Liberalisme

Liberalisme samler en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen.

kr 569,–inkl. porto

Liberalisme samler en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. Boken åpner for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste teoretiske premissene for det moderne liberale demokratiet, og for de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag. Det er lagt vekt på en samtidsprofil, og halvparten av tekstene i antologien er publisert etter andre verdenskrig. De fleste tekstene er aldri tidligere blitt oversatt til norsk, og de øvrige er nyoversatt.

Dette prosjektet kom i stand etter et initiativ fra Civita og i forlengelse av en debatt om liberalismen, som Civita startet.

Debatten viste tydelig at det er behov for en antologi som denne.

Boken er utgitt av Universitetsforlaget og med støtte fra Fritt Ord.

Boken kan også bestilles via Universitetsforlaget på www.universitetsforlaget.no.