Innovasjon og entreprenørskap

Mer innen Innovasjon og entreprenørskap

ideer innovasjon
Lars Peder Nordbakken

For lettvint om Mazzucato

Haugland og Myklebust dekker over økonomifagets mangfold, og forvirrer mer enn å klargjøre.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
grønn landbruk salat
Lars Peder Nordbakken

Kan virkelig staten skape markeder og grønn omstilling?

Det ligger en uklarhet i Hilde Nagells forsvar for Mariana Mazzucato.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Mariana Mazzucato var professoren som var overalt. Så skjedde ingenting.

Det er vanskelig å få øye på Mariana Mazzucatos innflytelse i regjeringen, til tross for et momentum i valgkampen 2021. Det er nok like greit.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
IdeerLiberalismeInnovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Vi får ikke grønn verdiskaping uten kreativ ødeleggelse

89 prosent av velgerne mener det er viktig at vi lykkes med å etablere flere vekstkraftige nye bedrifter i Norge. Vil velgerne snart få svar på hvordan politikerne har tenkt å få til dette?
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivØkonomiKlima og miljøNæringspolitikk
https://www.istockphoto.com/
Mathilde Fasting

Norske eiere er ikke skurker

Svært lave renter har ført til at formuesverdiene har økt kraftig, det samme har aksjeverdiene. Det er lenge siden boligkrakket på begynnelsen av 1990-tallet, men krakk i aksjemarkedene kan komme, og renten kan stige igjen. Da vil mange av holdingselskapene tape penger, og verdiene vil reduseres. Det er kanskje bra for den målte ulikheten, men det er  ikke bra for Norge.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Entreprenørånden i Norge har våknet til nytt liv

Ferske tall viser at gründerånden i norsk næringsliv har hatt en oppsving de siste to årene, og at den positive utviklingen fortsetter i 2021 på tross av pandemien, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Fenomenet Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato har blitt en viktig premissleverandør for utvikling av forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk i Norge. En ukritisk omfavnelse av hennes ideer bør erstattes med en kritisk og konstruktiv diskusjon, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hvor går partiene i næringspolitikken?

Problemene med manglende innovasjon og omstilling blir ikke mindre av mer statlig styring eller bare mer av den samme politikken. Venstre og Høyre ser ut til å ha forstått det.
Norsk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Det trengs fremgang i innovasjonspolitikken

Løsningen på det norske innovasjonsproblemet handler om en merkbar styrking av de brede og generelle rammebetingelsene, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger reform

De siste femten årene har Norge sakket akterut, også når vi sammenligner med de øvrige nordiske landene, på et av de aller viktigste områdene for fremtidig jobb- og verdiskaping: Oppstart av nye innovative bedrifter med et stort verdiskapende vekstpotensial. Lars Peder Nordbakken i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Markedsøkonomien er den store innovasjonsmotoren

Mange tror at forskning og innovasjon er det samme. Det stemmer ikke, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemerNæringspolitikk
Steinar Juel

Tyveri eller læring?

"Det er skremmende å se hvordan de positive effektene av handel og økonomisk samkvem nå blir karakterisert som noe negativt, også av norske kommentatorer. Trump-språket sniker seg inn." Steinar Juel i DN.
Innovasjon og entreprenørskapHandelØkonomi
Lars Peder Nordbakken

Blinde markeder – fremsynt stat?

Norsk økonomi er ikke tjent med en politikk som bygger på overdreven tiltro til staten som retningsviser og pionér for innovasjon. Lars Peder Nordbakken i Dagens Næringsliv.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Idé, lys
Steinar Juel

Viktig med innovasjon – men bare i teorien

"Noen over fiskeriministeren bør gripe inn før dette blir en større skandale. Regjeringen bør vise at den fortsatt applauderer innovasjoner innen oppdrett." Steinar Juel i DN.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Undervurderer økonomer offentlig sektors bidrag til økonomien?

"Flere økonomer bør føle seg kallet til å gi bedre svar på de spørsmålene Mazzucato har reist, selv om det vil utfordre økonomifagets dominerende nyklassisisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Private kan på sitt beste bidra til bedre tjenester og innovasjon

Så lenge Manifest mener at skattepenger ikke kan gå til profitt har de et urealistisk syn på hvordan økonomien fungerer. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferden
Kristin Clemet

Vi trenger en miks av offentlig og privat

"Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon bidrar til å utvikle de nordiske velferdsmodellene – ikke til å undergrave dem. Derfor bør vi ha en åpen og pragmatisk holdning til hvilke løsninger som til enhver tid er best", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Velferdsinnovasjon er mulig

"De aller fleste mennesker drives av et ønske om å gjøre noe godt, og å gjøre det bedre enn de gjorde det før. Det gjelder også de private velferdsinnovatørene."
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer

VALGFRIHET: Hjelp til helsegründere

Innovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenØkonomi