Liberalisme

Mer innen Liberalisme

dommer
Lars Peder Nordbakken

Samfunnskontrakten trenger ingen overdommer

Når samfunnskontrakten brister, angripes både den sosiale og institusjonelle tilliten på verst tenkelig vis – fra innsiden. 
IdeerLiberalisme
Mathilde Fasting

Liberal halvtime: Samtaler fra Mont Pelerin Societys møte i Oslo

Her er alle samtalene programleder i podcasten Liberal halvtime, Mathilde Fasting, har hatt med deltakerne på møtet i Mont Pelerin Society, som Civita arrangerte i oktober 2022.
IdeerLiberalisme
Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
IdeerKonservatismeLiberalismeLiberale tenkere
kart kompass
Lars Peder Nordbakken

Nye lærdommer om motstandskraft og overvinnelse av kriser

Det liberale samfunnssystemets overlegne evne til å mestre sjokk og kriser er hevet over tvil.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
skatt frihet
Lars Peder Nordbakken

Skatt og liberalisme: It’s not only the economy, stupid!

Den kvantitative myten om staten, skatten og friheten er ikke bevaringsverdig.
LiberalismeØkonomiSkatt og avgifter
konferanse, mikrofon
Lars Peder Nordbakken

Ivar Hippes fortegnede virkelighetsbilde

Har Hippe sett på programmet for årets møte i Mont Pelerin Society?
IdeerLiberalisme
Mont Pelerin Society
Kristin Clemet

Hippe villeder videre

Forfatter Ivar Hippe må bestemme seg: Vet han eller vet han ikke hva som skjedde på møtet i Mont Pelerin Society (MPS) i Oslo 4.–8. oktober?
IdeerLiberalisme
boksing
Kristin Clemet

Hippes skygge­boksing

I Dagsavisen 14.10. skriver Ivar Hippe nok et innlegg om Mont Pelerin Society (MPS) og det møtet Civita nylig var vertskap for i Oslo.
IdeerLiberalisme
Kristin Clemet

Liberalt demokrati eller autokrati. Det er vår tids største utfordring.

For mange i Norge er det selvinnlysende at det er bedre å leve i et liberalt demokrati enn i et autokrati. Men er det så selvinnlysende at vi tar det for gitt?
DemokratiLiberalismeDemokrati og rettigheter
Mont Pelerin Society
Lars Peder Nordbakken

Ivar Hippes villedende forestillinger om Mont Pelerin Society

I sitt innlegg i Dagsavisen 16. september fremsetter journalist og forfatter Ivar Hippe en serie udokumenterte påstander og eventyrlige karakteristikker av det internasjonale nettverket av liberale tenkere som siden starten i 1947 har gått under navnet Mont Pelerin Society (MPS). 
IdeerLiberalismeLiberale tenkere
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
IdeerLiberalismeInnovasjon og entreprenørskap
Theodor Barndon Helland

Frp bør holde på den økonomiske liberalismen

En stor del av kjernen i Frp er økonomisk liberalisme. Den er det nå litt vanskeligere å få øye på enn før. Hvis den forsvinner, er det synd for flere enn Frp.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
religion kirke
Torkel Brekke

Er religiøst mangfold bra? Jeg aner ikke.

I hvert fall ikke før jeg får mer informasjon om hva spørsmålsstilleren mener med ordene sine, og hvor vedkommende hevder at mangfoldet kan observeres.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Steinar Juel

Egil Bakke (1927-2022)

Egil Bakkes modige og klare røst vil bli savnet.
LiberalismeLiberale tenkereKonkurranse
Theodor Barndon Helland

Et liberalistisk Frp i Oslo?

Fylkespartiet gjør klokt i å fremme et liberalt linjeskifte.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
IdeerLiberalisme
Sondre Hansmark

Politikk bør handle om frihet

Staten er til for å beskytte friheten og enkeltindividet. Det betyr at staten bør være sterk der den trengs mest, ikke størst mulig.
LiberalismePolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk

Johan Norberg om liberale verdier som grunnlag for fremgang

Hvilke verdier skaper åpne, liberale samfunn? Hvordan vokste markedsøkonomien frem? Se video fra Civitakveld med den kjente svenske idéhistorikeren Johan Norberg!
IdeerLiberalisme

Woke-kulturen er autoritær – og bør bekjempes av alle liberalere

Dersom wokeness og identitetspolitikk blir en dominerende kraft i samfunnet, ser det mørkt ut for det liberale demokratiet.
IdeerLiberalisme
Gard Løken Frøvoll

Venstre: Liberalisme på norsk?

Hvordan går det med Sveinung Rotevatns og Venstres liberalisering av Norge? Gard Løken Frøvoll har lest Rotevatns bok "Liberalisme på norsk" på nytt, om blant annet å fjerne 21 ulike forbud. Noen er fjernet i dag, mens andre har vi fortsatt. Hvorfor ikke alle?
IdeerLiberalismeNorsk politikk
Bård Larsen

Liberal kompleksitet

Vi i Civita er ikke alltid enige om alt, noe som åpenbart er et sunnhetstegn for en tankesmie. For å illustrere dette skal jeg kjekle litt med min kollega Lars Kolbeinstveit og hans innlegg Liberal intoleranse i Minerva forleden dag, skriver Bård Larsen.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Liberalismen trenger mer luft for å puste

Liberalismen kan avgjort klargjøres bedre, men det vil neppe skje på grunnlag av selvpålagte motsetninger eller en minimalistisk frihetsforståelse. På veien videre trenger liberalismen både større ambisjoner og mer luft, for å kunne puste friere, skriver Lars Peder Nordbakken i Aftenposten.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Hvem utfordrer virkeligheten?

Er det virkelig så vanskelig å slå seg til ro med at MPS er et slags «uenighetsfellesskap» innenfor en bredt definert liberal idétradisjon?
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Svaret er: den liberale samfunnsorden angripes fra mange kanter

"Jeg ønsker først og fremst å skape økt bevissthet om vekselvirkninger mellom ulike former for antiliberalisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer når antiliberalismen til høyre og venstre bekrefter hverandre?

"Samtidig som liberalismen utsettes for tilbakeskuende kritikk og en strøm av angrep fra krefter som vil den til livs, er liberalismen for lengst i ferd med å distansere kritikerne ved å fokusere på egen fornyelse", skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerKonservatismeLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Den vanskelige kritikken

"Jeg mener altså fortsatt at Innsets bok er innsiktsfull på flere områder, men også at den har noen store svakheter, sett opp mot Innsets egne premisser og kriterier."
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Nyliberalisme: Forskjellen betyr faktisk noe

"Jeg har aldri kalt meg selv «nyliberal», og jeg strever med å finne noen andre som gjør det."
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Stalsbergs metode

Ideologien som Linn Stalsberg og hennes meningsfeller har bestemt seg for å kalle «nyliberalisme», har lite til felles med innholdet i den historiske nyliberalismen, skriver Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
IdeerLiberalisme
Torstein Ulserød

Nullvisjon: Ord som ikke betyr noe

"En nullvisjon for selvmord burde ligge fjernt for konservative og liberale partier."
IdeerKonservatismeLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme og demokrati

"Hadde ikke Norge holdt seg med en åpen og fri økonomi, hadde vi vært betraktelig mye fattigere."
LiberalismeØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Den østerrikske økonomiske skolen og den ordoliberale Freiburgerskolen

I mai 2020 innledet Lars Peder Nordbakken for Rethinking Economics om østerriksk og ordoliberal økonomi. Nordbakken har også forfattet en tekst om samme tema. Både video fra møtet og teksten finner du her!
IdeerLiberalismePolitisk filosofi