert på oljedop

Om vi ser bort fra land og samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med, har vi tidenes største offentlige sektor. Det er på tide å gi mer makt tilbake til borgerne, skriver Aslak Versto Storsletten i Minerva.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Vil norske politikere være i stand til å sette på bremsen?

Hvis vi fortsatt skal ha glede av fondet, må det holdes intakt. Det kan ikke tømmes. Vil Stortinget være i stand til å ta de beslutninger som er nødvendige?
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Regjeringen mangler budsjettkontroll

Politikk handler om prioriteringer. Regjeringens budsjettpolitikk gjør at vi kanskje må lære dette på den harde måten, skriver Gard Løken Frøvoll.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Statsdrilling på norsk

Den store skattepakken til oljenæringen viser tegn til at den detaljinngripende korporative staten kan komme tilbake som nissen på lasset.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdSelskapsskattFinanspolitikk
Kristin ClemetSteinar Juel

Det er forskjell på privat og offentlig sektor

I et liberalt demokrati er en liberal markedsøkonomi viktig for blant annet å ta vare på maktbalansen og mangfoldet i samfunnet og friheten til å skape noe. Kristin Clemet og Steinar Juel svarer Kalle Moene i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Det er avgjørende forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet

Det offentlige utgjør nær 60 prosent av fastlandsøkonomien, og koronakrisen bør ikke gjøre den varig høyere. Et marked og en bevilgning virker svært ulikt på produktiviteten.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Hva skjer med velferdsstatens bærekraft og finanspolitikken etter koronakrisen?

"Selv om økonomien i stor grad trolig vil re-starte uten hjelp når restriksjonene fjernes og adferden normaliseres, vil det trolig bli behov for noe mer normale finanspolitiske stimulanser for å få arbeidsledigheten tilstrekkelig ned."
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft

Hvordan vil fremtiden bli nå?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Eirik Newth og Jørn Rattsø.
VelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Peder Nordbakken

Koronakrisens økonomiske sjokk gjør at riktig faseforståelse nå er avgjørende

For å unngå en vanskelig håndterbar økonomisk krise bør politiske tiltak respektere faseskillene mellom stabilisering, normalisering og stimulering, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Konsekvensene av koronatiltakene

Vårt store oljefond, som gjør det mulig å sende oss alle ut i tre års betalt permisjon, må ikke bli en sovepute til å la være å vurdere kostnader, i vid forstand, opp mot nytte.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Hva er mest skremmende?

«Fremover kan myndighetene vanskelig lå være å foreta kost/nytte-vurderinger, dimensjonere tiltakene etter alvorlighetsgraden og være åpne om hvilke alternative scenarier de ser for seg», skriver Steinar Juel i VG.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Når flatere smittekurve lager bratt ledighetskurve

Kostnadene med tiltak må veies opp mot det en kan oppnå. At slike avveininger må gjøres mangler i det meste av den offentlige debatten.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

På tide å ta tak i det glemte fondet

"Et statlig fond med uklar tilknytning til statens finanser for øvrig utgjør en finanspolitisk risiko. Noen kan komme til å forsøke å bruke det til noe det aldri har vært meningen at det skal brukes til."
Økonomi og velferdFinanspolitikk
penger kontant
Haakon Riekeles

Djevelen i detaljene

Derfor er forslaget til revidert nasjonalbudsjett enda verre enn hva kritikken tilsier. Haakon Riekeles i Minerva.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Hva hvis ikke noe oljefond?

Hovedpoenget mitt er at det har betydning når en skal vurdere formuesfordelingen i Norge, at vi har en stor fellesformue. Jeg tenker da ikke bare på folks forbruksmulighet, som er Markussens utgangspunkt, mens også økonomisk trygghet over tid og graden av konsentrasjon av eiermakt. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhetFinanspolitikk