Boligpolitikk

Boligprisvekst og rentefradrag

Regjeringen har i disse dager lagt frem et forslag som skal bremse boligprisveksten ved å gjøre det vanskeligere å få lån i banken. Civita-rapporten Skattereform for arbeid og økt velstand tar for seg de samme faremomentene og viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.

Publisert: 15. juni 2015

Regjeringen har i disse dager lagt frem et forslag som skal bremse boligprisveksten ved å gjøre det vanskeligere å få lån i banken.

I rapporter om norsk økonomi peker OECD på at de økende boligprisene og nordmenns voksende gjeld burde gi grunn til bekymring. Organisasjonen foreslår å fjerne rentefradraget.

Civita-rapporten Skattereform for arbeid og økt velstand, som ble utgitt i oktober 2011, tar for seg de samme faremomentene og viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.

Les Civitas forslag her. Forfatter av rapporten, Villeman Vinje, oppsummerer reformforslaget her.