Boligpolitikk

Mer innen Boligpolitikk

AI Oslo leilighetsblokk
Skjalg Stokke Hougen

Tredje boligsektor er et feilspor

Med stigende priser er eierlinjen under press, og mange av politikernes forslag til løsninger vil kunne gjøre vondt verre. 
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Vrir på temaet

Vi kan være enige om at ingen i Civita har angrepet boligutleie som virksomhet og ment det er noe mindreverdig.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Steinar Juel

Tøv om boligutleie og skatt fra Eiendom Norge

Vi trenger et leiemarked, og derfor også personer og bedrifter som investerer i boliger for utleie. Ingen i Civita mener at det er en mindreverdig form for virksomhet.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
bolig
Eirik Løkke

Derfor bør vi avskaffe BSU-ordningen

Politikerne bruker cirka én milliard kroner gjennom statsbudsjettet på skattefradrag knyttet til BSU. Det burde de slutte med.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Steinar Juel

Dokumenterer ikke at reguleringer mot «serieopplånere» vil virke

Jeg er ingen generell motstander av reguleringer, men de må ha klare mål og faktisk virke.
BoligpolitikkØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Boliglån, bolig, penger
Steinar Juel

Utlånsreguleringer og bankenes ansvar for «serieopplånerne»

Nå som renten er i ferd med å øke, bør utlånsreguleringene trappes ned og avvikles.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

Siste svar om bolig

Et totalt gjennomregulert boligmarked, slik vi tidligere hadde i Norge, vil ikke sørge for at flere får mulighet til å eie egen bolig. 
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

Boligpolitikk: Omvendt bevisbyrde, Asheim?

Neste gang Asheim indirekte anklager noen for løgn, bør hun ha dokumentasjon på at vedkommende lyver.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Boliglån, bolig, penger
Aslak Versto Storsletten

Et nullsumspill?

Verken global velstand eller det norske boligmarkedet er et nullsumspill.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Boligmarkedets realiteter

Når Døving hevder at det frie boligmarkedet «beviselig» er en dårlig ordning for befolkningen, fortjener det en imøtegåelse.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

Byråd på ville veier

Oslo kommunes nye boligselskap skaper flere problemer enn det løser.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Simon Seland

Vi har et boligproblem

I snitt betaler leietakere mer i leie enn boligeiere betaler i renter og avdrag. Likevel øker andelen som leier bolig. Det taler for at det er på tide skattemessig å likebehandle leie med eie.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Simon Seland

Årsaken tiI et urettferdig boIigmarked

SV burde bruke mindre tid på en ideologisk kamp mot «markedskreftene», og heller få opp farten på Rådhuset med å regulere nye boliger, skal boligmarkedet i Oslo bli mer rettferdig, skriver Simon Seland i Dagsavisen.
BoligpolitikkNorsk politikk
Mats Kirkebirkeland

Oslos boligkrise krever mer drastiske tiltak

Flere og mer drastiske tiltak må til for å redusere boligprisveksten i Oslo. Dette inkluderer kontroversielle tiltak, for eksempel en revidering av markagrensen.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

En stor offentlig sektor står i veien for det norske selveierdemokratiet

Fremfor å utvikle selveierdemokratiet mer, lar vi offentlig sektor og det offentlige (finansierings-) ansvaret vokse. Dette er komfortabelt, men lite bærekraftig. Løsningene på dagens store utfordringer burde kanskje heller handle om å tenke nytt om gamle borgerlige ideer. Hvorfor gjør ikke en borgerlig regjering det?
IdeerBoligpolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Mer skatt – billigere boliger?

Det er langt fra åpenbart at mer skatt på boliger vil føre til lavere boligpriser i pressområder og at flere unge kan kjøpe sin egen bolig, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Forståelig motstand

Den politiske og rettslige spliden eiendomsskatt skaper i Oslo illustrerer hvor galt det kan gå hvis eiendom ikke beskattes på en rettferdig måte, skriver Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Regjeringens syn på eiendomsskatt er lite bærekraftig

Alle er enige om at vi trenger et visst skattenivå for å ivareta et godt samfunn. Samtidig ønsker vi at skatt ikke skal skade økonomien eller skal virke sosialt urettferdig. En Ole Brumm-politikk som sier ja til lav skatt og ja til stor offentlig sektor, er ikke bærekraftig. Lars Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva vil egentlig Venstre?

"Hadde bankene vært enige i at de unge låntagerne som Raja er opptatt av var betalingsdyktige og kredittverdige, kunne de allerede i dag gitt dem lån", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
BoligpolitikkNæringslivNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velment, men dårlig idé fra Venstre

"Det er ikke Venstres politikere som skal bestemme hvem som er kredittverdig", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Eiendomsskatt eller skatt på salgsgevinst

"En endring av skattereglene på eiendom bør skje forsiktig, for «å forandre for å bevare» det sterke selveierskapet i Norge," skriver Lars Kolbeinstveit.
BoligpolitikkSkatt og avgifter

Trenger vi mer boligpolitikk?

Politiske valg og offentlige reguleringer påvirker boligmarkedet og fører ofte til store svinginger i tilbud og etterspørsel. Hva kan staten og kommunene gjøre for å skape et mer velfungerende boligmarked fremover?
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Et selveiende land

«77 prosent av alle husholdninger eier boligen de bor i, i følge nye tall fra SSB. Det er positivt, blant annet for integreringen. Men det er på tide å utrede skatteordningene rundt bolig», skriver Mathilde Fasting.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Loftsrydding om skatt og eiendom

Det er fortsatt fordelaktig å kjøpe egen bolig og bo der selv. Men det er ikke lenger så gunstig å investere i eiendom. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkFormuesskattSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen bør redusere skattefordelene for boligeierne

"Det er på høy tid at regjeringen gjør noe med skattefordelene for landets boligeiere. Det vil være god fordelingspolitikk, og dempe prisveksten", skriver politisk økonom i Civita, Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Boligbygging er svaret – ikke skatt

Mathilde Fasting blogger om boligbygging og sekundærboliger.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Om å eie sin egen bolig

"Det finnes mye forskning som viser positive effekter av å eie egen bolig. Man skal ikke utelukke at boligpolitikken har hatt noen uintenderte positive virkninger på integreringspolitikken" Kristin Clemet i Vårt Land:
BoligpolitikkIntegreringEiendomsrettigheter
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Skolen og boligen viktigst

"På tross av proklamasjoner om det motsatte: Det er ikke lett å se hva Aftenposten er uenig med oss i når det gjelder å beskrive levekårsforskjellene i Oslo." Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
BoligpolitikkIntegreringSkolepolitikk

Boligprisvekst og rentefradrag

Regjeringen har i disse dager lagt frem et forslag som skal bremse boligprisveksten ved å gjøre det vanskeligere å få lån i banken. Civita-rapporten "Skattereform for arbeid og økt velstand" tar for seg de samme faremomentene og viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Eirik Løkke

Økt BSU er ikke nødvendig

"Det er åpenbart fornuftig å spare til egen bolig, men staten bør ikke gi skattefradrag til alt som er fornuftig. Videre er det ikke spesielt rettferdig eller sosialt at de som leier bolig, indirekte subsidierer de som eier bolig. Er det rom for skattelettelser, bør lettelsene komme alle til gode," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
BoligpolitikkVelferdsstaten
Eirik Løkke

BSU-ordningen bør avvikles

"I budsjettet for neste år foreslår Regjeringen å øke BSU-fradraget til 200.000. Til tross for at DNB-sjef Rune Bjerke støtter endringen, burde vi heller gått i motsatt retning," skriver Eirik Løkke i Aftenposten: "Det er som kjent lettere å organisere særinteresser enn allmenninteressen. BSU-ordningen er intet unntak."
BoligpolitikkVelferdsstaten

OECD anbefaler å fjerne rentefradraget

I sin nye rapport om norsk økonomi peker OECD på at de økende boligprisene og nordmenns voksende gjeld burde gi grunn til bekymring. For å bedre økonomien foreslår organisasjonen å fjerne rentefradraget. Civita-rapporten "Skattereform for arbeid og økt velstand" viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.
BoligpolitikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Villeman Vinje

En skattereform alle kan tjene på

"Dagens skattesystem medfører at de som har råd til å kjøpe eiendom, subsidieres med flere titalls milliarder kroner. Høyinntektsgruppene drar størst nytte av dette. Taperne er de som ikke har anledning til å kjøpe bolig selv," skriver Villeman Vinje om forslaget til skattereform.
BoligpolitikkØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Et forslag til skattereform

"Dagens skattesystem subsidierer investeringer i eiendom. Det fører til en overinvestering i eiendom som gjør norsk økonomi mindre robust. I stedet for å introdusere en ny skatt, bør man gå til kilden av problemet. Fjernes rentefradraget og formuesskatten, vil incentivene som skattesystemet gir, bli betydelig sunnere for norsk økonomi," skriver Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter