Konkurranse

Mer innen Konkurranse

penger, handlevogn, butikk, norske kroner, sedler, pris
Lars Peder Nordbakken

Det går en elefant løs i norske dagligvarebutikker

Et dagligvaremarked som domineres av få aktører og et overregulert landbruk, godt beskyttet bak høye tollmurer, motarbeider forbrukernes ønsker om mer konkurranse, større utvalg og lavere matvarepriser.
KonkurranseNæringspolitikk
Flytende vindmøller, Stord, Norge
Steinar Juel

Konkurranse på ulike vilkår skaper konflikter

Skal noen bruke mer, må andre bruke mindre, for eksempel av ren elektrisitet eller arbeidskraft.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Norsk mat, matpriser, landbruk, importvern,
Lars Peder Nordbakken

Vi trenger et konkurransesjokk

Så lenge regjeringen ikke vil ta tak i importvernet av norsk landbruk, må norske forbrukere fortsatt plukke opp regningen.
HandelKonkurranseØkonomi og velferd
dagligvarehandel
Steinar Juel

Skuespillet om matvareprisene

Det vil være svært uheldig om Stortinget, i sin iver etter å gi inntrykk av å gjøre noe, vedtar reguleringer som svekker konkurransen og øker prisene og i tillegg fører til unødvendig byråkrati.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Steinar Juel

Egil Bakke (1927-2022)

Egil Bakkes modige og klare røst vil bli savnet.
LiberalismeKonkurranse
Steinar Juel

Et dysfunksjonelt bokmarked

I et normalt marked vil ingen fortsette å produsere mer av noe det selges lite av.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer
Steinar Juel

Innlegg om «aktiv stat»: Så rettsstaten er problemet?

Skattepenger blir ofte kastet bort på prosjekter uten særlig verdi for andre enn noen få. Flere av oss er derfor svært kritiske til såkalt aktiv næringspolitikk.
NæringslivKonkurranseNæringspolitikk
Marius Doksheim

Grådighet i fotballen – og ellers

Reaksjonene på forslaget om en superliga for europeiske topplag, som i skrivende stund ser ut til å rakne, er interessante og kan kanskje si noe om markedsøkonomi, ulikhet og grådighet også i videre forstand.
IdeerKonkurranseØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Myndighetene bør sette en stopper for DNBs planer om oppkjøp av Sbanken

Valgfriheten og mangfoldet i banknæringen er av stor betydning for bankkunder og for samfunnet som helhet. Det finnes derfor gode grunner til en aktiv konkurransepolitikk, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.no om DNBs planer om oppkjøp av Sbanken.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Diskutable påstander om markeder og konkurranse

Markeder er absolutt ikke egnet til alt her i verden. Derfor brukes de heller ikke til alt. Men virksom konkurranse vil alltid få oss på sporet av bedre og mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på.
Økonomi og velferdKonkurranseØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Fakta om å deregulere

Atle Hagtuns replikk til meg 2. desember viser hvor viktig det er å søke kunnskap fremfor å sette seg fast i gamle forestillinger og alternative fakta, skriver Gard Løken Frøvoll i Klassekampen.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Forbedring i drosjenæringen

"Enkle økonomiske mekanismer kan forklare hvorfor situasjonen ble som den ble, og de samme mekanismene forklarer hvorfor det nye systemet sannsynligvis vil fungere bedre."
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Markedet vil bedre drosjenæringen

Liberaliseringen vil gjøre drosjenæringen mer velfungerende, og det vil komme både sjåfører og kunder til gode. Vi bør aldri tilbake til den reguleringen Raymond Johansen forsvarer, skriver Gard Løken Frøvoll i Nettavisen.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk

Hva skjer med markedene og konkurransen i Amerika og i Europa? Og hva betyr det for Norge?

Video fra Civitasamtalen med den franske økonomen Thomas Philippon, ser du på civita.no og snart også på YouTube.
InternasjonaltØkonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva skal vi med økonomisk gevinst?

Det røde byrådet i Oslo burde jobbe for kvalitet, valgfrihet, mangfold og velfungerende konkurranse i velferdssektoren. I stedet er de opphengt i gevinst. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Haakon Riekeles

Bokavtalen skader lesere

Kulturminister Trine Skei Grande har nylig foreslått å utvide bokavtalen. Det vil gi en lengre fastprisperiode og høyere priser på opptil 65 prosent av bøkene.
Politikk og samfunnKonkurranseKultur
Haakon Riekeles

Konkurranse er motoren bak den enorme velstands- og velferdsøkningen kapitalismen har gitt oss

"Konkurranse mellom bedrifter er kjernen i en velfungerende markedsøkonomi", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
KonkurranseØkonomiske systemerNæringspolitikk
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

"La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt."
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk
Steinar Juel

Tollvern trekker også andre priser opp

"Jeg er ganske sikker på at en avvikling av importvernet etter hvert også ville gitt en reprising av slike produkter i norske dagligvarebutikker, blant annet fordi noen utenlandske kjeder da ville kunnet etablere seg med hele sitt logistikkapparat," skriver Steinar Juel i DN.
HandelKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Det norske dagligvaremarkedet lider av mangel på konkurranse

«Høyre og Ap vil innføre forbud mot prisdiskriminering fra leverandører til dagligvarekjedene. De er på ville veier — forbud er ikke veien til mer konkurranse», skriver Lars Peder Nordbakken.
KonkurranseNæringspolitikk
Steinar Juel

Svak konkurranse – som fortjent

"Svenskehandel og svak konkurranse på dagligvarer er en uunngåelig følge av importvern og landbrukssamvirkets posisjon", skriver Steinar Juel.
HandelKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velferdsdebatten trenger kunnskap, ikke anekdoter

"Private aktører i velferden bør kunne tjene penger, men etter 18 år er det på tide med en ny utredning om konkurransen," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Haakon Riekeles

DAB-innføringen: – Slipp radioen fri!

"Det er ikke bare mellom forskjellige aktører det er sunt med konkurranse, også forskjellige teknologier bør konkurrere. DAB må tåle konkurranse fra FM hvis det skal ha livets rett," skriver Haakon Riekeles.
KonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

SV har forstått konkurransens positive mekanismer. Nesten.

Når partiet nå vil hente inspirasjon fra Montessori-skolen, bør de også innse at en og samme oppskrift på læring ikke passer for alle. Anne Siri Koksrud Bekkelund i nettavisen Minerva.
SkolepolitikkKonkurranseUtdanning og forskning
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvor blir det av valgfriheten i kommunene?

For borgerlige anlagte velgere med tro på det private initiativ, konkurransens fordeler og enkeltmenneskets rett til å bestemme i sitt eget liv, må det være lov å spørre: Hvor blir det av valgfriheten? Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Private i velferdenKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Finansskatten er sterkt konkurransevridende

Er det denne regjeringens politikk å bidra til mindre konkurranse og økt forskjellsbehandling i den norske finansnæringen? Lars Peder Nordbakken
SelskapsskattKonkurranseNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Vi trenger privat eiendomsrett i verdensrommet

"En ny romalder, med menneskers tilstedeværelse i rommet, er nærmere enn det mange tror. Å sikre private en form for privat eiendomsrett i verdensrommet, vil være en essensiell brikke for fremtiden," skriver Mats Kirkebirkeland.
Offentlig eierskapPolitisk filosofiEiendomsrettigheterNæringslivØkonomi og velferdKonkurranse
Lars Peder Nordbakken

Gründere kan endre Europa til det bedre

Boken «Konkurransekraft» byr på en skildring av det mest spennende som skjer på flere av Europas gründerscener. Men den handler ikke så mye om konkurransekraft. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
Innovasjon og entreprenørskapKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle aktører bør ikke ha konkurransefordeler

Det er flott at det finnes ideelle aktører som ønsker å levere helse- og sosialtjenester. Men det er ingen grunn til at de skal få særegne konkurransefordeler, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranse
Mats Kirkebirkeland

En hyllest til Ryanair

"Jeg er trolig den siste generasjonen nordmenn som fremdeles har klare minner om min første flytur. Takken for denne utviklingen bør gå til RyanAir, Norwegian og de andre lavprisflyselskapene som gikk i strupen på de etablerte og statlig eide flyselskapene," skriver Mats Kirkebirkeland hos Minerva.
KonkurranseNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Billig smågodt er et gode

Matvarekjedenes priskrig viser eksistensen av en sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
KonkurranseNæringspolitikk
Marius Doksheim

Handel: Vi må tåle konkurranse

"Noe av grunnen til at det er lite eksport, er at det er handelsbarrierer. Og min kronikk handlet om hva Norge bør gjøre. Vi bør åpne våre egne markeder. Da kan utviklingslandet selv avgjøre om de er best tjent med å eksportere eller ikke. Problemet i dag er at de ofte ikke har den valgmuligheten, fordi vi beskytter oss fra (eventuell) konkurranse," skriver Marius Doksheim i VG.
HandelKonkurranse
Mathilde Fasting

Konkurransegutter og trygghetsjenter

"Er det slik at kvinner er mer trygghetssøkende, mens menn tiltrekkes av konkurranse med andre? Forskning ved The Choice Lab på NHH kan tyde på det. Forskerne her prøver å finne ut hvordan vilje til konkurrere, forhold til risiko, tro på egne evner, tidspreferanser (lang utdanning, høy lønn, interessant jobb, versus det motsatte), slår ut på hva gutter og jenter velger," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Likestilling og feminismeKonkurranse