Liberalisme

Mer innen Liberalisme

Mont Pelerin Society
Lars Peder Nordbakken

Ivar Hippes villedende forestillinger om Mont Pelerin Society

I sitt innlegg i Dagsavisen 16. september fremsetter journalist og forfatter Ivar Hippe en serie udokumenterte påstander og eventyrlige karakteristikker av det internasjonale nettverket av liberale tenkere som siden starten i 1947 har gått under navnet Mont Pelerin Society (MPS). 
IdeerLiberalismeLiberale tenkere
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
IdeerLiberalismeInnovasjon og entreprenørskap
Theodor Barndon Helland

Frp bør holde på den økonomiske liberalismen

En stor del av kjernen i Frp er økonomisk liberalisme. Den er det nå litt vanskeligere å få øye på enn før. Hvis den forsvinner, er det synd for flere enn Frp.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
religion kirke
Torkel Brekke

Er religiøst mangfold bra? Jeg aner ikke.

I hvert fall ikke før jeg får mer informasjon om hva spørsmålsstilleren mener med ordene sine, og hvor vedkommende hevder at mangfoldet kan observeres.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Steinar Juel

Egil Bakke (1927-2022)

Egil Bakkes modige og klare røst vil bli savnet.
LiberalismeLiberale tenkereKonkurranse
Theodor Barndon Helland

Et liberalistisk Frp i Oslo?

Fylkespartiet gjør klokt i å fremme et liberalt linjeskifte.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
IdeerLiberalisme
Sondre Hansmark

Politikk bør handle om frihet

Staten er til for å beskytte friheten og enkeltindividet. Det betyr at staten bør være sterk der den trengs mest, ikke størst mulig.
LiberalismePolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk

Woke-kulturen er autoritær – og bør bekjempes av alle liberalere

Dersom wokeness og identitetspolitikk blir en dominerende kraft i samfunnet, ser det mørkt ut for det liberale demokratiet.
IdeerLiberalisme
Mats Kirkebirkeland

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

"Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn," skriver Mats Kirkebirkeland.
IdeerKonservatismeLiberalismeBioteknologi
fyrverkeri frihet gnist
Lars Peder Nordbakken

Vår tids slag om liberalismen og det åpne samfunnet

"Liberalismen er uløselig forbundet med de mest fremtredende egenskaper ved Karl Poppers begrep om et åpent samfunn, som hele tiden er åpent for fornyelse, forbedring og utvikling," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi

Finnes det en liberal folkehelsepolitikk?

Kan folkehelsepolitikken begrunnes med liberale argumenter, eller er den anti-liberal? Hvor langt bør staten gå i styre våre liv og bestemme hva som er godt for oss? Hvem skal bestemme hva som er normalt og hva som ikke er det? Og med hvilken begrunnelse skal staten styre folkehelsen i en bestemt retning?
IdeerLiberalismeVelferdsstaten

Amartya Sen: De fattiges filosof

"An Uncertain Glory er en inngående dokumentasjon av den bunnløse fattigdommen som holder flere hundre millioner indere i sitt jerngrep, og en skarp kritikk av det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med den," skriver Torkel Brekke om Amartya Sen og Jean Drèzes nye bok "An Uncertain Glory: India and its Contradictions."
IdeerLiberalismeLiberale tenkereBistand og utviklingPolitisk filosofi

Alle skal med – på hva da?

"I sin landsmøtetale til Arbeiderpartiet 18. april snakket Jens Stoltenberg om at hans mål var å drive en så ”uspennende politikk at folk kan leve spennende liv.” Det er et godt sitat. Problemet er at det kan virke som om Jens Stoltenberg ikke fullt ut forstår hva han selv sier," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
IdeerLiberalisme

Hva er poenget med valgfrihet?

"Poenget med valgfrihet er muligheten til selv å bestemme hvordan vi vil leve våre liv. Det forutsetter at vi har muligheten til å velge mellom flere ulike alternativer. Frihet er en grunnleggende verdi i et liberalt demokrati, men det er ikke den eneste verdien. Derfor holder det ikke bare å si at man er «for frihet» eller «for likhet». Djevelen ligger i detaljene," skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
IdeerLiberalisme

Den nordiske modellen: Liberal, konservativ, sosialdemokratisk

"Om modellen skulle ha et alternativt politisk-ideologisk ladet navn måtte det bli ’liberal-konservativ-sosialdemokratisk modell’ eller ’sosialdemokratisk-liberal-konservativ modell’", skriver Stein Kuhnle.
IdeerKonservatismeLiberalismeSosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Rettferdige, frie markeder

"Kan man forene Hayek og Keynes, liberalister og sosialdemokrater, i en omforent politisk-filosofisk teori?," skriver Marius Doksheim hos Minerva: "John Tomasi, har med boken «Free Market Fairness» satt seg fore å fusjonere to av de filosofiske hjørnestenene i henholdsvis liberalismen og sosialdemokratiet, ved å kombinere Friedrich Hayeks økonomiske frihet og John Rawls’ sosiale rettferdighet, i et program han kaller «markedsdemokrati»."
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Friheten står sterkest på høyresiden

Kristin Clemet skriver i Stavanger Aftenblad: "Statens makt over borgerne skal være begrenset. Samtidig forutsetter demokratiet at borgerne har makt over staten, og at alle har noen absolutte rettigheter som ingen kan krenke. Det er individets frihet som er det sentrale. Kan vi ut fra slike overordnede betraktninger om frihet øyne noen forskjeller mellom høyre- og venstresiden i Norge i dag?"
IdeerLiberalismeDemokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Frihet og forbud – et liberalt perspektiv

"Paternalismen undergraver det unikt menneskelige ved mennesket, evnen vi har til å ta kontroll over og forme våre egne liv, enten vi gjør det på gode eller dårlige måter. Selvkontroll og dømmekraft er for paternalisten noe folk bør forskånes fra å måtte utøve, mens de for den liberale er dyder som den enkelte må ha anledning til å oppøve," skriver professor Lars Fr. Svendsen i Dagens Næringsliv.
IdeerLiberalisme

Den nordiske modellen og den liberale tradisjonen

Les professor Lars Svendsens innlegg til Rokkansenterets konferanse ”Den nordiske velferdsmodellen – et konkurransefortrinn eller ulempe?”: "Den nordiske modellen er godt i samsvar med hovedstrømmen i den liberale tradisjonen, og nettopp dette er et av våre fremste konkurransefortrinn."
LiberalismeVelferdsstatenDen nordiske modellen
Lars Fr. H. Svendsen

FILOSOFI: Forestillingen om rettferdighet

IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofiUlikhet