Forsvar og sikkerhet

Underkategorier

Mer innen Forsvar og sikkerhet

våpenstøtte
Bård Larsen

Ytre venstres uvillighet mot å støtte Ukraina

Både Rødt og SV har en lang tradisjon for å støtte frigjøringsbevegelser rundt omkring i verden. Frigjøringsbevegelser som selvsagt måtte væpnes. Men ikke Ukraina. De skal ikke kunne frigjøre seg.
Norsk politikkPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Ukraina, flagg, pixabay.com
Skjalg Stokke Hougen

Den farlige krigsmotstanden

Når sentrale personer i SV tar til orde for å stanse våpenhjelp til Ukraina er det velment, men det er både naivt og farlig.
Totalitære og autoritære regimerForsvar og sikkerhet
krigsskip london storbritannia
Eirik Løkke

Imperiet slår tilbake – 40 år siden britenes seier i Falklandskrigen

Den 2. april 1982 angrep Argentina, under ledelse av Leopoldo Galtieri, Falklandsøyene. Galtieri regnet med at Margaret Thatcher ikke ville slå tilbake. Han tok feil. Den 14. juni kunne britiske styrker på nytt heise Union Jack på Stanley.
InternasjonaltForsvar og sikkerhet
olje skip handel
Jan Erik Grindheim

Er frihandel farlig?

«Farlig frihandel», står det på førstesiden av Aftenposten 7. juni, med henvisning til et lengre intervju med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. 
HandelForsvar og sikkerhetGlobalisering
Militæret soldater forsvar
Eirik Løkke

Militær motstand er det eneste som kan redde demokratiet

Ettergivenhet i møte med tyranner er farlig. Ukrainas beste diplomatiske kort er å påføre Putin så store militære tap at lysten til å fortsette aggresjonen dempes.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Zelenskyj Ukraina
Eirik Løkke

Ukrainas sak er vår sak

Polariseringen i Vesten er fremdeles en utfordring, og Trump kan fremdeles gjøre comeback. Men de siste månedene er det ingen som har gjort mer for å revitalisere ideen om Vesten enn Ukraina og president Zelenskyj.
InternasjonaltPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Theodor Barndon Helland

Nå bør USA ønske seg en europeisk felleshær

Russlands invasjon av Ukraina bør overbevise USA om at det er bedre å ha et samlet Europa som sin sterkeste allierte i NATO.
Forsvar og sikkerhetEU og EØS
krig, soldat, forsvar
Eirik Løkke

Hvis man vil sikre freden, bør man forberede seg på krig

Problemet med nedrustningsargumenter er at de fungerer dårlig i en verden hvor despoter ruster opp.
InternasjonaltForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Mats Kirkebirkeland

Norsk sokkel (og forsvar) etter den russiske invasjonen av Ukraina

Norsk sokkel vil være avgjørende for å gjøre Europa energiuavhengig av Russland. Både petroleums- og forsvarspolitikken har nå fått en ny geopolitisk komponent.
Økonomisk politikkForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Gammel SV-vin på ny flaske

Vil virkelig SV stryke Vladimir Putin og oligarkenes Russland medhårs?
DemokratiUtenrikspolitikkForsvarspolitikkDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Da verdens øyne var rettet mot Narvik

Kampen om Narvik ble Hitlers første nederlag, og et viktig eksempel på alliansers betydning for norsk sikkerhet. Tiden er inne for å fremheve bragden med et monument i Oslo.
ForsvarspolitikkNazisme og fascismeForsvar og sikkerhet
Guy Kiddey

Det grønne militæret

Et utslippsfritt militærvesen vil gi enorme klimakutt og bidra til å gjøre hele samfunnet grønnere.
Forsvar og sikkerhetKlima og miljø
Bård Larsen

Frykt og avsky i Åndalsnes

Den nye serien Furia pakker drama, action og politikk inn i et stort og imponerende format. I sentrum står planleggingen av et høyreekstremt terrorangrep.
DemokratiTerrorismeKultur

Vestens svik mot Afghanistan – og seg selv

Når Vesten først valgte å intervenere militært, burde det være vår fordømte plikt å holde linjen – så lenge som nødvendig.
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkUSADemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Er det norske Forsvaret godt nok forberedt på konflikt i nord?

Se video fra Civitakveld med Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, Michael Tetzschner, stortingsrepresentant i Høyre, og Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
personvern

Personvern i terrorens tidsalder

«Frykten for terrorisme er et dårlig utgangspunkt for prinsipiell debatt om privatliv.» Eirik Løkke i Dagbladet.
TerrorismeDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvernForsvar og sikkerhet

Et Forsvar i konstant omstilling

Stortinget skal i 2016 vedta langtidsplanen for forsvaret. I den anledning bør Balansegang av Bogen og Håkenstad være obligatorisk lesning. Eirik Løkke på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Hva slags forsvar skal vi ha?

Civita og Manifest inviterte til forsvarsdebatt på Litteraturhuset mandag 18. januar. Se video fra møtet her:
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Forsvarspolitikken må være langsiktig

"Det største problemet for det norske forsvaret er ikke Putin", skriver Eirik Løkke i Dagbladet.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Paul NarumSverre Diesen

Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

"Den politiske uviljen mot å erkjenne konsekvensene av en endret prioritering fører med andre ord til feil- og overinvesteringer som representerer massiv sløsing med samfunnets ressurser," skriver Sverre Diesen og Paul Narum på Aftenposten.no, basert på et Civita-notat.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Paul NarumSverre Diesen

Civita-notat: Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

I dette Civita-notatet beskriver forfatterne hvordan en nasjonal forsvarsevne vil være borte i løpet av 10-15 år, dersom den økonomiske utviklingen i Forsvaret fortsetter som i dag. Vi bruker stadig mer penger og oppnår samtidig mindre og mindre forsvarsevne.
Forsvar og sikkerhet

Er Norges forsvar forberedt?

Civita inviterer til frokostmøte onsdag 4. mars kl. 8.00 - 9.30. Konflikten i Ukraina har gjort sikkerhetssituasjonen i Europa mer ustabil. Begrep som «hybrid krigføring» og «ny kald krig» er på moten. Hva er konsekvensene for det norske forsvaret, og hvor godt rustet er vi til å møte en verden i rask sikkerhetspolitisk og teknologisk endring?
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Forsvaret: Utredning først – politikk etterpå

"Rådet skal være grunnlag for en ny langtidsplan, og det er på dette stadiet i prosessen at politiske avklaringer vil kommer inn. Eriksen Søreides opplegg er noe nytt og vel verd forsøket. Så får det vise seg om politikerne tåler å få den faglige virkeligheten for øynene," skriver Nils Holme i Dagens Næringsliv.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Ramme alvor i forsvarspolitikken

"Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har offentliggjort et utredningsoppdrag til forsvarssjef admiral Håkon Bruun-Hanssen. Han skal gi tilrådning om en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette høres kanskje ikke så spennende ut, men bare vent. Søreides oppdrag skiller seg klart fra tilsvarende oppdrag fra forgjengerne," skriver Nils Holme i Dagens Næringsliv.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Et svekket NATO

"Jens Stoltenberg har på vegne av NATO-landene en svært viktig oppgave i å gjenoppbygge alliansens troverdighet. En god start er å kommunisere tydelig til den europeiske opinionen at kontinentet er verdt å forsvare. En slik selverkjennelse vil antageligvis være langt viktigere enn en stor økning i landenes forsvarsutgifter, selv om sistnevnte definitivt ikke skader," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Nye toner i forsvarspolitikken

"Forsvaret er ikke en organisasjon i forfall som trenger politisk nødhjelp. Tvert imot, det er en gjennomgripende endringsdyktig, modernisert og sterk organisasjon, som i det daglige håndterer sine oppgaver på en utmerket måte. Dette er et godt utgangspunkt for å gå løs på de alvorlige utfordringene som knytter seg til forsvarssjefens tredje oppgavegruppe, krigsberedskapen," skriver Nils Holme hos Minerva.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Åpenhet om Forsvaret

"Forsvarets svakheter ble våre best bevarte hemmeligheter, av militær nødvendighet. Men med hemmeligholdet utviklet det seg også en kultur for fortrengning av problemer. Det gjaldt i Forsvarsdepartementet, og også innenfor Forsvaret selv. Gjennom førti år ble denne kulturen så rotfast at vi ennå, mer enn tyve år etter den kalde krigens slutt, sliter med senskadene," skriver Nils Holme hos NRK Ytring.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Hjemmearbeid for generalsekretæren

"Vi må gratulere Jens Stoltenberg – og oss selv – med hans utnevnelse til NATOs generalsekretær. Det bør bidra til å skjerpe interessen for Forsvarets operative kapasitet," skriver Nils Holme i et blogginnlegg. "Med status som mønsterland i forsvarsplanlegging skylder vi også NATOs generalsekretær et realistisk bilde av vår reelle kapasitet for militær innsats. Slik forståelse har han ikke fått som statsminister."
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

"Plutselig var ikke Forsvaret så bunnsolid og så effektivt likevel"

"Forsvarets nye politiske og militære ledelse gir et ganske annet bilde av kvaliteten enn forgjengerne," skriver Aftenposten i dag. I fjor sommer startet Civitas Nils Holme en debatt i avisen, ved å hevde at Forsvarets kapasitet til å forsvare landet var lavere enn det ble gitt inntrykk av. Les Aftenpostens artikkel og Holmes rapport her.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Nytt Civita-notat: Profesjonalisering av Forsvaret

"Det er denne debatten tiden nå er inne for å ta – ikke om vi skal profesjonalisere Forsvaret, men hvordan. De reelle alternativene er at vi enten diskuterer hvordan en profesjonalisering skal skje og gjennomfører den ut fra en klar forestilling om hvordan det best kan gjøres – eller våkner opp en dag og finner ut at det bare ble slik," skriver Sverre Diesen.
IdeerForsvar og sikkerhet

Er Forsvaret forberedt på krig?

Det er bred enighet om det meste i forsvarspolitikken, men skyldes det at stortingsdokumentene skygger unna avgjørende spørsmål om hvilken innsatsevne Forsvaret må ha – og faktisk har – for nasjonale krigsoppgaver? Sikrer planprosessen en god ressursutnyttelse? Blir det en annerledes forsvarspolitikk dersom vi får en ny regjering? Se film fra frokostmøtet med Ine Marie Eriksen Søreide, Sverre Myrli, Sverre Diesen og Nils Holme.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Forsvarets kapasitet

"Offentlig tilgjengelige dokumenter viser at Forsvarets krigsberedskap er meget begrenset. Dette er alvorlig sett på bakgrunn av at omstillingen var begrunnet med at tenkbare militære trusler eller anslag kunne komme så raskt at det ikke ville være tid for styrkeoppbygging," skriver Nils Holme i Aftenposten.
IdeerForsvar og sikkerhet

Ny rapport: Forsvarspolitikken ved et veiskille

Forsvarsplanleggingen har store mangler. Forsvarets evne til innsats er lavere enn det styrken og bevilgningene skulle tilsi. I denne rapporten, skrevet av tidligere adm. dir. ved Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme, gis en kortfattet oversikt over forsvarspolitikkens svakheter og resultater.
IdeerForsvar og sikkerhet