Innovasjon og entreprenørskap

Mer innen Innovasjon og entreprenørskap

AI innovasjon politikk problemløsning
Lars Peder Nordbakken

Månelandinger er dårlig egnet til å løse «ville problemer»

I praktisk omgang med slike utfordringer er vi helt avhengige av å utvikle en riktig forståelse av problemets natur, og forstå de kritiske samvirkende faktorene bak problemet.
IdeerInnovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Skjalg Stokke Hougen

Oslos tomme bygg burde huse gründere

Oslo kommune sløser både penger og areal på de mange tomme byggene kommunen eier. Enkelte av byggene burde brukes til å gi gründere og næringsliv møteplasser.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
ideer innovasjon
Lars Peder Nordbakken

For lettvint om Mazzucato

Haugland og Myklebust dekker over økonomifagets mangfold, og forvirrer mer enn å klargjøre.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
grønn landbruk salat
Lars Peder Nordbakken

Kan virkelig staten skape markeder og grønn omstilling?

Det ligger en uklarhet i Hilde Nagells forsvar for Mariana Mazzucato.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Mariana Mazzucato var professoren som var overalt. Så skjedde ingenting.

Det er vanskelig å få øye på Mariana Mazzucatos innflytelse i regjeringen, til tross for et momentum i valgkampen 2021. Det er nok like greit.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
LiberalismeIdeerInnovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Vi får ikke grønn verdiskaping uten kreativ ødeleggelse

89 prosent av velgerne mener det er viktig at vi lykkes med å etablere flere vekstkraftige nye bedrifter i Norge. Vil velgerne snart få svar på hvordan politikerne har tenkt å få til dette?
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivØkonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk
https://www.istockphoto.com/
Mathilde Fasting

Norske eiere er ikke skurker

Svært lave renter har ført til at formuesverdiene har økt kraftig, det samme har aksjeverdiene. Det er lenge siden boligkrakket på begynnelsen av 1990-tallet, men krakk i aksjemarkedene kan komme, og renten kan stige igjen. Da vil mange av holdingselskapene tape penger, og verdiene vil reduseres. Det er kanskje bra for den målte ulikheten, men det er  ikke bra for Norge.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Entreprenørånden i Norge har våknet til nytt liv

Ferske tall viser at gründerånden i norsk næringsliv har hatt en oppsving de siste to årene, og at den positive utviklingen fortsetter i 2021 på tross av pandemien, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Fenomenet Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato har blitt en viktig premissleverandør for utvikling av forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk i Norge. En ukritisk omfavnelse av hennes ideer bør erstattes med en kritisk og konstruktiv diskusjon, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hvor går partiene i næringspolitikken?

Problemene med manglende innovasjon og omstilling blir ikke mindre av mer statlig styring eller bare mer av den samme politikken. Venstre og Høyre ser ut til å ha forstått det.
Norsk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Det trengs fremgang i innovasjonspolitikken

Løsningen på det norske innovasjonsproblemet handler om en merkbar styrking av de brede og generelle rammebetingelsene, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger reform

De siste femten årene har Norge sakket akterut, også når vi sammenligner med de øvrige nordiske landene, på et av de aller viktigste områdene for fremtidig jobb- og verdiskaping: Oppstart av nye innovative bedrifter med et stort verdiskapende vekstpotensial. Lars Peder Nordbakken i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Markedsøkonomien er den store innovasjonsmotoren

Mange tror at forskning og innovasjon er det samme. Det stemmer ikke, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemerNæringspolitikk
Steinar Juel

Tyveri eller læring?

"Det er skremmende å se hvordan de positive effektene av handel og økonomisk samkvem nå blir karakterisert som noe negativt, også av norske kommentatorer. Trump-språket sniker seg inn." Steinar Juel i DN.
Innovasjon og entreprenørskapHandelØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Blinde markeder – fremsynt stat?

Norsk økonomi er ikke tjent med en politikk som bygger på overdreven tiltro til staten som retningsviser og pionér for innovasjon. Lars Peder Nordbakken i Dagens Næringsliv.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Idé, lys
Steinar Juel

Viktig med innovasjon – men bare i teorien

"Noen over fiskeriministeren bør gripe inn før dette blir en større skandale. Regjeringen bør vise at den fortsatt applauderer innovasjoner innen oppdrett." Steinar Juel i DN.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Undervurderer økonomer offentlig sektors bidrag til økonomien?

"Flere økonomer bør føle seg kallet til å gi bedre svar på de spørsmålene Mazzucato har reist, selv om det vil utfordre økonomifagets dominerende nyklassisisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Private kan på sitt beste bidra til bedre tjenester og innovasjon

Så lenge Manifest mener at skattepenger ikke kan gå til profitt har de et urealistisk syn på hvordan økonomien fungerer. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferden
Kristin Clemet

Vi trenger en miks av offentlig og privat

"Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon bidrar til å utvikle de nordiske velferdsmodellene – ikke til å undergrave dem. Derfor bør vi ha en åpen og pragmatisk holdning til hvilke løsninger som til enhver tid er best", skriver Kristin Clemet.
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Markedsøkonomiens innovative kraft

Markedsøkonomiske systemer har hittil vist seg å være de mest effektive for innovasjon, skriver Mathilde Fasting.
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Vi må hjelpe fram flere elitegründere

"Det er de selvforsterkende sammenhengene mellom kapitaltilgang, aksjelovgivning og aksjeopsjoner i nystartede selskaper som betyr aller mest for innovative gründere", skriver Lars Peder Nordbakken i Adresseavisen.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

På tide med kapitalreform

"At Regjeringen nedsatte kapitaltilgangsutvalget var en god start, men det gjenstår å se om den vil gjennomføre både tidligere løfter og nye forslag som kan gjøre en forskjell", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Det er tid for kapitalreform i Norge

«Mjøs-utvalget foreslår en viktig reform for styrking av tilgangen på kompetent kapital for gründere med vekstambisjoner. Nå er det opp til politikerne å levere», skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Nye bedrifter startes ikke av politikere fra MDG

Mathilde Fasting blogger: "Selv om Aftenposten roser MDGs gründerstrategi, er det verdt å påpeke at politikerne ikke skal velge bransjer, men bidra med generelle rammebetingelser og tilrettelegging. Nye bedrifter startes ikke av politikere."
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Formuesskatt er urettferdig, ufornuftig og en ulempe

Det hadde vært mye bedre å skattlegge utbytter som hentes ut av vellykkede startups, enn å kreve inn skatt lenge før suksessen er et faktum. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapFormuesskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Velferdsinnovasjon er mulig

"De aller fleste mennesker drives av et ønske om å gjøre noe godt, og å gjøre det bedre enn de gjorde det før. Det gjelder også de private velferdsinnovatørene."
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Jobbskaperne

"De som skal skape jobber, må takle usikkerhet og risiko. Det lærer ikke norske elever og studenter i dag", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Å heie på jobbskaperne

Mathilde Fasting om betydningen av privat eierskap for å skape arbeidsplasser og verdier.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer

Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 16. november. Se video fra frokostmøtet her!
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Gründere kan endre Europa til det bedre

Boken «Konkurransekraft» byr på en skildring av det mest spennende som skjer på flere av Europas gründerscener. Men den handler ikke så mye om konkurransekraft. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
Innovasjon og entreprenørskapKonkurranseNæringspolitikk
Mathilde FastingVilleman Vinje

Kidsa skaper også jobber

Både norsk og internasjonal statistikk viser at det er de unge bedriftene som står for netto jobbskaping. Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk