Hva er ondskap?

Vi trenger et begrep som rommer noe mer enn at det som skjedde var galt. Begrepet må også kunne favne at det som skjedde var forferdelig.

kr 99,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

«Ondskap» er et begrep for å beskrive det verste vi mennesker gjør mot hverandre. Det som skjedde i Srebrenica 11. juli 1995, i New York 11. september 2001 og på Utøya 22. juli 2011, kan ikke dekkende beskrives som «umoralsk» – det var ondt!

Vi trenger et begrep som rommer noe mer enn at det som skjedde var galt. Begrepet må også kunne favne at det som skjedde var forferdelig. Det er vanskelig å unngå en sterk ambivalens til å bruke begrepet «ondskap» fordi det på den ene siden er et viktig begrep for å beskrive våre moralske erfaringer der andre begreper ikke strekker til, men på den annen side er et begrep som så lett kan misbrukes til å demonisere andre og derigjennom legge til rette for at vi selv blir representanter for det onde. Derfor må vi ha en klarhet over hva vi faktisk mener og burde mene med dette uttrykket.