Likestilling og feminisme

Guttene sakker akterut i norsk skole

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene? Se video fra frokostmøtet her!

Publisert: 6. februar 2019

Civitafrokost onsdag 6. februar

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene?

I panelet var: Camilla Stoltenberg, leder av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skolen og direktør ved Folkehelseinstituttet, Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Civita og medlem av ekspertutvalget.

Se video fra frokostmøtet her: