Liberalisme

Liberale tenkere for vår tid

Civita inviterte til boklansering og debatt onsdag 11. januar. Temaet for møtet var Lars Peder Nordbakkens bok Liberale tenkere for vår tid.

Publisert: 11. januar 2017

Civitakveld og boklansering

onsdag 11. januar 

Temaet for møtet var Lars Peder Nordbakkens bok Liberale tenkere for vår tid.

I boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den internasjonale liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle, som har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal. Utvalget inkluderer Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Trygve J. B. Hoff, Milton Friedman, Karl Popper, Ralf Dahrendorf og Amartya Sen.

Boken munner ut i en tolkning av tenkernes betydning for den fornyelsen av liberalismen som vi allerede kan skimte konturene av. Indirekte formidler også boken et tidsaktuelt og bredt liberalt argument mot de kreftene som på nytt truer med å fortrenge og ødelegge liberale grunnverdier og institusjoner i mange land.

I panelet var: Professor ved Universitetet i Agder, Hans Chr. Garmann Johnsen, forfatter og rådgiver Ivar Hippe, leder av Ratio instituttet i Stockholm, Nils Karlson og forfatteren selv, Lars Peder Nordbakken, som også er økonom i Civita.