Politisk filosofi

Mathilde Fasting

Hvem var sosiologen Emile Durkheim?

Hva var Emile Durkheims viktigste bidrag til sosiologien, og hvorfor ble han kalt den moderne sosiologiens far? Er Durkheims tanker om samfunn og arbeidsliv fremdeles relevante?
ArbeidslivPolitisk filosofi
7 feb
mandag 6 februar 2023 kl. 23:59

Civita-akademiet våren 2023

Vårens Civita-akademi har søknadsfrist mandag 6. februar. Les mer om hvordan du kan søke her!
IdeerPolitisk filosofi
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk

Liberalisme

Som idétradisjon kjennetegnes liberalismen av en bemerkelsesverdig bredde, og det er notorisk vanskelig å definere liberalisme, siden uttrykket er brukt til å betegne et stort mangfold av idéer, holdninger og praksiser i ulike samfunn.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
liberale institusjoner

Liberale institusjoner

Realiseringen av den personlige friheten som et allemannseie er kritisk betinget av en samfunnsorden som bygger på et sett med institusjoner som danner en frihetens infrastruktur, og som inkluderer alle.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Liberalt demokrati

For at landet skal være et liberalt demokrati, er det ikke nok at flertallet i befolkningen bestemmer. Hva befolkningen kan bestemme, må være begrenset av regler for hvordan disse avgjørelsene skal tas og av rettigheter som gis til minoriteter
IdeerDemokratiLiberalismeDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.
IdeerLiberalisme
Lars Fr. H. Svendsen

Liberalisme

Formålet med denne antologien er å samle en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen, for slik å legge til rette for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste premissene for det moderne liberale demokratiet og av de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag.
LiberalismeIdeerPolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen. Dette er også et kritisk essay, fordi det er et forsøk på å beskrive hvordan fellesskapet som metafor for staten og for det offentlige i perioder har bidratt til at det kollektive har tatt overhånd på bekostning av liberale, borgerlige verdier.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Lars Fr. H. Svendsen

Hva er ondskap?

«Ondskap» er et begrep for å beskrive det verste vi mennesker gjør mot hverandre. Derfor må vi ha en klarhet over hva vi faktisk mener og burde mene med dette uttrykket.
TerrorismeIdeerPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

ETTER HISTORIENS SLUTT – Møter med Francis Fukuyama

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflyt­­elsesrike­ statsvitere.­ I ­denne­ boken­ presenterer Mathilde­ Fasting­ hele­ Fukuyamas­ forfatterskap.
Institusjoner og forvaltningInternasjonalt
Lars Fr. H. Svendsen

Hva er toleranse?

Hvorfor er toleranse nødvendig? Hvor går grensene for toleranse, og bør vi tolerere intoleranse? Lars Fr. H. Svendsen diskuterer i denne pamfletten dette viktige, men misforståtte begrepet.
IdeerPolitikk og samfunnPolitisk filosofi

Mer innen Politisk filosofi

Lars Peder Nordbakken

Historien har fortsatt ingen ende

Men forføreriske profeter undergraver stadig vekk det åpne samfunnet.
IdeerPolitisk filosofi
AI Adam Smith
Mathilde Fasting

Adam Smith – fremdeles aktuell

Hvorfor bør vi feire 300-årsjubileet for Adam Smiths fødsel? 
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Vi stjal ham ikke, Moene

Norsk høyreside har lenge advart mot markedsmakt med henvisning til Smith. 
LiberalismePolitisk filosofi
Spinoza
Jan Erik Grindheim

Det liberale demokratiets vesen og opphav

Arild Pedersen skriv innsiktsfullt og levande, og til tider frigjerande sarkastisk, om dei evige spørsmåla i eit moderne demokrati.
IdeerPolitisk filosofi
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Derfor bør ikke KrF lukes bort

Den gule løvetannen i norsk partiflora representerer verdier hinsides det berømte sidevalget og ideologiske merkelapper som «konservativ» eller «liberal».
IdeerKristendemokratiPolitisk filosofiAndre ideologier
Gard Løken Frøvoll

Rettferdig klimapolitikk?

Klima har dominert valgkampen de siste ukene. Derfor er språket som brukes i klimadebatten viktig.
AvgifterNorsk politikkPolitisk filosofiKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Toleranse og kritikk

Toleranse handler om å holde ut det man ikke liker, men det utelukker ikke kritikk.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

De uavhengige

Ideelt sett burde vi kunne drøfte sak og argumenter uavhengig av verdier, interesser, livssyn eller ideologiske preferanser hos avsender.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Aslak Versto Storsletten

Nietzsche ville ikke stemt på SV

Poenget til Nietzsche er at du gjennom å mestre hindringer som gir deg motstand på veien mot målet ditt, virkelig lærer deg å sette pris på at smerte og motgang også er viktige deler av livet. Smerte og motgang er på sett og vis en betingelse for lykke og tilfredstillelse. Dette er lærdom som er viktig å ta med seg i disse koronatider, når det er lett å føle seg motløs, skriver Aslak Versto Storsletten i sin anmeldelse av den nye podkasten til Kristopher Schau og Einar Duenger Bøhn om Nietzsche.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
LiberalismeKonservatismeIdeerPolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Den østerrikske økonomiske skolen og den ordoliberale Freiburgerskolen

I mai 2020 innledet Lars Peder Nordbakken for Rethinking Economics om østerriksk og ordoliberal økonomi. Nordbakken har også forfattet en tekst om samme tema. Både video fra møtet og teksten finner du her!
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Sosialismens grunnleggende økonomiske problem feirer 100 år

I 1920 publiserte økonomen Ludwig von Mises en artikkel som sådde tvil om sosialistenes populære løfter om en høyere levestandard for det brede lag av folket.
Politisk filosofiSosialisme og sosialdemokratiØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Hayeks Veien til trelldom – 75 år etter

For den som for første gang vil gi seg i kast med Hayeks tenkning er fortsatt The Road to Serfdom et godt sted å starte.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Globalisering i fraværet av en tillitsvekkende atmosfære

Det kan være en idé å se til Walter Eucken i en tid preget av illusjonsrik og prinsippløs omgang med internasjonal økonomisk politikk. Kjernen i Euckens tenkning er en bevaring av de institusjonelle spillereglenes liberale kvaliteter. Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Politisk filosofiGlobalisering
Lars Fr. H. Svendsen

Å tolerere er å fornærme

"Som borgere er en god tommelfingerregel at vi bør vise den samme toleransen for andre som vi ønsker at de skal vise for oss. Og så får vi akseptere de fornærmelsene som all denne toleransen utgjør."
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Frihet og anerkjennelse

Hva er et individ, og hvordan påvirker svaret på det spørsmålet synet på frihet? Dette er grunnleggende spørsmål i den politiske filosofien, som Audun Øfsti tar opp i sin bok Filosofiske forsøk, skriver Lars Kolbeinstveit i sin bokanmeldelse i Salongen.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiKristendemokrati
Lars Fr. H. Svendsen

Vi gjør det onde fordi vi er moralske vesener

"Vi gjør det onde ikke minst fordi vi er moralske vesener som deler verden inn i godt og ondt. Vi forsøker å eliminere det onde fra verden, og fører derigjennom ofte mer av det onde inn i verden."
IdeerPolitisk filosofi
fyrverkeri frihet gnist
Lars Peder Nordbakken

Vår tids slag om liberalismen og det åpne samfunnet

"Liberalismen er uløselig forbundet med de mest fremtredende egenskaper ved Karl Poppers begrep om et åpent samfunn, som hele tiden er åpent for fornyelse, forbedring og utvikling," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Liberale tenkere for vår tid

Civita inviterte til boklansering og debatt onsdag 11. januar. Temaet for møtet var Lars Peder Nordbakkens bok "Liberale tenkere for vår tid".
LiberalismePolitisk filosofi
Mats Kirkebirkeland

Vi trenger privat eiendomsrett i verdensrommet

"En ny romalder, med menneskers tilstedeværelse i rommet, er nærmere enn det mange tror. Å sikre private en form for privat eiendomsrett i verdensrommet, vil være en essensiell brikke for fremtiden," skriver Mats Kirkebirkeland.
Offentlig eierskapPolitisk filosofiEiendomsrettigheterNæringslivØkonomi og velferdKonkurranse
Mathilde Fasting

Adam Smith og Samfunnets støtter

"Menneskelige handlinger drives av egeninteresse i det profesjonelle og av ønsket om å være elsket i privatlivet. Et godt menneske vil ikke kunne skille de to, uten å bli ulykkelig." Mathilde Fasting i Minerva.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Ny bok: Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen.
IdeerPolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Å være borgerlig

"Det borgerlige fundamentet den liberale rettsstaten bygger på, må vedlikeholdes. Borgerlige verdier er knyttet til individet, til initiativ, til ansvar og til deltakelse. Det handler først og fremst om å sette enkeltmennesket i sentrum", skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Er kristendemokratiet borgerlig?

"Kommentator i Vårt Land, Berit Aalborg, skrev før samtalemøtet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF i Nydalen en kommentar om jakten på det borgerlige. Hun skriver om KrF som ikke vil kalle seg borgerlig, men et sentrumsparti. Men hvis vi et øyeblikk legger partipolitikken til side: Er kristendemokratisk ideologi, og dermed også kristendemokrater, likevel borgerlige?", skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofiKristendemokrati
Lars Fr. H. Svendsen

Hvor mye ulikhet tåler vi?

Ulikheten i mange land er neppe forenlig med noen rettferdighetsteori. Globalt sett er det gledelig at ulikheten mellom land har avtatt i lang tid, men økende ulikhet innad i de fleste land er ikke ønskelig. Menneskers mulighet til å velge å leve ett slags liv, snarere enn et annet, blir redusert, og ulikhet bidrar til å undergrave markedsøkonomien og demokratiet. Lars Svendsen skriver hos Manifest Tidsskrift.
Politisk filosofiUlikhet
Torkel Brekke

Amartya Sen: De fattiges filosof

"An Uncertain Glory er en inngående dokumentasjon av den bunnløse fattigdommen som holder flere hundre millioner indere i sitt jerngrep, og en skarp kritikk av det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med den," skriver Torkel Brekke om Amartya Sen og Jean Drèzes nye bok "An Uncertain Glory: India and its Contradictions."
IdeerLiberalismeBistand og utviklingPolitisk filosofiFattigdom
Mathilde Fasting

Augustins bekjennelser

"Det er hans sjels kamp mellom det gode og det onde som er viktig. Siden denne kampen også kan utkjempes i ett hvert menneske, blir det også allment. Det mest personlige ved Augustins Bekjennelser er etter min mening hans indre kamp, mellom det gode og det onde i hans egen sjel," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Ytringsfrihet: En norsk J.S. Mill

Lars Gauden-Kolbeinstveit skriver om Bjørn Stærks bok Ytringsfrihet: "Pamflettens objekt er ytringsfrihet i praksis. Særlig godt viser den hvordan en vid definisjon av ytringsfrihet og en sterk ytringsfrihetskultur kan skape en bedre politisk debatt. Men det er ikke bare den politiske debatten som tjener på ytringsfriheten."
IdeerPolitisk filosofiYtringsfrihet

Rettferdige, frie markeder

"Kan man forene Hayek og Keynes, liberalister og sosialdemokrater, i en omforent politisk-filosofisk teori?," skriver Marius Doksheim hos Minerva: "John Tomasi, har med boken «Free Market Fairness» satt seg fore å fusjonere to av de filosofiske hjørnestenene i henholdsvis liberalismen og sosialdemokratiet, ved å kombinere Friedrich Hayeks økonomiske frihet og John Rawls’ sosiale rettferdighet, i et program han kaller «markedsdemokrati»."
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

FILOSOFI: Forestillingen om rettferdighet

IdeerLiberalismePolitisk filosofiUlikhet