Innvandring

Mer innen Innvandring

Kristin Clemet

Dumping og jumping

I Klassekampen for 10. september skriver redaktør Mari Skurdal at «høyresida mener at vi bør bytte ut ordet sosial dumping med sosial jumping, fordi en dårlig jobb bare er et springbrett til en bedre».
InnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Å hjelpe i nærområdet er ikke moralsk forkastelig

Internasjonal leder i Unge Venstre, Katja Busuttil, svarer 24. mars på min artikkel om radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken». 
InnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Norsken, svensken og dansken trenger litt løsningsorientert samtaleterapi

Det smerter for mange å innrømme at Jimmie Åkesson og Sylvi Listhaug kanskje har et poeng.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Sondre Hansmark

Mustafa Hasan kommer ikke til å bli den siste som opplever urettferdighet

Mustafa Hasan kan endelig puste ut etter en årelang kamp mot utlendingsmyndighetene. Det blir ikke lenge til asylpolitikkens neste offer må holde pusten.
InnvandringInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Sesongarbeiderne er EØS-borgere

Bransjer og bedrifter som er avhengige av arbeidstagere fra andre EØS-land enn Norge, kan ikke settes i en særstilling og fratas de samme muligheter til å overleve som andre bransjer og bedrifter.
InnvandringInnvandring og integreringEU og EØS
migrasjon
Torstein Ulserød

Den gode innvandringsmotstanden

Mens Frp jevnlig kritiseres knallhardt for manglende solidaritet og humanisme, slipper SV stort sett unna slik kritikk når partiet åpent leker med tanken om stengte grenser.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Tallet for anstendighet

Fem år etter flyktningkrisen i 2015 fungerer det europeiske asylsystemet fortsatt dårlig. Den norske asyldebatten fungerer imidlertid fortsatt godt som markeringsarena, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Det finnes ikke utland i EØS

EØS-avtalen bygger på de samme rettighetene som er nedfelt i den norske velferdsstaten: fri bevegelse for alle som bor innenfor grensene av de 30 landene avtalen omfatter, skriver Jan Erik Grindheim i Aftenposten.
InnvandringØkonomiEU og EØS
Torstein Ulserød

Venstre tyr til lettvint asylpopulisme i møte med forslagene fra Høyres innvandringsutvalg

"Det er ødeleggende for debatten om flyktninger at selv moderate forslag nærmest på autopilot blir møtt enten med skremsler om at nå blir det åpne grenser eller med beskyldninger om at man vil rasere flyktningretten."
InnvandringInnvandring og integrering
Marius DoksheimTorstein Ulserød

LO legger opp til en ensporet debatt

Man lever ikke med vrangforestillinger straks man ikke er fullt ut enig i LOs fortelling om virkeligheten i norsk arbeidsliv. Torstein Ulserød og Marius Doksheim i Dagens Næringsliv.
InnvandringØkonomiInnvandring og integrering
migrasjon
Haakon RiekelesNikolai HegertunTorstein Ulserød

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Sosial jumping er ikke det samme som sosial dumping

Fremdeles gjelder det jeg trakk frem i min rapport om arbeidsinnvandring: Arbeidsinnvandrere kommer til Norge fordi de ser muligheter til arbeid med bedre lønn og arbeidsforhold enn det de har i sitt hjemland.
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

En usammenhengende innvandringspolitikk

Den nye regjeringsplattformen beskriver virkeligheten og målene for politikken på en måte som er mer tilslørende enn den er ærlig og konsistent.
InnvandringInnvandring og integrering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Selv om det er Sylvi Listhaug som sier det, er stram innvandringspolitikk fortsatt viktig for integreringen

Sammenhengen mellom stram innvandringspolitikk og god integrering har hatt bred politisk oppslutning, og det bør den på mange måter fortsette å ha, uavhengig av hva man mener om Listhaug.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Au pairer må få vanlige arbeidsvilkår

Både Arbeiderpartiet, Høyre og FrP tar feil. Au pair-ordningen må fjernes, og au pairene må anerkjennes som arbeidsmigranter. Mathilde Fasting i nettavisen Minerva.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Morten KinanderTorstein Ulserød

Reiseutgifter og sosial dumping

"Sosial dumping er et upresist og sterkt politisert begrep, som tilslører høyst reelle interessemotsetninger og verdikonflikter. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyesterett bygger sin argumentasjon på dette uten den minste antydning til problematisering av den virkelighetsforståelsen," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
ArbeidslivInnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

SV sender regningen til de fattige

"SV ser flyktningkrisen som en mulighet til å stramme inn en type innvandring partiet ikke er særlig begeistret for – arbeidsinnvandringen." Torstein Ulserød i Agenda Magasin:
InnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Hva gjør vi med flyktningene?

"Spådommene om hvordan flyktningstrømmen vil påvirke Europa, spriker voldsomt." Kristin Clemet i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integreringEU og EØS
Mathilde Fasting

Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

"Debatten om utnyttelse av au pairer er i gang igjen. Ordningen bør heller anerkjennes for det den er: arbeidsinnvandring", blogger Mathilde Fasting.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Lite produktivt om innvandring

"Det er betydelig tvil og uenighet om sammenhengen mellom innvandring og produktivitet, men de fleste mener det er en viktig del av debatten om produktivitet. Derfor er det både merkelig og synd at produktivitetskommisjonen nesten fullstendig ser bort fra problemstillingen," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
InnvandringØkonomiMigrasjonInnvandring og integrering

Moe har et poeng om sosial jumping

"De langt fleste arbeidsinnvandrere jumper, de dumper ikke", skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

"En au pair-jobb i Norge er for mange en billett til sosial jumping", skriver Mathilde Fasting i VG. "Dersom au pairen ses på som det hun eller han egentlig er, en arbeidsinnvandrer, kan det legge grunnlag for bedre kontrakter, rimelige boforhold, arbeidstid og lønn, samtidig som det blir mulig for au pairen å finne seg en ny jobb, dersom arbeidsforholdet ikke fungerer."
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Hvilke arbeidsinnvandrere vil vi ha?

"1. januar 2013 innføres vikarbyrådirektivet i Norge. Hensikten med vikarbyrådirektivet er å få mer ordnede forhold i vikarbyråbransjen. Spørsmålet er om det blir for rigid", skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting

Nærsynt fra FAFO

ArbeidslivInnvandringInnvandring og integrering

Språk avgjør sosial jumping

EØS-innvandrere bør få rett til gratis norskopplæring, slik andre innvandrere har. Jeg har akkurat gitt ut en rapport for Civita om arbeidsinnvandreres sosiale jumping. Den viser et positivt bilde, skriver Mathilde Fasting i Minerva.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting

Tigging: Sosial dumping i stor skala

Kristin Clemet blogger: "Tiggerne utfordrer våre liberale holdninger. Det sier noe om kvaliteten på samfunnet vårt hvordan vi håndterer dem som ikke passer inn i flertallets foretrukne samfunnsmodell. Samtidig er det hjerteskjærende å se hvordan barn frarøves sine fremtidsmuligheter og dømmes til en evig tilværelse som tiggere. Derfor må vi spørre: Er tilrettelegging for tigging virkelig en god og verdig måte å hjelpe medmennesker på?"
InnvandringØkonomiInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Sosial jumping: Svar til LO

"Vår rapport om sosial jumping dreier seg først og fremst om virkningene for arbeidsinnvandrernes selv – men forteller også noe om bedriftenes håndtering av arbeidsinnvandrere til Norge. Innsatsen for å få til sosial jumping gjøres på hver enkelt arbeidsplass, og vi mener at norske bedrifter gjør en god jobb. Det bør også LO anerkjenne," svarer Mathilde Fasting LOs nestleder i DN.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Lønnsom innvandring

"Resultatene av arbeidsinnvandringen alene er klart positive. Arbeidsinnvandring vil bedre økonomien, inntektene og lette finansieringen av offentlig sektor. Først når vi drar inn en annen innvandringskategori – familieinnvandrere – blir bildet mer variert," skriver Marius Doksheim på Minerva.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering

Debatt om arbeidsinnvandring

Kristin Clemet og journalist Jon Hustad debatterte torsdag arbeidsinnvandring i NRK P1s Her og nå. - Arbeidsinnvandrerne som kommer til Norge fra EØS bidrar positivt til økonomien vår, positivt til offentlige kasser, det er positivt for dem selv og det er positivt for de landene de reiser fra, sa Kristin Clemet. Hør debatten her.
InnvandringØkonomiInnvandring og integrering

Innvandring lønner seg

"«Innvandring lønner seg ikke» var Dagens Næringslivs oppslag 24. mai. Der presenterte avisen en rapport fra SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm. Men studerer man rapporten nærmere, viser det seg at DNs overskrift og fremstilling er unyansert, og til dels feilaktig. Den enkle og mer presiseoppsummeringen av rapporten er at arbeidsinnvandring lønner seg," skriver Villeman Vinje hos E24.
InnvandringØkonomiInnvandring og integrering
Kristin ClemetMarius Doksheim

Arbeidsinnvandring – til fordel for alle

"Arbeidsinnvandringen fra Europa har i det store og hele vært vellykket. Kanskje er det på tide å utvide ordningen, slik at også arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS kan komme?," spør Kristin Clemet og Marius Doksheim i Bergens Tidende. Innlegget er skrevet i forbindelse med debatten Arbeidere i alle land - kom hit? på Studentersamfunnet i Bergen.
InnvandringØkonomiInnvandring og integrering

Norge og multikulturalismen

"The political attitude towards minorities here has been integrationist and inclusive. So we need to look beyond Norway. As Muslims must analyse why some Muslim extremists misuse Islam to commit terrorism, anti-Muslim and right-wing thinkers carefully have to examine whether their ideologies, conspiracy theories and demonization of Muslims have the potential of radicalizing individuals," skriver Mohammad Usman Rana.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Kristin ClemetMathilde Fasting

INNVANDRING: Velferd, arbeid og migrasjon

"Norsk innvandringsdebatt har nesten alltid dreid seg om det vi er redde for å miste; om det vi mener innvandrerne vil ”ta fra” oss. Før var det arbeidsplassene – nå er det velferden. Men det viktigste vi kan gjøre for å sikre fremtidens velferd, er å skape et velfungerende arbeidsmarked med nok arbeidskraft. Friere flyt av arbeidskraft er positivt, både for samfunnet og for individet," skriver Kristin Clemet og Mathilde Fasting om Brochmann-utvalget, i Dagens Næringsliv.
InnvandringInnvandring og integrering