Likestilling og feminisme

Mer innen Likestilling og feminisme

kvinne
Jan Erik Grindheim

Gratulerer med kvinnedagen!

Har likestillingen for kvinner gått på bekostning av menn? Nei, tvert imot!
Likestilling og feminisme
folk
Kristin Clemet

Ali Rana hadde fortjent et svar fra Helleland og Vestre

Hvis mangfold i bedriftsstyrene skal «virke», forutsetter det at kvinner og flerkulturelle som blir toppledere, tenker annerledes enn de som er der fra før. Gjør de det?
Likestilling og feminismeNæringslivNæringspolitikk
Kristin Clemet

Hvilken lut vil Dagsavisen bruke i offentlig sektor?

Dagsavisen er begeistret for regjeringens forslag til kjønnskvotering til styrene i 20.000 private aksjeselskaper.
Likestilling og feminismeNæringsliv
likestilling, kvotering
Oda Oline Omdal

Vi kvinner kan hvis vi vil, og vi trenger ikke å kvoteres inn for å få det til

Jeg håper likestillingskampen i årene som kommer, ikke bare blir kvinnekamp, men også likestillingskamp, der kompetanse veier tyngre enn kjønn.
Likestilling og feminisme
Caroline Gruer

Norge er et av verdens mest egalitære samfunn – men vil det vedvare?

Likestillingspolitikken har havnet i et spor der målsettingene ikke lenger husker hva som var begrunnelsen, og der virkemidlene er blitt mål i seg selv.
Høyere utdanningLikestilling og feminisme
likestilling
Kristin Clemet

Hvorfor er det greit med bare 17 prosent menn i Forskningsrådets ledelse?

De store likestillingsutfordringene i Norge befinner seg ikke i privat sektor, men i offentlig sektor.
Likestilling og feminismeNæringsliv
styrerom
Mathilde Fasting

De gjør mer av det som ikke virker

Likestillingsarbeidet starter på bunnen, ikke på toppen i aksjeselskapenes styrer.
Likestilling og feminismeNæringslivNæringspolitikk
moske menn islam
Torkel Brekke

Er muslimske menn likestilte?

Muslimske menn i Norge kan komme i en bestemt type skvis mellom islamske familienormer og norske, individualistiske verdier.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
stat moral lov
Kristin Clemet

Vi trenger ikke en moraliserende stat

Moralsk kritikk bør primært formuleres av sivilsamfunnet. En moraliserende stat vil i verste fall undergrave respekten for statens viktigste oppgaver, som blant annet er å lage lover og regler.
NæringslivLikestilling og feminisme
Pekefinger mot en sittende mann
Kristin Clemet

Pekefinger-politikk fra Høyre

Er det borgerlig politikk å opprette en «svarteliste» for å henge ut private selskaper som ikke har gjort noe som helst ulovlig?
Likestilling og feminismeNæringspolitikk
Eirik Løkke

Den aggressive antirasismen

Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv.
MenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Identitetsgate

Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen, både prinsipielt og i praksis. Vanlige folk kan gå lei. Debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Mangfold synes ikke alltid utenpå

Mangfoldet synes ikke alltid utenpå. Folk som er like utenpå, kan representere et stort mangfold.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

«Nei, vi trenger en kvinne»

"Møtet kan sees i opptak på Civitas nettsider. Jeg mener og håper at det kan være av interesse uavhengig av kjønnet på paneldeltakerne!"
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Alle kvinner er ikke Ap-kvinner

Det de ikke forstår eller ikke vil forstå, er at det kan være ulike syn på hva som er best for kvinner, og at kvinner ikke alltid har de samme verdiene eller interessene som de har selv. Noe av poenget med kvinnefrigjøringen er å frigjøre kvinner fra et patriarkat der menn definerer hva som er i kvinners interesse. Da kan vi ikke spasere rett inn i en ny felle, der venstresidens kvinner får definere hva som er i alle kvinners interesse.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Torkel Brekke

Strukturell rasisme er et dårlig begrep

Det bidrar i hovedsak til forvirring og lite fruktbar krangling i den offentlige debatten, skriver Torkel Brekke.
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnLikestilling og feminisme
Bjørn-Kristian Svendsrud

Et desentralisert ikke-kirurgisk behandlingstilbud er klokt

Minervas artikkel om behandlingstilbudet for mennesker med kjønnsdysfori er en noe ensidig fremstilling av et utdatert behandlingstilbud med stemmen til uenige byråkrater. Det som mangler, er stemmen til de menneskene dette faktisk gjelder i dag, utover den ene interesseorganisasjonen det blir vist til i artikkelen, skriver Bjørn-Kristian Svendsrud i Minerva.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Er det galt med egne klubber for kvinner og menn?

Debatten om Norske Selskab er fascinerende. Det går liksom ikke an å ha en slik herreklubb i 2020. Men går det an å ha en dameklubb, spør Kristin Clemet.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Karrierekvinner i skvis

Norske karrierekvinner er i skvis, mellom mann, barn, arbeidsgiver og ambisjoner. Likestillingspolitikken har ikke vært en fordel for karrierekvinnene.
Likestilling og feminisme

The Time is Now: Women Leading Middle East Uprisings

Watch video from the meeting with courageous stories featuring prominent female activists from Iran, Iraq and Lebanon.
InternasjonaltMenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Pareto-sjefen er mer liberal enn gammeldags

"Enhver kjønnsfordeling skjevere enn 60/40 tyder ikke på at noe er galt på system- eller ledelsesnivå. Det kan også skyldes ulike valg og preferanser på individnivå."
Likestilling og feminisme
Mats Kirkebirkeland

Det er tydeligvis kun kvinner som får lov å «sutre»

«Den svake, puslete, hvite mannen som sitter og sutrer» har også problemer som bør kunne diskuteres åpent og fordomsfritt, uten at det betyr at man underkjenner kvinners likestillingsproblemer i 2019. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
Politikk og samfunnLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Vi kommer ikke utenom friksjon i likestilingskampen

"Likestilling er viktig, men skal kvinner og menn lykkes med å ta utradisjonelle valg, må vi skille skarpere mellom reelle og ubetydelige hindre vi møter på veien."
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Erna Solberg i samtale med Kristin Clemet om 8. mars, likestilling og feminisme

Civita inviterte til frokostmøte og samtale med statsminister og Høyreleder Erna Solberg om kvinner og kvinnekamp, likestilling og feminisme.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Spagat mellom frihet og likhet i fedrekvotesaken

Vi borgerlige står i en spagat mellom likhet og valgfrihet og mellom et system som tar utgangspunkt i individene og et som tar utgangspunkt i familien. I denne spagaten er friheten å foretrekke. Mathilde Fasting i Minerva.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester

Guttene sakker akterut i norsk skole

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene? Se video fra frokostmøtet her!
Likestilling og feminismeSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Bidrar likestillingspolitikk til ulikhet?

Jordan Peterson til tross: Norge er midt på treet i kjønnsdeling mellom bransjer. Derimot har vi få kvinnelige ledere. Har dagens likestillingspolitikk noe av skylden? Mathilde Fasting i Minerva.
Likestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjon: – Far må få av mor

"Skal far i tillegg få selvstendig opptjeningsrett er det på tide at mor betaler noe gjennom at total lengde på perm reduseres litt", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Kvinner må også ta selvstendig ansvar

"En konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet", skriver Lars Kolbeinstveit.
Likestilling og feminisme
Iyad el-Baghdadi

Saudi-Arabias feminisme i krise

"Regimet har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet", skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheter
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Lars Kolbeinstveit

Likestilling og ansvar

"Et mer liberalt syn på likestilling som ansvarliggjør individet, samt en konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

8. mars: Hvor blir det av mennene?

"Vi er stolte av at Norge er et av verdens mest likestilte land, men skal likestilling fremdeles være relevant fremover, kan ikke likestilling fortsette å være en «kvinnegreie»," skriver Mathilde Fasting.
Likestilling og feminisme

Menn har liten grunn til å frykte #metoo-kampanjen

"Det er vanskelig å overvurdere betydningen av det enorme fokuset på seksuell trakassering det siste halve året," skriver Eirik Løkkke.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme