Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.

kr 129,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Hvem var de opprinnelige «nyliberale»?

Hvilke ideer var toneangivende i gjenreisningen av liberalismen etter andre verdenskrig?

Hva er kjennetegnet ved liberale samfunnsforbedringer?

Hvor går liberalismen videre?

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal. Trådene samles til slutt i en tolkning av tenkernes betydning for den fornyelsen av liberalismen som vi allerede kan skimte konturene av.

Boken ble lansert på Civitakveld onsdag 11. januar 2017.