Velferdsstaten

Hvordan vil fremtiden bli nå?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Eirik Newth og Jørn Rattsø.

Publisert: 29. april 2020

Se video fra frokostmøtet her:

Civitafrokost via live stream onsdag 29. april 

Perspektivmeldingen er under arbeid, men koronakrisen har ført til at mange forhold må vurderes på nytt før meldingen kan legges frem. Vil Norge fortsatt være annerledeslandet med lav arbeidsledighet, gode statsfinanser og en produktiv arbeidsstyrke? Vil Norge komme styrket ut, eller vil krisen avdekke svakheter som det tar tid å reparere?

I panelet var finansminister Jan Tore Sanner, forfatter og fremtidstenker Eirik Newth og professor i samfunnsøkonom ved NTNU, Jørn Rattsø.

Møtet ble ledet av Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom i Civita.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og kun som direktesending på vår nettside og Facebook.