Ytringsfrihet

AKTUELT INNEN YTRINGSFRIHET

Lars Kolbeinstveit

Ytringsansvar er vanskelig

I diskusjonen om ytringsansvar må vi skille mellom å oppfordre til vold, og å uttrykke uenighet ved bruk av vold.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård LarsenEirik Løkke

En samtale om den norske ytringskulturen

Hva kjennetegner den offentlige debatten i Norge? I hvilken grad bør de store mediene publisere alternative og ytterliggående stemmer? Og hvordan har sosiale medier påvirket offentligheten?
Ytringsfrihet
12 mai
torsdag 12 mai 2022 kl. 18:00

Bør vi forby koranbrenning?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum – et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og tankesmiene Civita og Agenda.
Ytringsfrihet
6 apr
onsdag 6 april 2022 kl. 20:00

Skal Facebook definere ytringsfriheten i det 21. århundre?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum – et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund, tankesmiene Civita og Agenda og denne gangen også Amnesty International Norge.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
13 jan
torsdag 13 januar 2022 kl. 20:00

Er den akademiske friheten truet?

Hvordan er situasjonen i Norge? Er den akademiske friheten truet? Hvordan kan vi bevare et fritt akademia?
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

I vår tid er den akademiske friheten, i likhet med ytringsfriheten, under press. Men hva menes egentlig med akademisk frihet, og hvordan skiller den seg fra ytringsfriheten? Hør ny episoden her!
Ideer
Bård Larsen

Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer. 
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Ytringsfrihetens fire utfordringer

Ytringsfriheten er under press. Truslene kommer fra flere hold; autoritære på høyresiden, woke-inspirerte på venstresiden, i tillegg til religiøse ekstremister, for å nevne noen. Den globale trenden merker vi også på den offentlige debatten i Norge.
Ytringsfrihet
24 nov
onsdag 24 november 2021 kl. 00:00

Ytringsfrihetsforum: Bør staten straffe hatefulle ytringer?

I Norge er det straffbart å ytre seg diskriminerende eller hatefullt mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Hvilke konsekvenser har denne loven? Er det en nødvendig beskyttelse av minoriteter, eller er loven – og måten den blir håndhevet på – et uttrykk for klare mangler på ytringsfriheten i Norge?
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
4 okt
mandag 4 oktober 2021 kl. 12:00

Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Se video fra første møtet i #Ytringsfrihetsforum med Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

En personlig historie om rasisme og ytringsfrihet

Ny episode av Liberal halvtime med Lisa Esohel Knudsen, forfatter og rådgiver i Minotenk.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

Hva er ytringsfrihet? Hva skal til for at ytringsfriheten skal være reell? Hvor går grensene for hva vi bør tolerere? Hør ny episode av vår podcast Civita-foredraget med filosof Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse.
Ideer

Underkategorier

Mer innen Ytringsfrihet

Lars Kolbeinstveit

Ytringsansvar er vanskelig

I diskusjonen om ytringsansvar må vi skille mellom å oppfordre til vold, og å uttrykke uenighet ved bruk av vold.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

En liberal ytringskultur er viktig – også for minoriteter

Det vi aller minst trenger er å skape en offentlighet hvor folk er redde for å delta og uttrykke meningene sine.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
geometrisk illustrasjon av mangfoldige mennesker
Kristin Clemet

Vi hyller mangfold, men mener vi det?

Skal vi være tolerante må vi også tåle mangfoldet vi ikke liker, skriver Kristin Clemet.
IdeerIdentitetspolitikk
Torkel Brekke

Ikke la deg lure av de store fortellingene om krenkelser og diskriminering. De river oss fra hverandre og bidrar til radikalisering.

Våren er her. 17. mai nærmer seg. Fortellingen om den norske nasjonen og grunnloven, smelter sammen med konfirmasjoner, feiring av ungdom og musikk fra russebusser.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
avis media
Kristin Clemet

Mediekritikk er ikke illiberalt. Det er sunt.

Magnus Vanebo, som er spaltist i Subjekt, tar store ord i bruk når han i et innlegg i Subjekt 19. mars kritiserer min kollega Bård Larsen, Civita og det han kaller «mobben på Twitter».
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
rasisme, ytringsfrihet
Eirik Løkke

Når antirasismen misbrukes

Å bekjempe rasisme har stor oppslutning i Norge. Det er en god ting, men det kan misbrukes.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Den aggressive antirasismen

Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv.
MenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
København, Copenhagen, skyline, Danmark
Kristin Clemet

Mer motstand mot identitetspolitikk i Danmark?

Kristin Clemet om dansk identitetspolitikk og Morten Messerschmidt, den nye formannen i Dansk Folkeparti.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Var det en tabbe å invitere Steve Bannon til nordiske mediedager?

En inkluderende offentlighet løser ikke alle problemer, men muligheten er større når man inviterer til debatt og dialog, enn når man forfekter no-platform og cancelculture.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

6. januar var en test

Vi på god vei inn i en tid der det store politiske skillet ikke står mellom høyre – og venstresiden, men mellom sannhet og løgn.
DemokratiIdentitetspolitikkUSAPopulisme
Eirik Løkke

Ytringsfrihetens fire utfordringer

Ytringsfriheten er under press. Truslene kommer fra flere hold; autoritære på høyresiden, woke-inspirerte på venstresiden, i tillegg til religiøse ekstremister, for å nevne noen. Den globale trenden merker vi også på den offentlige debatten i Norge.
Ytringsfrihet
Mathilde Fasting

Er forskningen politisert?

Filosof Lars Fr. Svendsen i Civita mener at alle forskere har et verdimessig ståsted, men at de i sin forskning bør etterstrebe å være så objektive som mulig. I denne podcastepisoden samtaler han med Mathilde Fasting om utviklingen ved universiteter i USA hvor forskere nektes å komme til orde på grunn av politiske meninger.
Høyere utdanningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Hets, konformitetspress og scenenekt. Truslene mot pressen og akademia kommer også innenfra.

Ingen som bruker friheten sin, kan være fritatt for kritikk og debatt. Kritikk er både en anerkjennelse av og en forutsetning for at forskningen hele tiden skal strekke seg etter sine egne idealer. Men hets, konformitetspress og scenenekt trenger vi ikke.
DemokratiForskningYtringsfrihet
Eirik Løkke

Civita gjør flere ting for å motvirke rasisme

"I alle tilfeller mener jeg at det absolutt viktigste for å motvirke rasisme er å utvikle et mer liberalt samfunn, hvor mantraet til Martin Luther King om ikke å dømme folk på bakgrunn av rase, men å bedømme folk på bakgrunn av deres karakter, kultiveres i kulturen og blant borgerne."
IdentitetspolitikkIdeerPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Identitetspolitikkens steile fronter

Identitetspolitikk er gift for samfunn som er avhengig av gjensidig tillit. Bård Larsen i VG.
Identitetspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Forslag om ny blasfemiparagraf er intolerant og bør avvises av KrF og Ap

"Det åpne og liberale samfunnet taper hvis disse intolerante kreftene får gjennomslag", skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Mats Kirkebirkeland

Trumpismen er identitetspolitikk i blåkopi

La oss aldri akseptere identitetspolitikkens prinsipper til i Norge. Det er gift for et hvert samfunn.
Identitetspolitikk

Julian Assange og ytringsfrihet

"Det er selvsagt Helmich Pedersens privilegium å velge sine politiske kamper, men med tanke på at Assange har blitt en stor trussel både mot personvernet og demokratiet, burde han ikke bli forundret over at han ikke får støtte fra oss på den liberale høyresiden." Eirik Løkke i Vårt Land.
IdeerYtringsfrihet
Bård Larsen

Uviktig «politisk» kunst?

"Skal vi se til den farlige kunsten må vi gå til autoritære regimer, der kunstnere risikerer liv, helse og sikkerhet. Egentlig bør vi prise oss lykkelige, for med mindre man tegner Profeten, står kunsten som frie ytringer som en påle i norsk samfunnsliv", skriver Bård Larsen.
ØkonomiYtringsfrihet
Jonas Vikingstad

Bruk ytringsfriheten, ikke undertrykk den

"Et av de sterkeste våpnene mot hat og fordommer er ytringsfriheten," skriver Jonas Vikingstad.
IdeerYtringsfrihet
Bård Larsen

Å sanke stemmer for diktatur

"Vi kan ikke tillate en fremmed, ganske fiendtlig statsmakt å sanke stemmer på norsk jord for å gi sin president blankofullmakt til mer vold og mer undertrykkelse mot egen befolkning," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheterYtringsfrihet

Er ytringsfriheten i krise?

Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Klær til besvær

Bør niqab og burka forbys - for sikkerhets skyld? Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

I et fritt samfunn har man ikke noen rett til ikke å bli krenket

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Robert Moods mot

Kristin Clemet i Aftenposten: "En viktig årsak til at Norge er et så godt og velfungerende samfunn, er at vi har et embetsverk som kan tjene alle regjeringer like godt. Det er selve syretesten i vårt demokrati. Embetsverket skal forholde seg nøytralt til skiftende regjeringer, og det skal likebehandle borgerne."
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Selbekks 
ytrings
frihet

"Også de som har usympatiske meninger, eller som har forandret mening, skal ha frihet til å ytre seg trygt." Kristin Clemet i Vårt Land:
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Uklart om ytringsfrihet

"Braanen Sterri har selvsagt rett i at det finnes legitime begrensninger på ytringsfriheten, men det store spørsmålet i denne debatten er hvorvidt offentligheten skal underlegges et krav om ikke å krenke ulike grupper eller religioner. VI har alle et ansvar for å motvirke en slik utvikling." Eirik Løkke i Dagbladet:
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Ikke særlig godt ment

"Debatten om ytringsfrihet handler om noe annet enn «hegemoni» og «mindretall», men om hvordan en skal møte det ytterliggående og om dialogens muligheter og grenser." Bård Larsen svarer Lena Lindgren i Morgenbladet:
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Dialog krev ytringsfridom

"At ein bør visa religion som identitetsmarkør eit særleg omsyn, er eit blindspor. Kritikk av makt kan innebera kritikk av religion." Lars Gauden-Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad:
IdeerYtringsfrihet
Bård Larsen

Morgenbladets misforståtte omsorg

"Den norske stat bør selvsagt ikke beklage at ytringsfriheten gjelder. Og i alle fall ikke til klerikale mørkemenn fra land hvor det ikke eksisterer fri presse eller ytringsfrihet. Morgenbladets posisjonering i denne saken fremstår derfor som lite solidarisk," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?

"Har venstresiden en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter?" Bård Larsen i Aftenposten:
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Det er motstandere av ytringsfriheten som trenger å lære hva toleranse og frihet betyr

"Vi kan gjerne snakke om takt og tone, men når mennesker myrdes eller trues på livet for å si det andre ikke vil høre – innenfor lovens rammer – blir det feil å overføre ansvar på ofrene", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Ytringsfrihet og vold

"Tilhengerne av full ytringsfrihet har fått et hegemoni i norsk offentlighet, og det er bra. Slik skal det nemlig være i et liberalt demokrati", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Ytringsfrihetens apostel

"I dag er det 70 år siden den svenske redaktøren og anti-nazisten Torgny Segerstedt døde. Med hans bortgang mistet Europa en av sine viktigste redaktører i det 20. århundre," skriver Eirik Løkke i VG.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet