Personvern

Eirik Løkke

Har Big Tech vunnet kampen mot personvernet?

Er det mulig å beskytte borgernes privatliv i en stadig mer digitalisert hverdag? Hør ny episode av Liberal halvtime.
Demokrati og rettigheterPersonvern
privatliv
Jan Erik Grindheim

Har politikere rett på personvern?

Toleranse er grunnlaget for vårt demokrati. Men hvordan bør toleransen praktiseres i situasjoner hvor politikere utsettes for hets og sjikane?
DemokratiDemokrati og rettigheterPersonvern
Velgere
Eirik Løkke

Hva skjer med personvernet etter koronakrisen?

Uavhengig av koronakrisen er digitalisering en global megatrend som kun vil forsterke seg fremover. Sannsynligvis vil koronakrisen forsterke digitaliseringen, med store konsekvenser for privatliv og personvern.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Mathilde Fasting

Jon von Tetzchner om teknologi, business og personvern

Er internettreklame basert på kjøp og salg av personlige data en trussel mot demokratiet? Hvordan kan datarevolusjonen gi menneskene bedre tjenester uten å ofre personvernet? Og hvordan skal norske gründere lykkes med utvikle nye teknologiselskaper? Hør podcastepisoden med Jon von Tetzchner her!
IdeerDemokrati og rettigheterØkonomi og velferdPersonvern
Eirik Løkke

Når personvernet møter pandemien

Vi vet med stor grad av sikkerhet at koronaviruset ikke blir vår siste pandemi, og vi vet også at teknologien om få år kommer til å være enda mer treffsikker. Hvorvidt det er positivt eller negativt, avhenger av hvordan mulighetene kombineres med sikkerhet og personvern, skriver Eirik Løkke i Minerva.
Demokrati og rettigheterPersonvern

Personvern

Personvern er en samlebetegnelse for retten til selv å bestemme over hvilken informasjon om sitt eget liv man ønsker å dele med andre.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvern

PUBLIKASJONER

Velgere
Eirik Løkke

Hva skjer med personvernet etter koronakrisen?

Uavhengig av koronakrisen er digitalisering en global megatrend som kun vil forsterke seg fremover. Sannsynligvis vil koronakrisen forsterke digitaliseringen, med store konsekvenser for privatliv og personvern.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Kristin Clemet

Til forsvar for personvernet

Argumentene for et sterkt personvern er igjen aktuelle. Truslene mot personvernets stilling i Norge er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Boken «Til forsvar for personvernet», som Civita og Universitetsforlaget ga ut i 2010, presenterer og diskuterer disse argumentene. Boken er redigert av Kristin Clemet og John O. Egeland.
Demokrati og rettigheterPersonvern
personvern

Personvern i terrorens tidsalder

«Frykten for terrorisme er et dårlig utgangspunkt for prinsipiell debatt om privatliv.» Eirik Løkke i Dagbladet.
TerrorismeDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvernForsvar og sikkerhet
Ulrik Tetzschner

Nr.10 2009: Intellektuell eiendomsrett-en truet rettighet?

Den intellektuelle eiendomsretten reiser mange spørsmål vedrørende prinsipper som er sentrale innenfor liberalismen.
EiendomsrettigheterDemokrati og rettigheterRettsstatYtringsfrihet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr.14 2011: Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer

I Norge bør man ta inn over seg kritikken og problemene ved datalagringsdirektivet når man innfører den nasjonale lovgivningen. Dette notatet gir en kort innføring i innholdet i selve datalagringsdirektivet, direktivets historie og kommer med forslag til hva de norske myndigheter bør ta hensyn til i det videre arbeidet med forskrifter og praktisk implementering av DLD.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Vivi Ringnes Wilhelmsen

Ny etterretningslov: Nasjonal sikkerhet eller digital masseovervåkning?

Regjeringens forslag om etablering av et såkalt digitalt grenseforsvar, hvor etterretningstjenesten gis mulighet til å lagre datatrafikk som krysser landegrensen, er kontroversielt. Dette notatet ser på forslaget til ny lov, praksisen med tilrettelagt innhenting og innvendingene mot denne.
Demokrati og rettigheterPersonvernForsvar og sikkerhet

Hva er personvern?

personvern

Personvern er en samlebetegnelse for retten til selv å bestemme over hvilken informasjon om sitt eget liv man ønsker å dele med andre. Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter, men det sentrale elementet er borgerens ukrenkelighet og respekt for den enkeltes integritet og for privatlivets fred. Personvern er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.

Mer innen Personvern

privatliv
Jan Erik Grindheim

Har politikere rett på personvern?

Toleranse er grunnlaget for vårt demokrati. Men hvordan bør toleransen praktiseres i situasjoner hvor politikere utsettes for hets og sjikane?
DemokratiDemokrati og rettigheterPersonvern

Civitasamtalen: Hvordan påvirker digitaliseringen menneske og samfunn?

Hva er digitalisering og hvordan påvirker det samfunnet? På hvilken måte kan digitalisering forbedre livene våre? Og hva er nedsiden ved økende digitalisering? Se ny episode av Civitasamtalen med professor Olav Lysne.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterMediaPersonvern
Velgere
Eirik Løkke

Hva skjer med personvernet etter koronakrisen?

Uavhengig av koronakrisen er digitalisering en global megatrend som kun vil forsterke seg fremover. Sannsynligvis vil koronakrisen forsterke digitaliseringen, med store konsekvenser for privatliv og personvern.
Demokrati og rettigheterPersonvern

Civitasamtalen: Er smitteappen en trussel mot personvernet?

Se ny episode av Civitasamtalen med direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Når personvernet møter pandemien

Vi vet med stor grad av sikkerhet at koronaviruset ikke blir vår siste pandemi, og vi vet også at teknologien om få år kommer til å være enda mer treffsikker. Hvorvidt det er positivt eller negativt, avhenger av hvordan mulighetene kombineres med sikkerhet og personvern, skriver Eirik Løkke i Minerva.
Demokrati og rettigheterPersonvern

Må vi godta masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet?

Se video fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheterPersonvernForsvar og sikkerhet
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Snakk om det i fortrolighet

"En bedre og mer liberal regel, som tar hensyn til privatliv og integritet, sier derfor at alt bør kunne snakkes om, men i fortrolige rammer", skriver Lars Kolbeinstveit.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Julian Assange og ytringsfrihet

"Det er selvsagt Helmich Pedersens privilegium å velge sine politiske kamper, men med tanke på at Assange har blitt en stor trussel både mot personvernet og demokratiet, burde han ikke bli forundret over at han ikke får støtte fra oss på den liberale høyresiden." Eirik Løkke i Vårt Land.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetPersonvern
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Overvåking av uskyldige mennesker er ikke løsningen på verdens ondskap

Anne Siri Koksrud Bekkelund kritiserer forslaget fra Frp og KrF om å lagre alle IP-adresser i minst 6 måneder.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Fire måter internett brukes til å undergrave demokratiet på

"Dersom vi ikke evner å finne gode løsninger på disse problemene, kan internettrevolusjonen, snarere enn å styrke demokratiet og demokratiske prosesser, ende opp med å bli folkestyrets undergang," skriver Eirik Løkke.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Må vi akseptere masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet?

"Norge er sårbart for digitale trusler, men masseovervåkning er neppe løsningen," skriver Eirik Løkke i VG.
Demokrati og rettigheterPersonvernForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Donald Trump ser deg

Ingen bør være i tvil om at Trump kommer til å utgjøre en tydelig trussel mot retten til privatliv – både i USA og verden for øvrig. Eirik Løkke i VG.
USAPersonvern
Eirik Løkke

Rett til å vite – eller rett til å bli glemt?

"Det er verken nøytralt eller tilfeldig hva du finner av informasjon på nettet," skriver Eirik Løkke hos Nettavisen.
Demokrati og rettigheterPersonvern
personvern

Personvern i terrorens tidsalder

«Frykten for terrorisme er et dårlig utgangspunkt for prinsipiell debatt om privatliv.» Eirik Løkke i Dagbladet.
TerrorismeDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvernForsvar og sikkerhet

Boklansering: Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn 

Personvern
Eirik Løkke

Hvem deler Facebook og Google våre personopplysninger med?

Etter Edward Snowdens avsløringer: Hvordan skal vi forsvare retten til vårt privatliv i det 21. århundre? Eirik Løkke i Aftenposten:
Demokrati og rettigheterPersonvern
Kristin Clemet

Kristin Clemets minneord over Georg Apenes: Oppreist, om så alene

«Et menneske må ikke bli et middel.» Dette sitatet kan stå som en oppsummering av Apenes’ viktige gjerning. Kristin Clemet i Aftenposten.
IdeerKonservatismePersonvern
Mats Kirkebirkeland

«Don’t be evil»

Facebook, Google og andre nettselskaper tilbyr gratistjenester, i bytte mot brukernes data. Forretningsmodellene er geniale, men hva er egentlig konsekvensene? Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
EiendomsrettigheterPersonvernNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer overvåkning er ikke svaret på terroren. Si stopp!

Regjeringens siste forslag om videre fullmakter til politiet kan ende opp med å virke mot sin hensikt. Anne Sirik Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
TerrorismePersonvernForsvar og sikkerhet

Controlling the internet and digital privacy

Watch video from the breakfast meeting Friday May 22nd with the panelists David Kirkpatrick, Eirik Newth, Berit Svendsen and Eva Jarbekk.
Demokrati og rettigheterNæringslivPersonvern
Bård Larsen

Kampen om historien?

"Denne uken ble det kjent at justisministeren gir grønt lys for å søke om innsyn i de såkalte Rosenholz-kartotekene som CIA har råderett over. Forskere mener at over 30 norske borgere var agenter og at mer enn 300 Stasi-agenter rapporterte om norske forhold. Historiefaglig handler innsyn i arkiver om noe ganske annet enn snever verdikamp," skriver Bård Larsen i VG.
PersonvernKommunisme
Mathilde Fasting

Føler du deg overvåket?

"Konklusjonen er at samlet gir disse ufarlige, enkle opplysningene et komplett og interessant bilde. Det eneste man trenger å gjøre er å analysere dataene; alle svarene ligger der for dem som har evne og mulighet til å se etter dem. Nettselskapet vet om du er hjemme eller ikke. Hva er vel ikke den opplysningen verdt for riktig aktør," spør Mathilde Fasting hos Minerva.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Lars Fr. H. Svendsen

Hvorfor personvern?

"En svekkelse av personvernet er en svekkelse av den personlige friheten, men på en måte som ikke nødvendigvis merkes helt uten videre. Den legger ikke opplagte fysiske begrensninger på handlingsrommet ditt, og du står tilsynelatende like fritt som før til å handle slik du måtte ønske. Men bare tilsynelatende, for du begynner å legge nye bånd på hva du sier og gjør," skriver Lars Svendsen.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Kristin Clemet

Til forsvar for personvernet

Argumentene for et sterkt personvern er igjen aktuelle. Truslene mot personvernets stilling i Norge er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Boken "Til forsvar for personvernet", som Civita og Universitetsforlaget ga ut i 2010, presenterer og diskuterer disse argumentene. Boken er redigert av Kristin Clemet og John O. Egeland.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Kristian Tonning Riise

Helt og forræder

"Vi må kunne være kritisk til USAs massive overvåkning av telefoner, internett og sosiale medier, uten samtidig å måtte hylle Edward Snowden som en helgen. Det er han ikke", skriver Kristian Tonning Riise i Minerva.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Lars Fr. H. Svendsen

Privatliv: En forutsetning for frihet

"Et fritt liv kan ikke realiseres uten en privatsfære. En slik sfære er en forutsetning både for negativ og positiv frihet, både for hvilke handlingsalternativer som står åpne og for at aktøren skal kunne leve sitt liv i samsvar med sine verdier. Hvis en person skal kunne leve fritt, er det avgjørende at vedkommende har et visst mål av kontroll over sine omgivelser," skriver Lars Fr.H. Svendsen i Morgenbladet.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Bård Larsen

Lundkommisjonens gavepakke

"Noen må vokte vokterne, for også PST gjør feil, men at Bjørnar Moxnes forsøker å dra veksel på dette, fremstår muligens som ad hoc", skriver historiker i Civita, Bård Larsen, på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Bård Larsen

Ode til DDR

""DDR var den mest perfekte overvåkingsstat til alle tider. I hele DDR bodde det på slutten 17 millioner mennesker. Øst-Tysklands ministerium for statlig sikkerhet (Stasi) hadde 97 000 ansatte og 173 000 angivere," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterPersonvern