Lars Kolbeinstveit

Filosof og rådgiver

Lars Kolbeinstveit er filosof og rådgiver i Civita. Lars har blant annet vært redaktør for 10 essays om ytringsfrihet og medredaktør for 15 essays om ansvar. I tillegg har han skrevet en rekke artikler og notater, og er fast spaltist i Minerva. Han jobber i hovedsak med ideologi og politisk filosofi. Lars er, sammen med Torkel Brekke, ansvarlig for Civita-akademiet i politisk filosofi. Han er utdannet filosof med mastergrad fra UiO og har også studert samfunnsøkonomi ved UiB. Lars har vært leder i Studentersamfunnet i Bergen (2004) og jobbet som kronikk- og debattansvarlig i Dag og Tid.

Skrevet av Lars

Lars Kolbeinstveit

Toleranse for KrF

«Mange som fortsatt sympatiserer med KrF i dag opplever at pekefingermentaliteten kommer fra nye steder. Der bedehusets predikanter og klamme ledertyper harmdirrende advarte mot samfunnshusets umoral og dans, er det predikanter i den sosialliberale skravleklassen som retter pekefinger mot mennesker som føler seg hjemme i KrFs hus. Det er ikke spesielt tolerant, og derfor er det viktig at noen tar KrF-ere i forsvar.»
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Trang kultur i KrF?

«Gjennom mange år med arbeid med Civitas akademi og kurs har jeg møtt flere røde og blå KrF-ere. De er enige om noe og uenige om annet. Felles for dem jeg har truffet, er at de tenker reflektert og selvstendig.»
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

«Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne», skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkLiberalismeKonservatismeIdeer
Lars Kolbeinstveit

Liberale mørkemenn, Den norske kirke og KrF

Den store fortellingen om norsk kristen kultur de siste tiårene preges av modernisering og radikal åpenhet.
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Derfor bør ikke KrF lukes bort

Den gule løvetannen i norsk partiflora representerer verdier hinsides det berømte sidevalget og ideologiske merkelapper som «konservativ» eller «liberal».
IdeerKristendemokratiPolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

KrFs rolle i det moderne Norge

Det kan virke som at mange av KrFs kritikere blander det å være snever med å være annerledes. Ikke så overraskende, for partiet representer en motkultur i norsk partiflora. En gul løvetann som vokser for seg selv.
Norsk politikkKristendemokrati

Publikasjoner fra Lars

Lars Kolbeinstveit

Holdninger til private aktører i velferden i Stavanger

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester blant partiene som stiller til valg i Stavanger.
Private i velferdenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Nr. 16 2016: Egenandeler i høyere utdanning

I dette notat drøftes forutsetningene for gratisprinsippet i høyere utdanning og hvorvidt det er sannsynlig eller riktig at dette prinsippet er helt avgjørende for lik rett til utdanning og sosial mobilitet, og dessuten drøftes konsekvensene av gratisprinsippet for kvalitet i høyere utdanning.
AvgifterHøyere utdanningUtdanning og forskning
Erik Jarle NordbøLars Kolbeinstveit

Nr. 22 2015: Miljøpartiet De Grønne – blokkuavhengig eller venstreorientert?

Har det vært noen utvikling i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs posisjonering? Realitetene fra kommuner hvor partiet er representert, viser at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden.
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Ansvar – 15 essays

Hvem som har ansvar, hvem som eventuelt burde ta ansvar, og hvilke konsekvenser som følger med ansvar, er helt sentrale spørsmål på alle områder i samfunnet. Denne essaysamlingen belyser disse spørsmålene på noen viktige samfunnsområder hvor vi mener ansvarsbegrepet er spesielt interessant å diskutere. Bestill boken her!
IdeerPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet i vårt liberale demokrati. Samtidig er ytringsfriheten omstridt, og med jevne mellomrom oppstår det debatter om dens begrunnelse og dens grenser. Debatten om ytringsfrihet er sammensatt, og uklarheter omkring dens begrunnelse og mål bidrar noen ganger til en debatt hvor en snakker forbi hverandre. Samtidig tvinger uklarhetene frem tydeligere definisjoner av hva man mener når man snakker om ytringsfrihet. Bidragsyterne til denne antologien har på forskjellige måter bidratt til en klargjøring av ytringsfrihetens begrunnelser, dens dilemmaer eller mangel på sådanne.
DemokratiDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Nr. 17 2010: Integrering og utdanning

IntegreringHøyere utdanningSkolepolitikkInnvandring og integreringUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Nr. 1 2010: Hvorfor lære tysk og fransk? – om situasjonen for fremmedspråk i Norge

Kultur

Pressebilder