Offentlig eierskap

AI styrerom, eierskap
Mats Kirkebirkeland

Kommunalt eierskap: Når partiboken er viktigst

Mens staten i stor grad har profesjonalisert forvaltningen av sitt eierskap i de mange selskapene den eier, synes styreverv i kommunenes mange selskaper å oftere fordeles etter partiboken.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Rekordhøye kraftutbytter etter rekordhøye kraftpriser?

Høye kraftpriser har skapt politisk debatt om Norges energipolitikk og kraftsystem. Kommer de høye kraftprisene oss alle til gode? Eller stemmer ikke dette? Les nytt notat av Mats Kirkebirkeland om kraftutbytter og kraftpriser.
Offentlig eierskap
vannkraft i Askim i Norge
Mats Kirkebirkeland

Statkrafts markedsposisjon bør under lupen

Statkrafts posisjon i det norske kraftmarkedet er trolig for stor. Nedsalg av eierandeler og kraftverk eller oppsplitting av selskapet bør vurderes.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
vannkraft på kykkelsrud, hydro
Mats Kirkebirkeland

Supergevinsten fra kraft tilfaller ikke nødvendigvis samfunnet

Grunnrenteskatten bør økes for å redusere risikoen for sløsing.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Statlige industrieventyr kan bli svært dyre

Alle partier vil satse på det grønne skiftet nå, og staten vil ha en viktig rolle å spille. Men det er forskjell på å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og å satse på staten som eier.
Norsk politikkOffentlig eierskapOffentlige utgifterØkonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk

Hva skal vi med det statlige eierskapet?

Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk

Mer innen Offentlig eierskap

Skog
Steinar Juel

Kjøpet av Meraker Brug kan være misbruk av oljepenger

Oljepengebruk utenom handlingsregelens rammer styres av svært strenge regler. Det er vanskelig å se at de åpner for sånt som regjeringens kjøp av Meraker Brug.
Offentlig eierskapØkonomisk politikkOffentlige utgifter
Strømkabler, fjellet, Rauland
Mats Kirkebirkeland

Hvordan forvalter kraftkommuner de økte kraftinntektene?

De kommunale kraftformuene og -inntektene er svært skjevt fordelt. Dette kan undergrave legitimiteten til det norske kraftsystemet.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
AI styrerom, eierskap
Mats Kirkebirkeland

Kommunalt eierskap: Når partiboken er viktigst

Mens staten i stor grad har profesjonalisert forvaltningen av sitt eierskap i de mange selskapene den eier, synes styreverv i kommunenes mange selskaper å oftere fordeles etter partiboken.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Strøm, strømkabler, strøm, strømnett, Fjell-Norge, Rauland, Telemark
Mats Kirkebirkeland

Tilkobling til kraftnettet bør markedsprises

Tilknytning til kraftnettet er blitt en knapp ressurs. Dagens kø-system for tilkobling til kraftnettet bør erstattes med prising i et marked.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Strømnett og strømpriser
Mats Kirkebirkeland

Å gamble med fellesskapets Energi

Norges nest største kraftselskap måtte bokføre et tap på 5,5 milliarder kroner på prissikring i 2022.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Strømkabler, fjellet, Rauland
Mats Kirkebirkeland

Risiko i Statkraft

Statkraft og selskapets tradere tjener milliarder. Men er det en risiko for at oppsiden er privatisert, mens nedsiden er sosialisert?
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Rekommunaliseringens konsekvenser

Samtidig som norsk venstreside vil avkommersialisere nærmest alt av landets velferdstjenester, begynner vi å se konsekvensene i Oslo.
Offentlig eierskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mats Kirkebirkeland

Hvor mange ansatte trenger Statkraft?

Antall årsverk og lønnskostnader øker mye raskere enn kraftproduksjonen i Statkraft. Er selskapet riktig verktøy for å forvalte rundt 35 prosent av Norges vannkraftressurser?
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Sønstevatn, Skagerak Kraft, Imingfjell
Mats Kirkebirkeland

Det vil komme en krisepakke til kraftbransjen

Marginkrav fra NASDAQ skviser mange kraftselskapers likviditet. Vil regjeringen komme bransjen til unnsetning i en tid med rekordhøye kraftpriser?
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Sønstevatn, Skagerak Kraft, Imingfjell
Mats Kirkebirkeland

Rekordhøye kraftpriser kan gi rekordlave kraftutbytter

Statkraft og flere av de store regionale offentlige kraftselskapene må realisere milliardtap på prissikringskontrakter.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Strøm, strømkabler, strømmaster, strømnett, Fjell-Norge, Rauland, Telemark
Lars Peder Nordbakken

Norge bør forenes til ett strømrike

De kortsiktige tiltakene står i veien for å løse det vedvarende hovedproblemet: knapphet på strøm.
Offentlig eierskapNorsk politikkØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Feil briller til å se på Lyse gjennom, John Peter Hernes

John Peter Hernes må ta av seg «investor-brillene» og bytte dem ut med «folkevalgt-brillene» når han skal se på Lyse.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lyse Konsern/Flickr.com
Mats Kirkebirkeland

«Imperiebygging» i Lyse?

Lyse bør endre utbytte­politikken for å hindre feil bruk av felles­eide kraft­ressurser.
Offentlig eierskap
Mats Kirkebirkeland

Trønderne er dårligst i klassen

Trønder Energi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsnettverk (NTE) har lavest utbytteandel blant landets største kraftselskaper.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Hånd som åpner dør til møterom
Kristin Clemet

Mer åpenhet fører ikke alltid til mer demokrati

Gir åpne møter og søkerlister alltid de resultatene vi håper på?
Offentlig eierskapDemokrati og rettigheter
kraft strøm
Mats Kirkebirkeland

Rekordhøye kraftutbytter etter rekordhøye kraftpriser?

De offentlige kraftselskapenes utbyttepolitikk spriker. Økte kraftpriser øker risikoen for feil- og overinvesteringer og sløsing i kraftsektoren.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
vannkraft i Askim i Norge
Mats Kirkebirkeland

Statkrafts markedsposisjon bør under lupen

Statkrafts posisjon i det norske kraftmarkedet er trolig for stor. Nedsalg av eierandeler og kraftverk eller oppsplitting av selskapet bør vurderes.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
vannkraft på kykkelsrud, hydro
Mats Kirkebirkeland

Supergevinsten fra kraft tilfaller ikke nødvendigvis samfunnet

Grunnrenteskatten bør økes for å redusere risikoen for sløsing.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Skjev kraftgevinst

Både kostnadene og gevinsten av økte kraftpriser er svært skjeve. Dersom dagens kraftsystem skal være bærekraftig ved høyere priser, er denne skjevheten nødt til å bli mer rettferdig.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Gard Løken Frøvoll

Forholdet mellom politikk og økonomi

Et samfunn der stadig flere arbeidsplasser er opprettet og styrt av et fåtall politikere er dessuten et samfunn der mye makt er konsentrert og sentralisert, både i geografisk og i antall personer. Et slik samfunn vil være radikalt annerledes fra det vi har i dag.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Suksessoppskriften som blir misforstått

Politikere fra Rødt sminker historien for å selge inn sine reaksjonære forestillinger.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Statsaktivisme på nye veier

Hvor mye de nye statlige engasjementene og selskapene skal koste, er høyst uklart. Det kan bli kostbart for norske skattebetalere, samtidig som det kanskje ikke gir noen reell gevinst i form av arbeidsplasser og verdiskaping – slik som fort skjer når bedrifter ikke trenger å bestå markedets seleksjonsprosess.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

God klimapolitikk krever ikke mer statlig eierskap

Staten har mange virkemidler for å påvirke næringslivet, og ingen har noe imot at de har en «retning». Men store, selektive subsidietiltak og nye statlige selskaper er ikke veien å gå.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

Statlige industrieventyr kan bli svært dyre

Alle partier vil satse på det grønne skiftet nå, og staten vil ha en viktig rolle å spille. Men det er forskjell på å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og å satse på staten som eier.
Norsk politikkOffentlig eierskapOffentlige utgifterØkonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk
Aslak Versto StorslettenKristin Clemet

Staten og næringslivet

Venstresiden går nå mye lenger i å ville føre en politikk der politikerne satser fellesskapets penger på å etablere, kjøpe opp og eie bedrifter. Det viser forslagene som partienes landsmøter skal ta stilling til i vår, skriver Kristin Clemet og Aslak Versto Storsletten.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Bård Larsen

Partiet Rødts oppblåste selvbilde

"Rødt har en ukuelig tro på Mor Stat. Siden kapitalismen skal avskaffes, legger arbeidsprogrammet (som tross alt må forholde seg til en førrevolusjonær virkelighet) opp til en massiv statliggjøring av økonomisk virksomhet."
Offentlig eierskapNorsk politikkPolitikk og samfunn
Aslak Versto Storsletten

Slik vil Rødt bruke opp fellesskapets penger

Rødt har begynt å skjønne at luftige, naive visjoner ikke samler en bred velgermasse. Nå skal partiet vedta et mer «realistisk program», men mellom linjene skimtes fortsatt det kommunistiske spøkelse, skriver Aslak Versto Storsletten.
Offentlig eierskapNorsk politikkKommunisme
Aslak Versto Storsletten

Statkraft er som skapt for børsen

"Alle de borgerlige partiene åpner i sine programutkast for å redusere det statlige eierskapet. Partiene bør følge Venstres eksempel ved å gå konkret inn for en børsnotering av Statkraft, slik at selskapet kan bli et enda større lokomotiv i det grønne skiftet."
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Staten bør «vingeklippe» Equinor på nytt

Mye tyder på at slik statens eierandel i Equinor er blitt forvaltet til nå, bør endres, skriver Mats A. Kirkebirkeland i Dagens Næringsliv.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Privatisering kan være godt virkemiddel

Liberalisering er ikke alltid løsningen for å oppnå felles mål om velferd og trygge arbeidsplasser. Men når liberalisering gir bedre resultat enn radikale politiske tiltak, bør de brukes.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.
Aslak Versto Storsletten

Lite pragmatisk fra Senterpartiet

Når Pollestad gir uttrykk for at han vil øke eierandelen i Yara med det formål å sikre større grad av nasjonal styring og kontroll, fremstår det som blindet ideologi, skriver Aslak Versto Storsletten i Finansavisen.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Staten bør forbli passiv i sitt eierskap

Hvis man er oppriktig bekymret for utviklingen i Equinor, bør en heller foreslå noe som vil styrke denne markedsmekanismen. Aslak Versto Storsletten i Dagbladet.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Steinar Juel

Hvem er de ekte verdiskaperne?

«Det marxister aldri har greid å forklare, eller vist i virkeligheten, er hvordan man kan få etablert og utviklet bedrifter uten at noen stiller opp med kapital. Systemer hvor bare staten var eier har brutt sammen.» Steinar Juel i Dagbladet.
Offentlig eierskapØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Luftambulansetjenesten HF
Aslak Versto Storsletten

– Private fortjener hyllest

Stadig flere mener nå at staten må ta over driften, og at det på mirakuløst vis vil løse alle problemene. Men poenget er jo at staten aldri har hatt hovedansvaret for driften av tjenestene. Det har derimot private - og de har stort sett gjort en god jobb. Aslak Versto Storsletten i Altaposten og Sør-Varanger Avis.
Offentlig eierskapPrivate i velferdenVelferdstjenester