Velferdsstatens bærekraft

Mer innen Velferdsstatens bærekraft

Kristin Clemet

Ingen er redd for offentlig sektor

Men mange er bekymret for fremtiden.
Offentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
fødsler
Mats Kirkebirkeland

Tiltak for flere barnefødsler i Norge

Det er tunge samfunnstrender som påvirker fruktbarheten. Tiltak for å snu utviklingen vil ha liten effekt og vært svært kostbare.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Skjalg Stokke Hougen

Klokt og pragmatisk av LO-ledelsen

LOs leder Peggy Hessen Følsvik ønsker ikke å «frede» pensjonsgrensen på 62 år, melder Klassekampen tirsdag. Hun utviser med dette en ansvarlighet som vi er helt avhengige av for å bevare velferdsstaten.
VelferdsstatenVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Eldrebølgen – Om ti år er vi alle eldre

Befolkningen i et land ser gjerne ut som en pyramide når den rangeres etter alder: det fødes mange barn og det tynnes ut på toppen blant de eldste. Norges befolkning ser nesten motsatt ut.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Eirik Løkke

Høyre, Ap og økonomisk måtehold

Ifølge Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har Ap, i motsetning til Høyre, beholdt evnen til å prioritere. Det er en sannhet med modifikasjoner.
ReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Eirik Løkke

Høyresiden har abdisert 

Den borgerlige regjeringen har i de siste åtte årene stort sett forsvart seg med at de har bevilget mer penger enn den forrige regjeringen. Viljen til å argumentere for, eller forsvare, kutt i offentlige utgifter, er nærmest fraværende.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterVelferdsstatens bærekraftFinanspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Ingen grenser for politikk

Å få barn er et viktig personlig valg, og burde holdes utenfor valgkampen. Det må finnes grenser for politikk.
Norsk politikkVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Barnefødsler verken kan eller skal redde velferdsstaten

Vi kan ikke gå tilbake til tiden der mor var hjemme og far kom hjem til middag klokken fire, selv om noen mener det ville reddet velferdsstaten, skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Sannheten er helheten – også når det gjelder velferdsstaten

Politiske visjoner for fremtidens velferdssamfunn, som ikke tar hensyn til de helhetlige og samfunnsøkonomiske rammene som blant annet Perspektivmeldingen trekker opp, bør kritiseres, enten de kommer fra venstre- eller høyresiden, skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Velferdsstatens bærekraft: Den gode, den onde og den grusomme

"Den politiske kulturen i Norge har altfor lenge vært preget av en konkurranse om å bevilge mest mulig til alt og alle. Det har manglet disiplin, fordi det tilsynelatende har kommet ubegrenset med «gratis» penger fra oljen. For hver dag som går, blir det mer nødvendig å gjøre noe. Da vil også den politiske kulturen endres og bli likere den de har i andre land, der det fortsatt er noen som husker at borgerne også er skattebetalere."
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Har vi råd til velferdsstaten i fremtiden?

VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vil norske politikere være i stand til å sette på bremsen?

Hvis vi fortsatt skal ha glede av fondet, må det holdes intakt. Det kan ikke tømmes. Vil Stortinget være i stand til å ta de beslutninger som er nødvendige?
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft

Hvorfor får vi færre barn? Er det et problem? Og hvis ja – hva skal vi gjøre med det?

Se video fra møtet med statsminister Erna Solberg (H), stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), overlege på Kvinneklinikken ved Ahus og professor II ved UiO, Anne Eskild og innledende samtale med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Den mest stabile og moderate blokken vinner valget i 2021

Velgere flest ønsker en raus og omfattende velferdsstat. Men noen av oss konservative grinebitere etterspør også stabilitet og ansvarlighet. Hvis det siste ikke får flertall, kan det være like greit å kaste kortene og komme tilbake i 2025.
Norsk politikkPolitikk og samfunnVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Velferd og verdiskaping

"Diskusjonene om velferdstiltak dreier seg som regel om hvordan velferdsordninger må ha langsiktig økonomisk bærekraft", skriver Lars Kolbeinstveit.
Velferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Hva skjer med velferdsstatens bærekraft og finanspolitikken etter koronakrisen?

"Selv om økonomien i stor grad trolig vil re-starte uten hjelp når restriksjonene fjernes og adferden normaliseres, vil det trolig bli behov for noe mer normale finanspolitiske stimulanser for å få arbeidsledigheten tilstrekkelig ned."
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Om velferd og klassekamp

"Tar vi ikke også hensyn til økonomiske faktorer - inntekter og utgifter - og at velferdsordninger må gi incentiver til å stå i arbeid, undergraves velferdsstaten", svarer Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft

Hvordan vil fremtiden bli nå?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Eirik Newth og Jørn Rattsø.
VelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Kan penger vokse på trær?

Rødt ønsker “et nasjonalt forbud mot profitt i velferden», og definerer velferden som “alt fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester”. Hvis dette blir resultatet av forhandlinger på rødgrønn side etter valget i 2021, får vi, for velferdsstatens skyld, håpe at penger kan vokse på trær. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft

Ungdomspartiene debatterer fremtidens velferdsstat

Kåkånomics og Civita inviterte til debattmøte med alle ungdomspartiene om landets økonomiske fremtid.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Heltid og turnus i helsesektoren

Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal kunne tilby gode helsetjenester som lar seg bemanne og finansiere, må helse- og omsorgssektoren organiseres på en annen måte enn i dag.
ArbeidslivVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Sykelønn, sykepenger
Lars Kolbeinstveit

Kutt i sykelønn er nødvendig for å skape tillit til sykemeldte

«Skal sykefraværet ned og sykmeldingskulturen bedres, kommer vi ikke utenom at det må kuttes i sykepengene.» Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft
Mathilde FastingSteinar Juel

Feilaktige påstander blir ikke riktige ved at de gjentas

"Det vil være veldig bra dersom den antatte underdekningen i hovedsak blir inndekket ved at vi jobber mer, blant annet ved å stå lenger i jobb, som Jensen peker på. Det krever politiske tiltak, og påvisninger av behovet for noen politiske justeringer er da også nettopp formålet med perspektivmeldinger."
Økonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Ta tak i sykelønnsordningen, Solberg!

"Regjeringen liker å snakke om velferdsstatens bærekraft og behovet for å øke arbeidsinnsatsen. Den manglende viljen til å gjøre noe med sykelønnsordningen viser at det er mest snakk."
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft
Steinar JuelMathilde Fasting

Nei, eldrebølgen og kostnadene som følger med den, kan ikke avblåses.

Nye tiltak for at folk skal stå lenger i jobb bør være en del av løsningen på den økte forsørgerbyrden, skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
FinanspolitikkVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Haakon Sandvik

Små forskjeller mellom de norske partiene

"Tiden er inne for å trykke inn bremsen. Derfor bør regjeringen i de kommende statsbudsjettene legge betydelig mer vekt på å bremse den kraftige veksten i offentlige utgifter", skriver tidligere praktikant i Civita, Haakon Sandvik.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Hvem betaler pensjonene?

"Også ansatte i offentlig sektor er tjent med at velferdsstaten vår er bærekraftig også i fremtiden," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
puslespill reform
Steinar Juel

Reformer – til glede og smerte

«Selv vellykkede reformer er ofte upopulære når de vedtas og gjennomføres. Derfor er det lett å utsette dem til de blir overnødvendige», skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Norsk politikkReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vi må bruke verktøykassen fornuftig

Det er mest fornuftig at politikerne nå starter med å effektivisere offentlig sektor, fremme verdiskapingen og stimulere flere til å arbeide mer – før de øker skattene enda mer.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

Ingen vilje til kutt foreløpig

"Forhåpentligvis vil både Ap og Høyre se nærmere på fornuftige forslag til kutt før stortingsvalget i 2021," skriver Haakon Riekeles.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraftFinanspolitikk

Makter vi eldrebølgen og stadig høyere forventninger til helse?

Se video fra frokostmøtet med Bent Høie og Torgeir Micaelsen her!
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Hullet i perspektivet

Perspektivmeldingen hopper over årene frem til 2030. Steinar Juel hos E24.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen

Regjeringen la fredag 31. mars frem sin perspektivmelding. Den inneholder mye interessant, men er 227 sider med tung tekst. Haakon Riekeles gir deg de ti viktigste punktene:
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft