Hva er toleranse?

Vi kan bare tolerere det vi mener er galt eller mindreverdig. Likevel fordrer toleransen at vi stort sett lar folk få være i fred. Hvorfor er toleranse nødvendig? Hvor går grensene for toleranse, og bør vi tolerere intoleranse?

kr 49,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Toleranse, det at vi tåler at andre mennesker sier og mener ting vi er uenige i, og har væremåter som skiller seg fra våre egne, er helt nødvendig for å opprettholde et mangfoldig samfunn og det liberale demokratiet.

Vi kan bare tolerere det vi mener er galt eller mindreverdig. Likevel fordrer toleransen at vi stort sett lar folk få være i fred. Hvorfor er toleranse nødvendig? Hvor går grensene for toleranse, og bør vi tolerere intoleranse?

Lars Fr. H. Svendsen diskuterer i denne pamfletten dette viktige, men misforståtte begrepet.

Kr. 49,- inkl. porto.

For bestillinger på mer enn 5-10 eks, ta kontakt med Cathrine Ulrikson på [email protected]

Pamfletten kan også lastes ned gratis her: