Likestilling og feminisme

Mer innen Likestilling og feminisme

stat moral lov
Kristin Clemet

Vi trenger ikke en moraliserende stat

Moralsk kritikk bør primært formuleres av sivilsamfunnet. En moraliserende stat vil i verste fall undergrave respekten for statens viktigste oppgaver, som blant annet er å lage lover og regler.
Likestilling og feminismeNæringsliv
Pekefinger mot en sittende mann
Kristin Clemet

Pekefinger-politikk fra Høyre

Er det borgerlig politikk å opprette en «svarteliste» for å henge ut private selskaper som ikke har gjort noe som helst ulovlig?
Likestilling og feminismeNæringspolitikk
Eirik Løkke

Den aggressive antirasismen

Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminismeYtringsfrihet
Iyad el-Baghdadi

Saudi-Arabias feminisme i krise

"Regimet har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet", skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner

Menn har liten grunn til å frykte #metoo-kampanjen

"Det er vanskelig å overvurdere betydningen av det enorme fokuset på seksuell trakassering det siste halve året," skriver Eirik Løkkke.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Kvoteringsoptimismen

"I et innlegg 27.5. gir forsker Mari Teigen meg rett i at mange trodde at vi ville få flere kvinnelige toppledere. Samtidig spør hun om hvem som hadde de andre forventningene, og om det kanskje bare var meg selv? Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
kunst kultur farger

Likestilling er best uten kvotering

"Når det nye Stortinget konstitueres i oktober vil kvinneandelen sannsynligvis være rekordstor. 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, nærmer vi oss kjønnsbalanse i vårt folkevalgte organ", skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminismeØkonomi